Rath podpořil soukromé lékaře ve sporu s pojišťovnami o smlouvy

Na stranu soukromých lékařů, jimž pojišťovny hrozí zrušením smluv, se ve čtvrtek postavil ministr zdravotnictví David Rath. Po jednání s předsedou LOK Milanem Kubkem novinářům řekl, že úmysl pojišťoven zrušit smlouvy zhruba 2000 soukromých lékařů považuje za genocidu a hodlá tomu zabránit…

PRAHA –

Zdravotní pojišťovny plánují, že letos kvůli úsporám neprodlouží smlouvu až s 15 procenty lékařů a zdravotnických zařízení. Chtějí vyřadit nekvalitní a nadbytečné praxe. Mimo jiné hodlají zrušit takzvané souběhy, kdy nemocniční lékař má

soukromou praxi. S tím souhlasí i Rath. Nemyslí si však, že by o smlouvu mělo přijít tolik lékařů. „Jsem velmi znepokojen záměrem pojišťoven. Byl bych rád, kdyby na dohodovacím řízení se pojišťovny dohodly s lékaři na tom, že k takovémuto zemětřesení, doslova genocidě soukromých ordinací, prostě nedojde,“ řekl Rath.

„Nikdy jsme neřekli, že neprodloužíme smlouvu až u 2000 ordinací,“ řekl výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček. Podle něj Kubek, který dnes Ratha před rušením ordinací varoval, problém zveličuje. Na dohodovacím řízení počátkem ledna Kubek prý dával najevo, že se domluvit nechce a spoléhá na to, že ministr spor rozhodne ve prospěch lékařů.

Ředitelka VZP Jiřina Musílková dnes řekla, že smlouvy lékařů s VZP vyprší v polovině roku. Trvají pět let. Nyní se mají pojišťovny se zdravotníky dohodnout, jak by se měly nové smlouvy uzavírat. Odbory chtějí, aby je dostali všichni lékaři, kteří je měli dosud. Kontrakt by podle nich měl být na dobu neurčitou.

„Pojišťovny se tomu nebrání, když budou upraveny důvody, že lze smlouvu vypovědět,“ řekla Musílková. Bez nich by podle ní byla zdravotnická síť zakonzervována. Nyní mohou smlouvu vypovědět jen tehdy, když lékař spáchá trestný čin či vážně poruší předpisy.

Ministr se s řediteli pojišťoven hodlá sejít do dvou týdnů. Kdyby se pojišťovny s lékaři na smlouvách do června nedohodly, je připraven vyvinout na ně tlak, aby zachovaly ordinace, o něž mají pacienti zájem. „My si nemyslíme, že existující a prosperující lékařské ordinace je nutno rušit,“ prohlásil.

Kubek dodal, že soukromé praxe jsou ekonomicky ohroženy také pozdními platbami VZP, hospodaření může narušit i ministerská vyhláška o úhradách péče v prvním pololetí. Rath připomněl, že ve čtvrtek odešly z ministerstva financí tři miliardy korun, kterými stát zaplatí v předstihu pojistné za děti, důchodce a další

státní pojištěnce. VZP tak může zkrátit až dvouměsíční zpoždění plateb o deset až 12 dní.

Musílková ve čtvrtek potvrdila, že peníze na účet zdravotního pojištění dorazily. Podle ní je ale pojišťovny obdrží až koncem měsíce. Zhruba od 18. do 22. ledna musejí spočítat a nahlásit počet svých státních pojištěnců. Podle toho správce účtu peníze mezi pojišťovny do konce měsíce přerozdělí, VZP obdrží asi dvě

miliardy korun, upřesnila Musílková.

Její výhrady, že peníze nelze tak rychle poslat, Rath odmítl. Podle něj by mohly být rozesílány lékařským praxím již příští týden. „Pokud tak paní ředitelka neučiní, zvážím všechny právní kroky, aby viděla, že takovéto sabotáže my trpět nebudeme,“ řekl.

Rath také hodlá zasáhnout do cenových dodatků, jimiž pojišťovny potvrzují, kolik zaplatí lékařům za péči v prvním pololetí. Ministerstvo podle něj zjistilo rozpory dodatků se svou cenovou vyhláškou, pojišťovny musejí chyby opravit. Pokud to do

týdne neudělají, zahájí Rath s pojišťovnami „nápravné řízení“.

Kubek ve čtvrtek vyzval lékaře, aby nepřistupovali ke stávce. Praktici a lékárníci jsou ve stávkové pohotovosti, krizový stav vyhlásili pediatři. Zubaři a ambulantní specialisté připravují informační kampaň. „Ministerstvo problémy řeší, stávka by

nepřinesla nic pozitivního,“ vysvětlil.

ČTK

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Bohumír Šimek

Souhlasím! Stávka je nedůstojná a nepřínosná! Co jsme dokázali stávkou v říjnu? Vůbec nic! Termíny plateb pojišťoven se nezměnily. A podmínky pro nás jsou spíše horší! Lékařský stav potřebuje více svobody a odpovědnosti! Potřebujeme připravit legislativní podmínky naší práce v opravdu soukromém režimu, to je v pokladenském režimu pro ty, kterým VZP neobnoví smlouvy a kteří mají odvahu v tomto režimu pracovat. Pacienti v tomto systému si platí stejné pojistné, a proto nesmí být diskriminováni vůči pacientům, kteří jsou v péči lékařů, kteří mají smlouvy s pojišťovnami. Alespoň v hrazení léků. Legislativní podklad pro možnost práce v systému pokladenském pro ambulantní lékaře by významně pomohl nejen lékařům, ale i jejich pacientům, zdravotním pojišťovnám a bezpochyby i našim politikům. Jen naši politici musí najít odvahu svěřit více svobody a odpovědnosti svým spoluobčanům, pacientům, lékařům i pojišťovnám. Budeme volit prezidenta ČLK. Volme takového prezidenta, který si uvědomuje potřebu větší svobody pro kvalitu naší práce a bude mít pochopení pro tyto problémy!

Veronika F.-zatím ještě lékárnice

Mslím, milí privátní lékaři, že se máte na co těšit!


Ohodnoťte tento článek!