Rath se pře se Součkovou kvůli zdravotnickým registrům

Mezi prezidentem České lékařské komory Davidem Rathem a ministryní zdravotnictví Marií Součkovou vzplanul další boj. Důvodem je vyhláška, kterou vydala ministryně zdravotnictví. Stanoví rozsah a způsob poskytování informací od lékařů do národního zdravotnického informačního systému…

„Ministryně vydala vyhlášku a nemá na to právo,“ řekl Právu ve čtvrtek David Rath.

Dodal, že kdyby lékaři tuto vyhlášku dodržovali, a posílali informace o nemocných do zdravotnických registrů, vystavovali by se postihu, případně i trestnímu stíhání za neoprávněné nakládání s osobními údaji.

„Vyhláška je neslučitelná s právem Evropského společenství. Proto jsme se obrátili na premiéra Vladimíra Špidlu, aby byla zrušena, a vyzvali jsme své členy, aby ji nedodržovali,“ řekl Rath.

Součková je ale jiného mínění. Tvrdí, že data do registrů není možné ani rozumné zadržovat, protože by mohlo dojít k vážnému poškození zdraví, zvláště u nemocných s onkologickými a ostatními chronickými onemocněními, jejichž léčba je závislá na znalosti a vyhodnocování průběhu diagnóz u podobných typů.

DÁLE ČTĚTE:
Lékařům hrozí tresty za sbírání dat o pacientech

Součková sdělila, že požádala předsedu vlády o souhlas k výjimce při projednávání vyhlášky a ten loni tuto výjimku udělil. „Až nabude účinnosti novela zákona číslo 20 o zdraví lidu, bude pak vyhláška dána do souladu s ním,“ uvedla Součková.

Mnozí lékaři Ratha neposlechli a dál dodávají do registrů nemocných potřebné informace.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!