Rath: Sto dní ve funkci nebyl promarněný čas

„Nebyl to promarněný čas,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví David Rath. Zdůraznil, že se mu podařilo stabilizovat finance Všeobecné zdravotní pojišťovny a zavést poměrně přísná kriteria hodnocení kvality zdravotní péče…

Ministr zdravotnictví hodnotil své působení ve funkci

„Z tohoto pohledu mohu být spokojen, i když mě musí hodnotit jiní,“ uvedl Rath. „Kus práce jsme odvedli.“

Ministr řekl, že neví, jestli se dalo stihnout víc. „Největší strach jsem měl z toho, že dojde ke zhroucení financování VZP. Její situace ale na konci roku dopadla mnohem lépe, než se očekávalo. Bývalá ředitelka Jiřina Musílková avizovala dluh 16 miliard, našimi opatřeními byl pouze 10,4 miliardy,“ sdělil ministr. Dodal, že lhůty splatnosti VZP se zkracují a to je pro lékaře dobře.

Ministr se vyjádřil i k tomu, co se mu nepovedlo. Jmenoval:

* nezavedení připojištění pacientů. Do voleb to podle něj nejde stihnout, ale tento návrh je ve volebním programu ČSSD;

* pomalé schvalování zákona o neziskových nemocnicích;

* pomalý postup kontroly ve VZP;

* nespokojenost s tím, jak je veřejnost informována.

Délka ministrování je mu lhostejná

Rath řekl, že je mu jedno, jak dlouho bude ve funkci. Rád by ale, aby případný jeho nástupce pokračoval ve stabilizaci financí a zdokonalování kvality péče, jak to učinil on. Řekl, že sám sebe nemůže hodnotit, ale byl by rád, aby hodnocení bylo nezávislé, a ne „ze strany těch, kterým jsme šlápli na kuří oko“.

Jako strašného ministra ho prý vnímají „všechny ty pijavice, které byly nasáty a navázány na systém zdravotnictví. A velmi dlouho a dobře z něj sály. Jistě mě nebude chválit bývalá ředitelka VZP Musílková, farmaceutické lobby, všichni ti, kteří si v systému našli nějaké své místo a z něho v tichosti odsávali nějaké peníze.

Tady všude my se snažíme zasahovat, dělat pořádek a samozřejmě to vyvolává hořkou protireakci. Já jsem tu reakci očekával, její síla mě nepřekvapila, dokonce jsem si myslel, že bude ještě silnější,“ řekl Rath.

Dodal, že staví proti sobě ty nejmocnější finanční skupiny, jako jsou velkodistributoři léků, lékárníci, farmaceutické firmy, společnost IZIP a další. „Za tím vším musíte vidět konkrétní lidi, kteří mají kontakty, jsou vlivní, mají možnosti. Že tyto možnosti budou proti nám využívat, je jasné. Jim jde o peníze, a ne malé.“

Rath řekl, že jemu jde o fungování českého zdravotnictví. „Je mi úplně jedno, jestli tady budu ještě týden, půl roku nebo pět let. Já svoji práci udělám tak, jak považuji za správné pro fungování zdravotnictví a lidi. A vůbec mně nezáleží na tom, kolik kuřích ok přitom pošlapu u těch, kteří si ze zdravotnictví udělali svůj osobní byznys,“ uvedl ministr.

Co chce ještě stihnout

Rath by do voleb chtěl ještě:

* zefektivnit lékovou politiku,

* zefektivnit nárůst nových nákladných diagnostických kapacit, které by měla schvalovat komise a ministr by do její práce vůbec nezasahoval,

* zefektivnit rozdělování prostředků na výzkum v medicíně tak, aby je především dostali ti, za nimiž již jsou výsledky,

* prohloubit kontrolu ve zdravotních pojišťovnách a nemocnicích. V nich při závažných nedostatcích nevylučuje uvalení další nucené správy či výměnu vedení nemocnic.

Kromě toho ministr ještě zvažuje:

* rozšíření výdeje léčiv přímo v ordinacích lékaře, což by přineslo větší komfort pro pacienty a nižší doplatky za léky,

* zavedení internetového a samoobslužného prodeje volně prodejných léků,

* zavedení elektronického receptu v nemocnicích, kdy lékař ho napíše do počítače, pošle do nemocniční lékárny a v ní si pacient lék vyzvedne,

* zavedení degresivní marže na léky, kdy za drahé léky by byla nižší a za lacinější vyšší. Zde se ale nemůže shodnout s lékárníky, a tak zřejmě do voleb tato marže asi zavedena nebude,

* zmírnění některé regulace z úhradové vyhlášky, pokud se ještě zlepší hospodaření VZP. Zřejmě by šlo o upuštění nebo zmírnění sankcí pro lékaře, pokud překročí limit za léky.

Václav Pergl, Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

PharmDr.Josef Důbravný

Absence sebereflexe,neuvážené a nekoncepční kroky,neodborná rozhodnutí prosazovaná nedemokratickými metodami. To je jen část toho.co doposud ministr dokázal. Pomineme-li jiné oblasti resortu zdravotnictví,pak v oblasti lékové politiky a lékárenství vůbec,prokázal kromě základních neznalostí problematiky pouze minimální vstřícnost ke společnému hledání východisek současné krizové situace.

Nechuť kominikovat s odborníky,neustálé politizování problémů,ale i prezentace zcela nepravdivých informací na veřejnosti jsou pouze projevem zbabělosti člověka,kterému slovo morálka příliš neříká.

Místo věcného řešení problémů dal ministr přednost pouze jednoduchým a laciným opatřením,která zřetelně nevedou a ani nemohou vést k nápravě současného stavu. Je zjevné,že v boji za obhajobu své diktátorské zvůle nakonec prohrává ten,o kterého jde ministrovi nejméně, a tím je pacient.

Bohumír Šimek

David Rath chce zefektivnit lékovou politiku? David Rath přece musí vědět, že cena léků tvořená také na ministerstvu zdravotnictví je korupčně nadhodnocena o desítky až stovky (!!!) korun.

Proč tedy nás nutí ušetřit na lécích nepředepisováním léků, které pacienti

potřebují, místo toho aby srovnal ceny léků na skutečné hodnoty? Ušetřilo

by se mnohem více!!! A odpadlo by korupční či protekční dilema, komu lék

napsat a komu ne.

Přišel za mnou pacient s kolostomií a žádal o předepsání voňavky pro kolostomiky, že má na ni právo, že je cena jen 400 Kč a je to bez doplatku, že mu ji plně hradí zdravotní pojišťovna… Jak mu mám vysvětlit, že mu to ve skutečnosti nebude hradit pojišťovna, ale že mu to budu hradit já sám ze svého?

David Rath nastavil regulace tak, že jsme vlastně potenciálně existenčně ohroženi každým pacientem vstupujícím nám do ordinace. Byl ke mně do ordinace poslán vážně nemocný pacient pražskými lékaři, abych mu předepisoval léky za dvacet tisíc korun měsíčně navíc.

Zeptal jsem se na příslušné pojišťovně, zda v tomto případě může učinit vyjimku, abych za půl roku nemusel platit navíc k předpokládaným pokutám za dobře vykonanou práci (tedy regulačním mechanismům) dalších 120.000 korun. Bylo mi řečeno, že to budu samozřejmě muset zaplatit. Bylo mi pacienta líto, ale bohužel

takovou sumu mu platit nemohu. Poslal jsem ho za Davidem Rathem. Nevím, zda dorazil.


Ohodnoťte tento článek!