Rath upírá sestrám postavení i peníze

Nad článkem prezidenta České lékařské komory Davida Ratha, který vyšel v Právu 28. června, jsem si uvědomil, že představitelé Lékařského odborového klubu a teď i České lékařské komory převzali technologii sociální demagogie. V článku, zabývajícím se mimo jiné zákonem o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a dalším vzděláváním zdravotníků, konkrétně zdravotních sester, vidím zkreslená fakta i vyložené lži…

POLEMIKA

V čem je podstata zmíněného zákona? Jde o kompatibilitu se směrnicemi EU, o tolik potřebné zavedení pořádku do vzdělávání ve zdravotnictví a spravedlnosti finančního ohodnocení zdravotnických povolání. Strašně křičíme, že Německo a Rakousko chtějí omezit pohyb našich pracovních sil. Ale že máme u nás lidi, kteří naše občany chtějí omezit také, ať už z pozice politické strany nebo právě ČLK, tak toho bychom si hodně měli všímat. Rath útočí proti návrhu zákona, který připravuje ministerstvo zdravotnictví, a jeho myšlenky se přitom velice kryjí s obsahem návrhu zákona o vzdělávání připravovaného poslancem Cabrnochem (ODS). Naplnění těchto představ by ovšem znamenalo, že naše zdravotní sestry by mohly v Evropě zastávat jen podřadnou práci. Rathovy návrhy na 10 let všeobecného vzdělávání a tři roky odborného vzdělávání neodpovídají ani směrnicím EU, ani naší školské legislativě. Pozoruhodný je Rathův názor na postavení ošetřovatelství, z něhož čiší, že ošetřovatelka je pro něj málo vzdělaný poskok. Jenže jde o svébytný obor lidské činnosti. Nikdo jiný toto povolání nemůže dělat, než ti, kteří jsou k tomuto povolání způsobilí. A nikdo také není způsobilý tuto činnost řídit, pokud k tomu není kvalifikován. To znamená, že lékaři nejsou, pokud nevystudovali také ošetřovatelství, kvalifikováni k řízení ošetřovatelské práce. Že by právě skutečnost, že návrh ministerstva správně počítá s tím, že ošetřovatelskou činnost budou řídit vysokoškolsky vzdělané ošetřovatelky, doktoru Rathovi vadila? Rath vysloveně lže, když čtenářům vsugerovává myšlenku, že chudinky sestry budou muset více studovat, a to za současný mrzký peníz, tedy že nic z toho nebudou mít. Zamlčuje, že budou podle vzdělání zařazeny třeba i o tři čtyři platové třídy výše. Zamlčuje, že už dnes je tu mnoho sester s ukončeným bakalářským vzděláním, které studují, aniž by je někdo nutil, a, což je strašlivé, aniž by jim potom v současné praxi a podle nynějších předpisů za jejich vysokou kvalifikaci zvýšil plat. Právě do toho se chystá návrh skandalizovaný Rathem vnést pořádek a spravedlnost. A počítá, že všem sestrám, které v profesi již nyní pracují, bude jejich kvalifikace získaná podle stávajících předpisů plně uznána. Léta kritizujeme, že sestry dělají spoustu podřadné práce, kterou by měl zastat někdo jiný. Když se konečně oficiálně projeví snaha, aby sestry zastávaly činnosti v souladu s výší své kvalifikace, najednou to vadí. Přitom ministerský návrh neznamená zánik středních zdravotnických škol. Ty by se naopak měly změnit tak, aby absolventkám nabízely větší šanci při výběru studia nebo pracovního zaměření. Takřka osmdesátitisícové armádě středních zdravotnických pracovníků nabízí chystaný zákon odstranění bariér, které je již léta diskriminují. V Rathovi ovšem představa, že vzdělané sestry budou mít odpovídající platy, kompetence i postavení a volnost pohybu, evidentně vyvolává obrovské zděšení.

Jiří Schlanger (Autor je předsedou Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče), Právo, 24.7.2001

Ohodnoťte tento článek!