Rath: Zdravotníci, nevolte ODS!

„KSČM měla a má výhrady, zejména k některým rozhodnutím a prezentaci ČLK. Komora nefunguje tak, jak by si mnoho lékařů představovalo, a nejsou to jen ojedinělé stesky. Lékaři často vyslovují i nesouhlas s tím, co prezident ČLK předkládá…

PRAHA – Česká lékařská komora (ČLK) seznámila včera novináře se svým stanoviskem k novele zákona o profesních komorách.Zrušení povinného členství lékařů v komorách, lékařské, lékárnické a stomatologické, by podle ČLK znamenalo v podstatě jejich likvidaci. „Vnímáme to jako vyhlášení útoku Václava Klause na profesní samosprávy. Je to využití příležitosti projednávání transplantačního zákona, k tomu, aby do zrušovacích ustanovení ve třetím čtení návrhu zákona bylo vloženo, že se prakticky ruší lékařská, lékárnická a stomatologická komora,“ sdělil prezident ČLKDavid Rath a vyzval lékaře a zdravotníky, aby nevolili ODS a přispěli k její prohře. „KSČM měla a má výhrady, zejména k některým rozhodnutím a prezentaci ČLK. Komora nefunguje tak, jak by si mnoho lékařů představovalo, a nejsou to jen ojedinělé stesky, jako na co, kromě vybírání příspěvků, je lékařská komora. Lékaři často vyslovují i nesouhlas s tím, co prezident ČLK předkládá. Druhou rovinu návrhu zákona tvoří předpoklad nepovinného členství v komoře. Je ovšem určité nebezpečí v tom, aby se nepovinným členstvím nevytratilo to, co se od komor očekávalo, že to budou stavovské organizace, které budou posuzovat etické a profesní záležitosti, týkající se jednotlivých oborů. Vzhledem k tomu, že stát je garantem zdravotnické péče, měl by mít zájem na tom znát, jak kvalitní péče je občanům poskytována, nemělo by to být starostí jen stavovských organizací. O celé záležitosti se bude v klubu KSČM diskutovat a budeme zvažovat, co je větší riziko, zdali přistoupení na nepovinné členství, anebo zachování povinného. Obojí řešení má svá úskalí. Osobně se domnívám, že pozměňovací návrh není ani tak směřován ke komoře lékárníků, která velmi slušně funguje a snaží se přijatelným způsobem své názory prezentovat. Stejně tak jsem neregistroval problémy u stomatologické komory a myslím, že návrh je především zacílen k prezidentu ČLK Rathovi, protože jeho prezentace lékařského stavu nevzbuzuje důvěru veřejnosti ani řady lékařů,“ řekl Haló novinám poslanec KSČM Jiří Maštálka.

(jšd), Haló noviny, 27.4.2002

Ohodnoťte tento článek!