Ratha ta ta ta

Ze zdravotnictví se opět stalo téma číslo jedna. Po nucené správě uvalené novým ministrem zdravotnictví na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ovládlo toto téma na celý týden i debatu v českém sněmu…

Fronta se ale nenatáhla podle věcného pohledu na jádro problémů zdejšího zdravotnictví, spíš podle politických barev. Za ministra Ratha, nepřímo obviňujícího opoziční politiky z účasti na tunelování zadlužené pojišťovny, se samozřejmě postavili „jeho“ sociální demokraté. Naopak nesmiřitelně proti jsou lidé z ODS.

Ve vzájemném přetahování trochu zapadlo, že jde-li v probíhajícím sporu hlavně o cenu a úroveň zdejší zdravotní péče, stihl už nový ministr udělal některé kroky správným směrem.

My pluli dál a dál

Většinu minulého týdne se nový ministr David Rath snažil přesvědčit poslance o nutnosti odvolat šéfku Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ta pak před víkendem sama rezignovala.

Rath také apeloval na zřízení komise, která by hospodaření ve státem garantované instituci zkontrolovala. Důvodem mu byl hrozivý, bezmála čtrnáctimiliardový dluh, který pojišťovně prudce narostl za ministrování Milady Emmerové. Nikdo však zatím nerozklíčil, jaký podíl má na dluhu stát a jaký vedení VZP.

„Vina byla i na straně ministerstva, všichni jeho představitelé za to ale byli postiženi tím, že museli odejít,“ řekl poslancům minulý čtvrtek ministr Rath.

„Zatímco paní Musílková dál pluje a řídí instituci bez vize a manažerského plánu, co s deficitem.“ Řečníci z tábora ODS pak jeho požadavek na odvolání ředitelky VZP Jiřiny Musílkové (kterou na doporučení správní rady odvolávají poslanci) nazvali „politickou a profesní vraždou“.

Současně varovali, že Rathova „vendeta“ může vést k odlivu ekonomicky aktivních pojištěnců z VZP, což by zase mohlo způsobit nepředvídatelný nárůst dluhu.

Pojišťovna má totiž velké procento „státních“ pojištěnců – dětí, nezaměstnaných a lidí v penzi, kteří platí méně než ekonomicky aktivní klienti, jejichž péče je ale několikanásobně dražší.

Zatím se však obavy nepotvrdily a ani samotná ODS takové informace nemá.

O podobě zdejšího zdravotnictví a léčení jeho neduhů minulý týden nepadlo ve sněmovní aréně ani slovo.

Přitom podle odborníků by právě rostoucí dluh VZP měl být impulzem k reformě celého systému.

„To, o co jde, je systémová změna,“ říká ekonom Miroslav Zámečník pracující pro Asociaci zdravotních pojišťoven. Ta by měla podle něj nastat i přesto, že si české zdravotnictví nevede nijak zle. Z hrubého domácího produktu na něj vydáváme podobně jako vyspělé země:7,5 procenta (například ve Velké Británii a v Rakousku je to 7,7).

A špatné to není ani z hlediska medicínské úrovně, v řadě oborů jsme na špičkové úrovni. Unikátní je ale rozsah péče, kterou dostáváme za své pojištění, a výše spoluúčasti.

Zatímco v Británii je spoluúčast pacienta 16 %, ve Švýcarsku dokonce 41 %, na Slovensku 30 %, v Česku je to necelých 10 %. U nás se jedná pouze o doplácení léků, péče u zubaře, lázní, v ostatních zemích si pacient připlácí i na některé zákroky či návštěvu u lékaře.

Zároveň je ale v Česku jedna z nejvyšších sazeb pojistného: 13,5 procenta. Takže se otevírá prostor pro změnu: zvýšit spoluúčast pacientů a naopak snížit sazby.

Podle odborníků je ale velký problém v plýtvání a v neefektivnosti našeho zdravotnictví: máme nadbytek akutních lůžek, pojišťovny hradí lázně, lidé chodí k doktorovi častěji než v zemích EU. Populace navíc stárne a budeme čerpat stále více péče. Proto odborníci vyzývají k debatě o zefektivnění systému, dokud je čas.

Máslo na hlavě

„Důležitým problémem je korupce, která ve zdravotnictví panuje, a plýtvání, především v nákupu zdravotnické techniky, léků, materiálů a investic,“ říká Zámečník.

„Proto je zapotřebí vnést světlo do plateb a smluv, které pojišťovna uzavírá.“ Ekonom Zámečník ministrovu snahu o průhlednost VZP vítá, jen je přesvědčen, že to bylo možné udělat jinak než nucenou správou: „Třeba legislativně nařídit VZP, aby své smlouvy zveřejňovala na internetu. Nucená správa totiž vždycky instituci rozkolísá a obávám se, že to povede k odlivu klientů.“ Podle Zámečníka může mít ale snaha nového ministra i jiný podtext. „Rath jedná svérázně, ale má svůj cíl: ovládnout prostřednictvím VZP jak se bude dál hýbat zdravotnictví. Souvisí to se zákonem o neziskových nemocnicích, který nyní leží ve sněmovně,“ říká Zámečník. „Chce koncentrovat péči do sítě neziskovek a těm ostatním nedá ani líznout. K tomu je nutné mít nějaký management a tím je právě VZP, která ovládá více jak 66% trhu.“

Snahu vnést světlo do chodu VZP považuje za užitečnou i bývalý ministr zdravotnictví Josef Kubinyi. „Chtěl jsem uvalit nucenou správu už za doby svého ministrování. Už tehdy tam vládl neprůhledný systém a indicie o tom byly velmi silné,“ říká poslanec Kubinyi.

„Bral jsem ale moc ohledů. Ti, co jsou úspěšní v politice, musí vystupovat jako Rath. Vyčítal bych mu pouze, kdyby ovládl VZP a získaná data pak nezveřejnil. Jestliže má někdo s VZP výhodnější smlouvu než druhý, měli bychom vědět proč.“

Nucený správce VZP Antonín Pečenka zatím žádné údaje poskytnout nemůže: po dobu nucené správy jej váže mlčenlivost. Podle náměstka ministra zdravotnictví Michala Sojky jsou předmětem kontroly ve VZP právě smlouvy. „Nevýhodnost některých z nich se velkým způsobem podílí na dluhu,“ říká Sojka. Za schvalování „nehospodárných kroků“ už ostatně muselo odejít osm členů správní rady.

„Mají máslo na hlavě,“ říká k jejich odchodu stručně Sojka, ale konkrétnější zatím být nechce. „Teprve to prověřujeme a zkoumáme, zda neexistují výhodné smlouvy s některými bývalými členy rady.“

Zatím se na veřejnost dostalo jen pár konkrétních problémových případů. Například to, že z fondu prevence hradí pojišťovna antikoncepci, přitom ta rozhodně neslouží ke snižování rizika chorob. Nebo projekt internetových karet IZIP svěřený bez soutěže firmě vlastněné europoslanci za ODS Miroslavem Ouzkým a Milanem Cabrnochem (mimochodem bývalým členem správní rady VZP). A konečně Mořský koník – projekt dětských ozdravných pobytů u moře, ve kterém VZP uzavřela s cestovními kancelářemi tak nevýhodné smlouvy, že musí platit i za děti, které na ozdravný pobyt nejedou: například loni ze sta procent zaplacených míst zaplnily děti jen pouhou polovinu.

V porovnání se 120 miliardami, se kterými VZP ročně hospodaří, jde o relativně nízkou částku: u každého zmíněného projektu zhruba 200 milionů korun. Když se však složí dohromady, dávají už pořádnou sumu více než půl miliardy korun. „Ty peníze se místo toho mohly použít například na prevenci rakoviny,“ říká již citovaný náměstek Sojka.

„Ve srovnání se světem boj s rakovinou často prohráváme. Ne kvůli nekvalitní péči, ale kvůli tomu, že lidé nejsou informováni a přicházejí k lékaři pozdě.“

O tom, že by pacienti kvůli nucené správě z VZP odcházeli, zatím ministerstvo žádné zprávy nemá. „Ale opravdu přesvědčivé informace budeme mít až kolem 10. prosince,“ říká správce Pečenka. „Klienti se totiž mohou odhlásit až k prvnímu v měsíci.“

Milada na nákupech

Kromě úderu proti vedení naší největší pojišťovny přišel nový ministr s několika kroky, které zaslouží pochvalu. Za snahu popohnat veřejné hodnocení kvality péče se dočkal i uznání od opozice, která jinak všechny jeho snahy kritizuje.

„S tím nelze než souhlasit,“ komentuje poslankyně, místopředsedkyně zdravotního výboru sněmovny a bývalá členka správní rady VZP Lucie Talmanová (ODS) Rathův slib, že první výsledky kvality léčby ve fakultních nemocnicích zveřejní do prvního čtvrtletí nového roku.

Rath také navrhl zvýšit platbu za státní pojištěnce (důchodce, studenty, nezaměstnané), která je oproti ostatním státům příliš nízká. Pohybuje se kolem 500 korun měsíčně, zatímco ostatní zaplatí ze své kapsy bezmála 1200 korun.

Pořádek se ministr snaží udělat také ve výdajích na léky. Na ně vydáváme ročně čtvrtinu rozpočtu na zdravotnictví oproti pětině v západní Evropě.

Náklady na jejich nákup rostly zhruba o 10 – 14 % ročně, zatímco příjmy z pojištění rostly pouze o 5 – 6 %. Příčinou mohl být krok bývalé ministryně Milady Emmerové, která zrušila kategorizační komisi, takže o nákupu léků rozhodovalo přímo ministerstvo vedené ženou, jejíž syn pracuje ve farmaceutické firmě Zentiva.

Rath chce ušetřit až 6 miliard tím, že kategorizační komise srovná ceny léků v ostatních zemích a odmítne napříště nakupovat léky za vyšší ceny, než za jaké se na trhu v jiných zemích prodávají.

Ministerstvo také slíbilo, že na rozdíl od předešlé praxe nebude do rozhodování odborníků v komisi nijak zasahovat. Rath chce také do voleb zahájit debatu odborníků i zástupců jednotlivých politických stran. Ti by měli společně hledat způsob, jakým by se mělo české zdravotnictví v budoucnosti ubírat.

Eliška Bártová, Respekt

Ratha ta ta ta
Ohodnoťte tento článek!