Rathovy požadavky šokovaly nemocnici

dokumenty, pero, podpis

K velké bitvě se schyluje mezi představiteli Středočeského kraje a vedením privátní nemocnice v Brandýse nad Labem. Předmětem sváru je text smlouvy o zajištění potřebných zdravotních služeb, kterou chce vedení kraje s nemocnicí uzavřít.

Jak vysvětlil středočeský hejtman David Rath (ČSSD), podobné smlouvy by krajský úřad měl podepsat se všemi nemocnicemi soukromých vlastníků v regionu; první na řadě je právě ta brandýská.

Těmito smlouvami chce hejtmanství občanům garantovat, že pomoc v nemocnici najdou vždy, kdy to budou potřebovat. Třeba ve svátek.

Někdy se totiž nemocnice mají sestaveny služby tak, aby zajistily péči o již hospitalizované pacienty, ale nejsou k dispozici další doktoři, kteří by se věnovali nově příchozím.

„Tak jak je smlouva postavena, by ji podepsal jen hlupák,“ reagoval mluvčí provozovatele nemocnice Tomáš Cikrt.

V příštích dnech by nemocnice měla mít k dispozici rozbory právníků – a pak se bude rozhodovat o dalším postupu. Předložený návrh nicméně vedení nemocnice šokoval už při letmém čtení.

Především požadavkem na zajištění pohotovostní služby, aniž by bylo určeno, kdo tuto službu zaplatí. Náklady na pohotovost totiž zdravotní pojišťovny nehradí; zajišťovat ji (a to včetně financování) má kraj.

Výhrady nemocnice ke smlouvě

– smlouva je zčásti nadbytečná, protože nemocnici zavazuje dodržovat zákony

– smlouva obsahuje podivný závazek, že nemocnice bude upřednostňovat pacienty dovezené záchrannou službou – přitom o pořadí, v jakém se pacientům bude věnovat, musí rozhodovat lékař s ohledem na závažnost jejich zdravotního stavu; záchranáři se dosud na nemocnici neobrátili s žádným podnětem k jednání o řešení případných problémů

– smlouva požaduje zajištění pohotovostní služby, aniž by řešila financování této služby ze strany objednavatele; nemocnice také nezná platnou koncepci zdravotní péče ve středních Čechách, z níž by potřeba pohotovostních služeb vyplývala

– smlouva obsahuje úsměvný závazek, že nemocnice vyhoví jakýmkoli dalším požadavkům kraje na rozsah poskytované péče

Zdroj – Tomáš Cikrt, mluvčí PP Hospitals

Ohodnoťte tento článek!