Razantní kroky narážejí na odpor

Ministr David Rath je ve funkci něco málo přes sto dní a myslí si, že čas nepromarnil. Jeho razantní kroky narážejí na odpor části lékařské veřejnosti. Mj. při „dělání pořádku ve zdravotnictví“, jak sám tvrdí, stihl…

:

* vyhlásit nucenou správu nad VZP, odvolat ředitelku Jiřinu Musílkovou a jmenovat dočasným ředitelem Josefa Čekala;

* zvýšit kontrolu hospodaření ve VZP, která ročně vynaložila miliardu korun na aktivity a programy, které nesouvisely s jejím posláním;

* zahájit kontrolu hospodaření v některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách;

* posílit finance VZP o 3 mld. korun od České konsolidační agentury;

* zvýšit platbu státu za tzv. státní pojištěnce, tedy 5,5 miliónu osob, hlavně důchodců a dětí. Po únorovém historicky největším navýšení o 50 korun platí stát nyní za jednoho pojištěnce 560 korun měsíčně. Podpořil i návrh Senátu o další navýšení plateb státu na zhruba 630 korun za měsíc. To by přineslo do zdravotnictví ročně navíc 5 miliard korun;

* stabilizovat finance VZP, avizovaný dluh 16 miliard na konci roku 2005 snížit na 10,5 miliardy. Nyní už je 7 miliard;

* snížit společnou marži velkodistributorů léčiv a lékáren z 32 na 29 %;

* vydat úhradovou vyhlášku, která však je velmi kontroverzní a lékaři jsou proti ní. Když překročí limity léků a péči o pacienty, zaplatí vše ze svého. Mohou však předepsat v cenách léků o 5 % medikamentů víc než loni a uskutečnit o 3 % výkonů víc. Veškerá preventivní vyšetření a očkování jim budou hrazena. Vyhláška bude od dubna upravena. Umožní zhruba o dvě procenta nárůst výkonů a léků. Sníží sankce lékařům, kteří limity překročí;

* prosadit zákon o neziskových nemocnicích, který čeká na projednání v Senátu;

* zřídit komisi, která má efektivně nakupovat a rozdělovat nákladnou diagnostickou techniku;

* vydat bonusový a sankční řád pro ředitele přímo řízených nemocnic, který je nutí ke zveřejňování výsledků, jak která nemocnice léčí, jak nakupuje služby od dodavatelů;

* najít nové dodavatele léků poté, co velkodistributoři odmítli dodávat léky do tří nejvíce zadlužených nemocnic.

Co by chtěl do voleb uskutečnit:

* zefektivnit lékovou politiku;

* rozšířit výdej léčiv přímo v ordinacích lékaře, což by přineslo větší komfort pro pacienty a nižší doplatky za léky;

* zavést internetový a samoobslužný prodej volně prodejných léků;

* zefektivnit rozdělování prostředků na výzkum v medicíně tak, aby je především dostali ti, za nimiž jsou již výsledky;

* prohloubit kontrolu ve zdravotních pojišťovnách a nemocnicích.

Co ještě zvažuje:

* zavedení elektronického receptu v nemocnicích, kdy ho lékař napíše do počítače, pošle do nemocniční lékárny a v ní si pacient lék vyzvedne;

* zavedení degresivní marže na léky, kdy za drahé léky by byla nižší a za lacinější vyšší. Zde se ale nemůže shodnout s lékárníky, a tak asi do voleb zavedena nebude.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!