Ředitel FNB: Sloučení nemocnic bylo správné

Fakultní nemocnice Brno (FNB) existuje už pět let a její ekonomické výsledky jsou velmi dobré. Za loňský rok vykázala kladnou bilanci ve výši přes pět miliard korun. Prvenství má rovněž v počtu velkých operací – 40 945…

Rozhodnutí spojit Fakultní nemocnici s poliklinikou Bohunice a Fakultní dětskou nemocnici Johanna Gregora Mendela se dnes ukazuje jako správné. Ředitel FNB Jan Burian však vzpomíná, že mnozí kolegové prorokovali tehdy novému celku jen krátkou životnost.

Od 1. ledna 1998 existuje FNB jako státní příspěvková organizace vytvořená ještě z Fakultní porodnice na Obilním trhu, vloni byla začleněna i Léčebna dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou.

„Nemocnice v Bohunicích a dětská nemocnice byly ekonomicky rozložené, provozně neuspořádané, bez reálné vize svého dalšího fungování,“ citujeme ředitele Buriana.

Vzpomeňme, že jen za nesprávně užité státní dotace ještě dřívějším vedením dětské nemocnice dostala FNB od svého zřizovatele, ministerstva zdravotnictví, pokutu přesahující 500 miliónů korun. Později byla snížena zhruba na 35 miliónů, zbývá vyrovnat jen relativně malou částku.


FNB má o čtvrtinu až třetinu nižší náklady proti ostatním českým nemocnicím.

Dnes nemá FNB téměř žádné úvěrové zatížení, neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči členům Asociace velkodistributorů léčiv a za loňský rok vykázala kladnou bilanci ve výši přes pět miliard (5 278 064 000 Kč).

Podle ekonomického náměstka Petra Košky přesáhly loňské výnosy poprvé tři miliardy korun.

A to za podmínek určité nejistoty v oblasti výnosů za poskytovanou léčebnou péči. FNB se stala jedním z největších zdravotnických zařízení v České republice. V prvním roce existence měla 64 488 hospitalizovaných, vloni 75 280, nejvíce v republice.

Prvenství má rovněž v počtu velkých operací – 40 945. „Bude-li zaveden jiný

systém financování, zkrátí se průměrná doba ošetřování a můžeme mít více pacientů,“ říká Burian.

Připomíná, že FNB vykazuje o čtvrtinu až třetinu nižší náklady proti ostatním českým nemocnicím, přičemž kvalita péče a přístrojové vybavení je srovnatelné s vyspělejší Evropou. Bezmála 60 procent lékařů dosáhlo nejvyšší specializace.

Ředitel předpokládá postupné vyrovnání platů s úrovní v Evropské unii. Pro zajímavost – průměrný plat lékaře FNB byl v roce 1998 bez stokoruny 20 000, středního zdravotnického pracovníka téměř deset tisíc korun. V loňském roce měli lékaři průměrně o 15 000, sestry o téměř sedm tisíc více.

JAN TROJAN, Právo, 28.02.2003

Ohodnoťte tento článek!