Ředitel lékařům peníze neslíbil

Šéf Fakultní nemocnice Olomouc Radomír Maráček: Nejvíce je ohrožena péče o nedonošené děti.

Péče o nedonošené novorozence se v Olomouckém kraji nejcitelněji dotknou avizované odchody lékařů v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“. Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kde dalo výpověď 133 lékařů, rovněž bude schopna provádět jen akutní operace, jelikož anesteziologicko-resuscitační klinika zredukuje počty sálů.

Novinářům to včera sdělil ředitel FNOL Radomír Maráček po jednání šéfů nemocnic, záchranné služby a pojišťoven s vedením kraje. Jak ředitel Maráček odpovídal na dotazy novinářů, fakultní nemocnice s lékaři stále jedná a chce, aby zůstali. Více peněz jim však vzhledem k nižším příjmům od pojišťoven v letošním roce nemůže slíbit.

Jak vidí vedení fakultní nemocnice řešení aktuální situace v souvislosti s avizovanými odchody lékařů?

Již ke konci roku jsme požádali jednotlivé přednosty, aby zpracovali situaci odcházejících lékařů, aby zhodnotili, jak je situace kritická. S přednosty jsme se sešli a dohodli, aby strategii dopracovali a řekli, jakou péči budou schopni od 1. března zajistit a jakou péči nezajistí. Abychom péči, kterou nebudeme schopni zajistit, začali už ke konci ledna organizovat s okolními zařízeními Olomouckého kraje, v případě základní péče, a v případě specializované péče s fakultními nemocnicemi – Ostrava, Brno a dalšími.

Která oddělení jsou nejvíce ohrožena?

Nejvíce ohroženo je oddělení neonatologické, kde v tuto chvíli není možnost od 1. března zajistit specializovanou neonatologickou péči o nedonošené děti. Dalším je anesteziologie a resuscitace, které nepostihuje vlastní resuscitační péči, ale výrazně sníží počet operačních sálů, které budou v provozu, což bude znamenat, že na těchto sálech budeme schopni dělat jen akutní péči – traumatologickou, onkologickou a cévní – nebudeme schopni provádět plánované operace.

Kolik lékařů z těchto jednotlivých pracovišť podalo výpověď?

Z anesteziologicko-resuscitační kliniky třicet lékařů z necelých padesáti.Nachirurgii pětadvacet lékařů podalo výpověď a je jich něco přes třicet.Naneonatologii dalo výpověď šest lékařů, zůstali tři.

Jednáte s lékaři?

S lékaři komunikujeme. Říkáme jim stav, jaký je, jak může celá akce dopadnout, jaké v ní vidíme hrozby, jaké v ní vidíme naopak příležitosti. Jednání probíhají a budou po celý tento týden. Výsledek nejsem schopen v tuto chvíli předjímat, jak se lékaři rozhodnou, jak budou dále postupovat.

V případě nedonošených novorozenců bude řešení složité.

Už v průběhu února se bude muset zajistit to, aby maminky, které mají rodit toto dítě, budou směřovány do jiných perinatologických center. Stávající děti budou muset být převezeny. Je předpoklad, že pokud dojde k této situaci, ostatní centra budou muset vytvořit kapacity, budou muset být převezeny technologie, aby se tam mohly děti umístit a bylo o ně adekvátně postaráno. Centra jsme již informovali o situaci.

Zvažuje vedení fakultní nemocnice, že by lékařům přidalo?

Vzhledem k vyhlášce, která je pro tento rok, a která snižuje objem financí o dvě procenta oproti roku 2009 – fakultní nemocnice dostane v roce 2011 méně finančních prostředků než v loňském roce – tak se podařilo sestavit rozpočet v mzdách na úrovni roku 2010. To znamená, že v tuto chvíli jsme schopni pouze zaměstnancům garantovat, že jim nesnížíme mzdy, byť fakultní nemocnice dostane méně peněz, a toto považujeme za velký úspěch.Nemáme v tuto chvíli možnost žádného navýšení a ani individuální navýšení na některých pracovištích nevidíme jako možné. Povedeme jednání s lékaři i s pojišťovnami a budeme se snažit, pokud prostředky najdeme, že je budeme používat na mzdy. Uvolněné peníze ale půjdou na veškerý personál.

Pokud lékaři odejdou, jak vidíte řešení do budoucna? Kde hledat lékaře, v jiných zemích?

V tuto chvíli je ve výpovědi 3700 lékařů různých odborností a ví se, že všichni nemají zajištěnu práci. Nabízí se velké spektrum volných lékařů, kteří od 1. března nebudou mít práci. Prioritou jsou ale naši lékaři,mysi nepřejeme jejich odchod, chceme, aby zůstali. Ale pokud se rozhodnou, výpovědi budou chtít dát, tak možnosti v okolí jsou. Průměrný hrubý plat ve fakultní nemocnici (58 tisíc korun, včetně služeb a příplatků), je poměrně nad úrovní okolních, zejména malých nemocnic, takže pro řadu lékařů může být zajímavý.

Ohodnoťte tento článek!