Ředitel Maráček: Nechci slučovat interny

Titulní obrázek

Jak bude vypadat Fakultní nemocnice v Olomouci z pohledu zdravotní péče? Ředitel nemocnice Radomír Maráček v rozhovoru nastínil hlavní strategie dokončované koncepce a přislíbil, že zvýší efektivnost poskytovaných zdravotních služeb, aby lépe uspokojily pacienta…

Fakultní nemocnici v Olomouci čekají velké změny, z některých mají strach lékaři, z jiných pacienti

Se spolupracovníky dokončujete koncepci dalšího vývoje nemocnice. Jak byste ji shrnul, především z pohledu pacientů?

Základním cílem bude zvýšení efektivnosti poskytování zdravotních služeb tak, aby pacienty lépe uspokojily. Jde nám například o to, abychom je nemuseli na různá vyšetření převážet sanitkou, aby měli všechno pod jednou střechou. Budeme se snažit zkoncentrovat veškerou lůžkovou péči. Ambulantní může zůstat bokem a výhledově uvažujeme o vybudování polikliniky pro ambulantní složku. Je vhodnější mít obě složky zvlášť. To je ale dlouhodobý horizont.

Jaké hlavní investice předpokládáte, aby se vize mohla zrealizovat?

Cílový stav předpokládá zejména rekonstrukci historické budovy, nazývané Franz Josef.

O jak velké částce mluvíme? Kde peníze získáte?

Odhad je kolem půl miliardy korun. Část prostředků určitě získáme přes ministerstvo zdravotnictví ze státního rozpočtu a část budeme muset investovat z vlastních zdrojů. Tím, že přesuneme oddělení do Franze Josefa, uvolníme některé budovy, které poté můžeme komerčně pronajmout. Nebudeme je provozovat, čímž sen nám sníží náklady. Poté spočítáme, do jaké výše můžeme investovat z vlastních zdrojů.

Kdy myslíte, že by rekonstrukce mohla začít?

Věřím, že do tří let. Měla by probíhat na tři etapy.

Do té doby počítá vaše koncepce s jakými změnami? Co mohou čekat pacienti a zaměstnanci?

Zatím ještě nemáme přesně zmapováno, které oddělení by se stěhovalo do Franze Josefa. Projekt, který tady byl, byl jiný a počítal například s výstavbou operačních sálů a jinými věcmi.

Mezi zaměstnanci se spekuluje například o slučování interních klinik. Konkrétně se hovořilo o II. interně.

Není to slučování interen. V nemocnici jsou tři interní kliniky, která každá je a není svým způsobem specializovaná. To, že je specializovaná, je dáno odborníky, kteří tam pracují, nicméně v systému příjmu pacientů v průběhu celého týdne mají rozdělené dny a na kliniky se mohou dostat pacienti s různými problémy. To se mi nelíbí. Chtěl bych, aby se kliniky specializovaly a opravdu dělaly to, co umí. Chtěl bych, aby nonstop přijímaly ty své pacienty. To znamená, aby pacient se zažívacími potížemi byl automaticky přijat na II. interní kliniku. Nebude se nic slučovat, ale přesouvat, aby pacienti měli vše pod jednou střechou.

Počítáte s propouštěním v nejbližší době?

Nemocnice má velké množství lůžek, jejich vytíženost je kolem šedesáti sedmdesáti procent, vzhledem k tomu, že uvažuji o redukci lůžek, tak je pravděpodobné, že nějaké procento zaměstnanců bude nadbytečné. Nicméně v tuto chvíli například stavy sester nejsou naplněny.

Údajně se chystají i některé přesuny v rámci laboratoří? Mělo by snad dojít ke sloučení některých špičkových laboratoří s biochemií.

S určitým slučováním laboratoří počítáme. A to z toho důvodu, že v nemocnici je spousta technologií, které zpracovávají krevní vzorky a technologie jsou různě rozmístěny. Některá vyšetření jsou přitom prováděna způsobem, který není nejrychlejší a nejefektivnější. A některé technologie, které máme, nejsou plně využívány, protože vyšetření provádíme jinde.

Z pohledu pacienta chceme docílit toho, aby bylo odebíráno co nejmenší množství krve, a ne pět šest zkumavek. Rutinní vyšetření, akutní výsledky, které potřebujeme, bychom chtěli koncentrovat do jednoho pracoviště, aby byla pohromadě odběrová místa. Specializovaná pracoviště, například onkologie, imunologie, oddělení fetální medicíny, zůstanou, kde jsou. Naty nevidíme důvody nijak sahat pouze v případě, že by se mi podařilo získat prostředky a vybudovat nový pavilon pro veškeré biochemické provozy.

Když jste nastoupil do funkce, ozvali se kritici, hlavně z řad levice, ale i odborů, kteří se pozastavovali nad tím, že by univerzitní nemocnici měl vést manažer privátní nemocnice ze sítě Agelu. Promítla se jeho firemní politika do koncepce nemocnice?

Právě proto, že ministerstvo chystá přeměnu této nemocnice na akciovou společnost, je velmi důležité, aby nemocnice začala opravdu fungovat standardně ekonomicky a nevytvářela ztrátu, protože akciová společnost už nemůže dostávat žádné finanční injekce od státu.

Ve fakultní nemocnici oproti jiným nemocnicím probíhá výuka a věda, pracoviště řeší specializované výkony

To prostředí (efektivnější), toto umožňuje. V dlouhodobé koncepci v rámci univerzitní nemocnice to nakonec má být rozděleno na zdravotní péči, výuku a vědu. V současnosti je fakultní nemocnice znevýhodněna oproti ostatním, protože dostává peníze v podstatě stejné za péči a z nich ještě financuje výuku, někdy i vědu, protože ne všechno jde z grantů. Podoba univerzitní nemocnice by to měla narovnat a rozčlenit.

Agel, který na střední Moravě provozuje čtyři nemocnice, jste v našem prvním rozhovoru bral spíše než jako konkurenta za partnera, se kterým bude potřeba spolupracovat. Jak vidíte spolupráci?

Středomoravská nemocniční je jako taková konkurentem. Slibuji si ale zejména spolupráci. Že se dohodneme, jak budeme řešit zejména základní péči, aby řešili, co opravdu umí dělat, amy bychom je doplňovali ve specializované a superspecializované péči. Pro Olomouc samozřejmě i v té základní péči. Je tady i Vojenská nemocnice, která je minimálně vtažena do pohotovostního čtyřiadvacetihodinového režimu.

Fakultní nemocnice (přednostové klinik) by pak měla mít roli odborného garanta v kraji?

Toto je cíl, o kterém se již začínáme bavit.

V případě první pomoci jste se již dohodli s krajem, jestli ji převezmete? Kam budou lidé v noci jezdit na vyšetření?

Lékařská služba první pomoci (LSPP) by měla být u praktických lékařů. Je to záchyt angín, viróz, základních věcí. Vzhledem k tomu, že v˙nemocnici nemám v zaměstnaneckém poměru žádné praktické lékaře, nejsem schopen provozovat LSPP.

Ale v současnosti ji poskytujete.

Je to v rámci urgentního příjmu. Provozují to interní lékaři. Ale ten se nemůže pouze podívat do krku a říct, že je to angína, musí provést kompletní interní vyšetření, které je zdlouhavé, zbytečné a pojišťovnám za ně účtujeme více peněz.

Jaké je vaše řešení?

Chtěl bych docílit toho, aby LSPP fungovala buď v rámci nemocnice v nějakých prostorech, které jsem ochoten vyčlenit. Praktických lékařů na Olomoucku je dostatek a myslím, že by byli schopni za finanční podpory kraje toto zajistit. Pokud by toto řešení nebylo realizováno, musel bych zřejmě sám sehnat praktické lékaře a vzít je do zaměstnaneckého poměru. To ale považuji za krajní řešení. Jsem přesvědčen, že fakultní nemocnici nepřináleží, aby měla praktické lékaře. To je věcí soukromé praxe.

Nejen Olomoučané, ale každý, kdo vjíždí do nemocnice hlavním vchodem, naráží zejména v dopravní špičce na problém ze zařízení vůbec vyjet. Uvažujete, že by mohl být vjezd jinde než tak blízko průtahu městem?

Ano. O jiném hlavním vstupu se uvažuje. Měl by být na pozemku kousek výše položeném, který dnes patří vojákům. Pokud se jej podaří získat, tak tam by mohl být hlavní vstup. Ten stávající u křižovatky je skutečně velmi nešťastný. Lidem se špatně vyjíždí.

Kdy by se vstup mohl přesunout?

Je to otázka nejdříve dvou let.

Univerzitní nemocnice by měly být akciovými společnostmi. Může se stát, že by takové klíčové zařízení v regionu koupila nějaká dravá firma třeba odněkud z Východu. Je to do budoucna možné?

Návrh stanov, které jsem viděl, vylučuje převoditelnost akcií na třetí osoby. Akcie bude vlastnit stát, ministerstvo zdravotnictví a Univerzita Palackého. V jejím případě je možný převod pouze na jinou univerzitu, například pro případ, že by třeba zanikla, což nikdo nepředpokládá. Univerzitní nemocnice mají být podle představ ministerstva pilířem zdravotní péče v České republice. Jejich počet zatím není znám, ale bude do konce roku. S olomouckou se počítá a vzhledem k ostatním bude mít přeměnu nejjednodušší, protože je tady jedna lékařská fakulta a jedna nemocnice. Takže ta fúze nebude tak obtížná.

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!