Ředitel mostecké VZP informoval o situaci dopisem

„Postoj nejen prezidenta ČLK, ale i jednotlivých odborných sdružení lékařů k výzvě byl v podstatě negativní. Za mosteckou pojišťovnu jsem tedy všechna naše smluvní zdravotnická zařízení dopisem alespoň informoval

Most – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na počátku září vyzvala své smluvní partnery, zda by byli schopni pochopit její povodněmi ovlivněnou finanční situaci a souhlasili s konkrétním prodloužením termínů splatnosti při úhradě plateb za zdravotní péči. Jak nás včera informoval Václav Kasal, ředitel okresní pojišťovny VZP v Mostě, v rámci celé republiky včetně Mostecka reakce na výzvu nebyla pozitivní.

„Postoj nejen prezidenta České lékařské komory, ale i jednotlivých odborných sdružení lékařů k výzvě byl v podstatě negativní. Za mosteckou pojišťovnu jsem tedy všechna naše smluvní zdravotnická zařízení dopisem alespoň informoval o situaci, popsal současnou bilanci příjmů a výdajů VZP s upozorněním, že může dojít k určitému nedodržení smluvních termínů splatnosti,“ uvedl Kasal.

Podle jeho vysvětlení nestály za výzvou VZP žádné výmluvy na povodně. Zcela reálně výběr zdravotního pojistného v postižených oblastech vlastně nyní neexistuje, ať už od plátců ve velkých společnostech, které byly povodní ve své výrobě paralyzovány, tak od nesčetného počtu malých a středních podnikatelů. Druhým důvodem, proč se VZP na smluvní partnery obrátila, bylo, že musela připravit změny financování zdravotnických zařízení, která za postižené oblasti přebírala zdravotní péči. Mnohdy se jednalo v podstatě o dvojí platbu. V případě zdravotnických zařízení, kde se provádí platba paušálně dopředu, což jsou především nemocnice, musela největší zdravotní pojišťovna kromě předchozích paušálů uhradit ještě provedené výkony za jiná zařízení.

„Výzva naší pojišťovny byla skutečně postavena na dobrovolném rozhodnutí našich partnerů. Většinový postoj rozhodl,“ konstatoval ředitel Kasal.

(má), Deník Mostecka, 19.9.2002

Ohodnoťte tento článek!