Ředitel nemocnice čelí kritice

Dopis zdravotníků řediteli Pinkasovi obdržel i přednosta OÚ v Chrudimi Jan Řezníček, který byl jmenovitě požádán o řešení současné značně napjaté situace…

Obavy o další ekonomický vývoj a rozvoj Nemocnice Chrudim přiměly zaměstnance tohoto zdravotnického zařízení k napsání dopisu řediteli Jiřímu Pinkasovi. Zdůrazňují v něm problémy týkající se mnoha oblastí.

Chrudim – Dopis zdravotníků řediteli Pinkasovi obdržel i přednosta Okresního úřadu v Chrudimi Jan Řezníček, který byl jmenovitě požádán o řešení současné značně napjaté situace v nemocnici.

„Již delší dobu jsou vámi zdravotníci postupně vyřazováni ze spolurozhodování a informování o závažných změnách, které se mají v nemocnici uskutečnit. Naše podněty nejsou brány v úvahu, i když jsme se je snažili prosazovat v rámci ranních porad či v osobním kontaktu. Problémy se dotýkají řídící práce, spolupráce nejužšího vedení, ekonomiky i dalšího rozvoje a výstavby naší nemocnice,“ píší Jiřímu Pinkasovi náměstkové ředitele pro zdravotní a ošetřovatelskou péči Vojtěch Němeček a Martina Vacková. Podrobnější informace od primáře Němečka, který včera dopoledne pracoval v hlinecké ambulanci, nebylo možné získat – neskrýval totiž pohoršení nad tím, že se dopis dostal do rukou tisku.

„Jestliže takovou interní věc kdosi odešle novinám, jde o anonym a na ten by neměl nikdo reagovat, nemocnici to vůbec nepomůže. Mohu jenom říci, že celou záležitost vyřešíme v pátek,“ řekl Němeček.

Na jednání přijdou všichni

Termín, o kterém primář Nemeček hovořil, je dnem, kdy se uskuteční mimořádné jednání za účasti příslušných vedoucích a pozvaných pracovníků Nemocnice Chrudim – ředitele, náměstků, primářů oddělení, hlavní sestry, odborářů a dalších. Jeho iniciátorem je přednosta okresního úřadu Jan Řezníček, který v tomto případě zastupuje zřizovatele nemocnice.

„Podnět beru jako velmi vážný. Požádal jsem ředitele Pinkase o to, aby na pátečním jednání byli přítomni všichni, kteří mají k problému co říci. On souhlasil a naopak mě požádal o rozšíření okruhu těchto osob,“ uvedl včera Jan Řezníček.

Dopředu bez komentáře

Těsně před víkendem bude známo, jakým způsobem hodlá přednosta okresního úřadu problém v chrudimské nemocnici řešit. Má už konkrétní představu?

„Počkáme do pátku, není dobré něco předem prozrazovat,“ dodal Jan Řezníček. Ředitel Nemocnice Chrudim Jiří Pinkas včera potvrdil, že na jednání pozval větší počet lidí, než se původně předpokládalo. Situaci ale předem nehodlal komentovat. „Z mého hlediska bych s tím raději počkal, hovořit se má až o konkrétních výsledcích jednání,“ řekl Jiří Pinkas.

ROMANA NETOLICKÁ, Noviny Chrudimska, 6.2.2002

Ohodnoťte tento článek!