Ředitel: Potřebujeme mladé lékaře, ale i matadory

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Co je cílem vedení sušické nemocnice v letošním roce i jak si nyní nemocnice stojí, se Deník zeptal jejího ředitele Vladimíra Sloupa.

Jak si nyní nemocnice stojí z finančního hlediska?

Nemocnice je, tak jako několik let nazpět, ve ztrátě, což je samozřejmě z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Úhradová vyhláška pro rok 2015 je sice lepší než předchozí vyhlášky, ale systémové nedostatky v českém zdravotnictví rozhodně nevyřešila a žádné garance do budoucna také nedává, takže zůstává nejistota na všech stranách – pacient – zdravotnické zařízení – zdravotní pojišťovna. Navíc po mediální masáži politiků všichni očekávají jak všechna zdravotnická zařízení sáhnou do nabobtnalých rozpočtů a budou navyšovat mzdy o 5%, což ovšem není nic, než mediální humbuk. Takových zařízení, která by pětiprocentní nárůst osobních výdajů pokryla díky změně úhradové vyhlášky, bude maximálně pár v celé republice. Vroce 2014nám pomohlo investiční a provozní dotací i město Sušice, ale to samozřejmě nedisponuje takovými prostředky jako Plzeňský kraj, který dotuje jiné nemocnice v kraji.

Povedlo se vám něco v loňském roce?

Podařilo se nám snížit provozní náklady při zachování kvality. Stále tak trochu za zázrak považuji obrovské vzepětí personálu, které přispělo k tomu, že jsme zatím jediné zařízení akutní péče v Plzeňském kraji s certifikátem kvality a bezpečí – na personál to klade vyšší nároky na kvalitu práce i čas tomu věnovaný, ale dopad na zvýšení kvality je neoddiskutovatelný.

Jak to u vás vypadá s personálem, máte dostatek lékařů?

Bohužel, personální situace nás trápí a to zejména u zmíněných lékařů. U nelékařského zdravotnického personálu se podařilo situaci jako celek stabilizovat (což neznamená, že bychom měli optimálně pokryta všechna oddělení), ale máme nedostatek mladých lékařů a lékařů středního věku. Plníme sice limity dané zdravotními pojišťovnami, ale ty jsou nastaveny tak, aby pojišťovnám nevycházely příliš velké náklady na lůžko, které by měly platit. Rozhodně nejde o optimální stav. Přitom je to škoda, právě v malých nemocnicích je pro mladé lékaře obrovský potenciál k tomu, dostat se k různorodé práci, získat všeobecnou praxi a naučit se pracovat a rozhodovat samostatně bez spoléhání se na desítky specialistů za zády.

Jaké máte plány na letošní rok?

Určitě bychom rádi stabilizovali personální situaci. Rádi bychom získali jak mladé lékaře, tak i zkušené matadory, pro které je otevřená i nabídka funkčních postů v nemocnici. Rádi bychom i nadále drželi kvalitu a snižovali náklady na provoz a současně směřujeme spolu s odbory k dohodě o tom, jak budou sliby politiků podle reálných dopadů na naší nemocnici promítnuty do mezd těch, kteří si to zaslouží. Přání je samozřejmě mnoho, ale bohužel při mnohých z nich jsme limitováni ať už příjmy od zdravotních pojišťoven nebo situací na trhu práce.

Poznamenala nějak kauza doktora Josefa Kalného sušickou nemocnici?

Ano, poznamenala, a to na dvou frontách. Za prvé, finančně. Nemyslím tím zaplacené odškodnění, u toho nás pojišťovna hned po soudu ujistila, že vše okamžitě zaplatí, protože je to to nejmenší, co může pro nemocnici udělat, vzhledem k tomu, jak podivně soud probíhal. Myslím tím dopad na důvěru pacientů, kteří si v některých médiích měli možnost přečíst pouze lživé závěry, bez toho, že by byl zveřejněn pohled druhé strany a opravy jednoznačně lživých údajů, a následně se rozhodli pro hospitalizaci v jiné nemocnici. Druhý, a možná skoro horší, byl dopad na náladu v nemocnici, kde si lidé doktora Kalného váží a viděli, jak může lež začít žít vlastním životem, jak negativně ovlivní všechny kolem. Malou satisfakcí pro doktora Josefa Kalného mohlo být ocenění čestným členstvím v České chirurgické společnosti, kterého semuv roce 2014 dostalo, a kde se ocitl po boku takových jmen jako profesor Vladislav Třeška. Samozřejmě, lživá obvinění se tím nijak nesmažou. Nemohu si neodpustit na tomto místě zaměstnancům poděkovat jak za to, jakým způsobem svoji zodpovědnou a náročnou práci vykonávají, tak právě za to, jak se semkli při podpoře svého kolegy.

Ohodnoťte tento článek!