Ředitel SÚKL ještě neví, zda se do výběrového řízení přihlásí

Ministryně zdravotnictví se rozhodla vypsat nová výběrová řízení na místa ředitelů některých nemocnic a léčeben. Týká se to také ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Milana Šmída. Jak se na věc dívá on? Bude chtít svůj post obhájit?

Jak se díváte na fakt, že se ministryně zdravotnictví rozhodla vypsat výběrové řízení na místa ředitelů některých zdravotnických zařízení, včetně SÚKL?

Přehodnocování činnosti vedoucích organizací řízených jednotlivými ministerstvy by mělo být pravidelnou součástí práce všech ministerstev, včetně zveřejňování závěrů těchto hodnocení. Mělo by probíhat každoročně na základě předem stanovených cílů zadaných jednotlivým organizacím. Obdobně by jako v prostředí mnoha států EU mělo být funkční období předem stanoveno, přičemž obvykle se za vhodnou délku považuje 5 let po kterých se uskutečňují nová výběrová řízení.

Každoročně předkládáme MZ ČR podrobnou zprávu o činnosti ústavu v předešlém roce spolu se žádostí o případné připomínky, dotazy nebo výhrady k obsahu zprávy, tedy o poskytnutí zpětné vazby k činnosti ústavu. Prozatím jsem neobdržel negativní zpětnou vazbu.

DÁLE ČTĚTE:
Emmerová rozjela výměny ředitelů
Ředitel Homolky: výběrová řízení jsou logická\\
Nestor brněnské medicíny opustí funkci ředitele\\

Myslíte si, že po deseti letech ve funkci je čas na změnu?

Deset let je dlouhá doba. Za stávající situace v ČR, kdy stále není ukončena stabilizace státních institucí, je jistě otázkou, zda vhodnějším modelem pro zajištění optimální funkce jednotlivých organizací je častější střídání vedoucích pracovníků nebo udržování určitého směru vývoje s důsledkem delšího setrvávání vedoucích pracovníků na svých místech. Základním parametrem pro hodnocení vedoucího by zřejmě neměl být čas setrvání na určité pozici, ale potenciál, který konkrétní vedoucí pracovník představuje pro činnost a rozvoj dané organizace.

Budete se ve výběrovém řízení ucházet o místo ředitele SÚKL?

Nevylučuji to, ale opět nechci spekulovat.

Adéla Daňhová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!