Ředitel vojenské pojišťovny: Loňské dění pojišťovnu znejistilo

Řídit pojišťovnu jako obchodní společnost chce nový ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) Josef Diessl, který se funkce ujal 15. března.

Dění v loňském roce, kdy byl bývalý ředitel VoZP Karel Štein opakovaně odvoláván, podle něj pojišťovnu i její klienty znejistilo. Diessl chce proto důvěryhodnost pojišťovny obnovit. Plánuje rovněž vybrat lidi na neobsazená vedoucí místa a chystá i reorganizační změny.

„Pojišťovna musí být vedena jako kterákoliv jiná obchodní společnost,“ řekl Diessl, který do pojišťovny přišel z místa provozně-technického ředitele krajské společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Důvěryhodnost pojišťovny chce stavět především na vztahu s armádou, jejíž příslušníci a jejich rodiny jsou pojištěni u VoZP. „Armádu nesmíme zklamat, ale armáda tvoří velmi malou část našeho kmene pojištěnců. Na dobrém vztahu s armádou můžeme ukázat naši důvěryhodnost a můžeme tím dát signál všem ostatním občanům, že nejsme špatnou volbou,“ poznamenal Diessl.

Vojenská pojišťovna do roku 2015 výrazně navyšovala počet svých pojištěnců. Zatímco v roce 2012 registrovala 625.700 klientů, o tři roky později už to bylo 708.400 klientů. Naopak v posledních dvou termínech, kdy mohli pojištěnci přecházet mezi jednotlivými pojišťovnami, pojišťovna klienty ztratila. Podle Diessla nelze očekávat, že bude VoZP opět tak dynamicky růst. „Je samozřejmě otázka, jakým způsobem toho v minulosti dosahovala. Způsob, jak se někdo stal naším pojištěncem, jak byli klienti motivováni, mnohdy o tom ani ti klienti nevěděli, tak to je předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a externích kontrol, které zde probíhají ze strany ministerstva zdravotnictví a financí,“ konstatoval.

Diessl se ujal funkce ve chvíli, kdy jsou v pojišťovně neobsazená místa vedoucích několika důležitých odborů. Rád by je proto brzy obsadil. „Nemáme vedoucího odboru zdravotní politiky, odboru logistiky, na odchodu je vedoucí právního útvaru. Nemáme dobudovánu část péče o naše klienty a dotaženou oblast marketingu,“ vyjmenoval ředitel, který chystá i některé organizační změny. Svůj návrh předloží dozorčí a správní radě pojišťovny. Podívat se chce i na rozdělení práce mezi ústředím a pobočkami a zlepšit vizuální stránku poboček, která je podle něj žalostná.

Pojišťovnou loni zmítaly spory o odvolání dlouholetého ředitele Karla Šteina, kterého policie stíhá kvůli nehospodárnému nakládání s penězi v souvislosti se zadáváním zakázek. Podle Diessla každé sporné dění vytváří nejistotu pro pojištěnce. Při vyšetřování kauzy chce nový ředitel s policií spolupracovat. „Pojišťovna na tom musí aktivně spolupracovat, protože pojišťovně pravděpodobně vznikla škoda. A pokud vznikla, musíme mít eminentní zájem na tom, aby byla napravena,“ uvedl Diessl. Pokud vyšetřování dospěje do příslušné fáze, je pojišťovna podle něj připravena se přihlásit do řízení jako poškozený.

Ohodnoťte tento článek!