Ředitelé a hejtmani s názorem LOK-ČSL nesouhlasí

Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu (LOK-SČL) uvedl, že státní nemocnice na zvýšení platů zdravotníků mají. „Pokud hejtmani a ředitelé říkají opak, matou veřejnost nepravdivými informacemi,“ uvedl Kubek. Na vyjádření Milana Kubka reagovali čtenáři Zdraví.Euro.cz…

Milan Kubek, předseda Lékařského odborového klubu (LOK-SČL) uvedl, že státní nemocnice na zvýšení platů zdravotníků mají. „Pokud hejtmani a ředitelé říkají opak, matou veřejnost nepravdivými informacemi,“ uvedl Kubek – více ZDE.

Na vyjádření Milana Kubka reagovali hejtmani, ředitelé nemocnic i lékaři:

Ing. Milan Burša, MBA, ředitel nemocnice Chomutov

Vážený pane předsedo LOKu, hejtmani krajů vůbec nestraší, když říkají, že na platy nebudou peníze a vrhne nás to zpátky do ztrátového hospodaření. Nesrovnávejte fakultní státní nemocnice s bývalými nemocnicemi okresního typu, které jsou v tzv.první linii záchytu a kde se odehrává min.70 % zcela běžných výkonů a část specializovaných. Zde už není kde šetřit. Pro vaši informaci uvádím , že na konferenci o zdravotnictví v Olomouci uvedl pan ředitel Horák, že sloučení tří fakultních nemocnic v Praze přinese úsporu cca 250 – 300 mil.Kč. Tam potom na mzdy určitě mohou mít. Jen naše nemocnice vrací letos pojišťovně za léky předepsané na recepty dva miliony korun. Další prostředky (cca 1 mil.Kč) vracíme za regulace tj. překročení limitů ZUMu a ZULPu, protože jako koncová nemocnice nemáme kam pacienty již dále odesílat a léčit je musíme. Těším se již na to jak budou lékaři šetřit na lécích předepisovaných na recepty,na SZM, zejména pak na ZUMu. Znovu opakuji, že se vydáváme zcela opačnou cestou vedoucí do pekel na místo k prosperitě nemocnic.. Napravujme nejdříve silně podhodnocenou cenu za práci našich lékařů a sester a teprve potom se můžeme bavit o platech na úrovni v zemích EU. Dokud se neprovede radikální systémová změna ve financování zdravotní péče, nebudeme mít stále možnost zaplatit naše zaměstnance, tak jak bychom si přáli a to bez ohledu na právní formu a vlastníka (zřizovatele).

Jiří Benedikt, krajský zdravotní rada Libereckého kraje

Je sice fakt, že financování nemocnic ve druhém pololetí umožní v naprosté většině z nich zvýšit platy zdravotnickým pracovníkům, ale financování nemocnic přece není jen o platech. Je zřejmé, že obnova přístrojové techniky je rok od roku dražší o nákladech na léky a zdravotnický materiál ani nemluvě. Rovnoměrný rozvoj nemocnice jak v oblasti znalostního kapitálu (vzdělaných a lidsky kvalitních lékařů a ostatní zdravotníků) tak technických prostředků k léčbě je naprostou nutností. Mnohé okresní nemocnice celá léta dohánějí svůj rozpočet na straně příjmů jen kvůli úhradám platů. Na investiční obnovu zbývá málo. Převést hospodaření nemocnice na standardní formu obchodní společnosti (platím jen tolik, kolik si vydělám a budu moci vydělat, když budu mít technické prostředky – vybavení) je nutné a v podstatě ochrání budoucnost zdravotnického zařízení. To, že mám od září na platy, nic nemění na skutečnosti, že stávající hospodářská forma nemocnic jako PO je špatná.

MUDr. Jiří Kilian

Vážený pane ing. Buršo. Poslední věty Vašeho příspěvku sice dobře popisují skutečnost, nicméně jen částečně. Jako byste prostě předpokládal, že to ti zdravotníci tedy musí utáhnout, když holt není ten systém změněný. Jenže kdo je tu od toho, aby ten systém měnil? Kde jste byli, všichni manažéři, celou tu dobu?

Copak ani trochu nepočítáte s tím, že ti zaměstnanci třeba nebudou za těch podmínek, ky je nemůžete zaplatit, pracovat? Nebo počítáte s cizozemci? A Vy, pane krajský zdravotní rado, jak můžete mluvit o obchodní společnosti? Copak ta společnost má to právo, skrze které zajistí to, co píše Ing. Burša, teda relevantní ceny péče?

Obchodní společnost má jaká práva z Obchodního zákoníku? Svobodnou vůli zvolit si předmět své činnosti, mimo jiné, že:

Všichni celou dobu 15 porevolučních let hřešíte na zneužíváte altruismu zdravotníků, abyste byli hezcí před státem. Všechno je vám, před samotnými zdravotníky přednější. Jako byste netušili, že bez nich si ty své smělé plány můžete strčit za klobouk. A když se vám najednou ozvou, jste celí překvapení a píšete, že sice by zasloužili více, ale není na to, protože je třeba přístrojů atd. Už před lety řekl jeden ministr, že v chudém státě nemohou být bohatí doktoři. O.K. Je jen třeba dodat, že ani TOP péče v takovém státě nemůže být požadována. A to máte vy, manažéři tohoto zběsilého systému sdělit státu a on zase občanům. To ale neumíte, protože by váš třebas ušlapali. Tak raději populisticky vysvětlujete, že napřed to a pak tamto. Jenže za 15 let nebyli napřed zdravotníci ani jednou.

Jiří Benedikt, krajský zdravotní rada Libereckého kraje

Vážený pane doktore Kiliane, velmi si přeji, aby vaše práce lékaře byla řádně zaplacena (stejně tak si přeji, aby byla dobře placená práce moje, učitelů atd.). Jenže systém solidárního zdravotního pojištění není finančně neomezený. Je na manažerech nemocnic, aby z objemu příjmů zajistili pro zdravotníky práci (a odpovídající mzdu), pro pacienty odpovídající léčbu a aby zajistili na čem a čím léčit. Suma sumárum jedno bez druhého nelze. Ani tady v ČR ani nikde jinde ve světě. Jinak ani já ani pan ředitel Burša nemáme žádný důvod zbytečně a nemístně přisluhovat státu. Oba jsme do svých funkcí jmenováni orgány samosprávného kraje.

MUDr. Jiří Kilian

Vážený pane krajský zdravotní rado, škoda, že jste spíše neodpověděl na otázky Vám položené, ale budiž: Samospráva ve věci garance dostupnosti péče zajišťuje spolu s výkonnou státní mocí funkci státu. Není v tomto ohledu na státu nezávislá.

Funkce, do kterých jste byli jmenováni, obnáší samozřejme i to, o čem píšete a já docela chápu, jaký je to pro vás úkol. Ale když už o tom, pak tedy:

a) co je to odpovídající léčba, kterou zmiňujete (předpokládám, že tím míníte zdravotní péči a ne jen léčbu, jako její součást )

b) vy, manažéři, máte tu Vámi uvedenou povinnost, což ovšem není možno chápat tak, že když vy tu povinnost máte, musí zdravotníci být spokojeni s tím, co dostanou a plnit na svlůj účet úkoly, kterými jste vy pověřeni, že. Proto jsm psal o tom, že když víte, že je málo peněz, měli jste dávno státu říci, že za ně nelze pořídit TOP péči a stát to měl říci občanům, když už nemíní ragulovat spotřebu péče přirozenými mechanismy, např. přímou spoluúčastí spotřebitele na její

úhradě.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz
Ředitelé a hejtmani s názorem LOK-ČSL nesouhlasí
Ohodnoťte tento článek!