Ředitelé FN doufají ve zlepšení

Titulní obrázek

Pro nemocnice přímo řízené státem se chystá revoluce. Univerzitní nemocnice jako akciové společnosti, které zčásti vlastní stát a zčásti univerzita – taková je představa ministerstva zdravotnictví, kterou chce vtělit do zákona o univerzitních nemocnicích…

Univerzitní nemocnice budou mít tři hlavní činnosti: poskytování zdravotní péče, vzdělávání a výzkum. Svůj zisk budou muset investovat zpátky do těchto činností.

„Za největší problémy lze označit dvoukolejnost řízení a odlišné motivace představitelů nemocnice, respektive fakulty,“ potvrdilZdraví.Euro.cz ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman. S tím souhlasí i ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Radomír Maráček. „Dostáváme průběžné informace o přípravách a některé věci jsou s námi konzultovány,“ popsal Maráček proZdraví.Euro.cz. Také ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík očekává od nového zákona zlepšení. „Zprůhlední především toky peněz,“ soudí Ludvík.

Podle opozice je převedení fakultních nemocnic na akciové společnosti velmi nebezpečné. „Převést majetek všech fakultních nemocnic ze státu na jakési akciové společnosti, tedy na obchodní společnosti, je první krok k privatizaci. Přesně to jsme zažili například ve Středočeském kraji, ale i v Olomouckém a dalších,“ řekl stínový ministr zdravotnictví David Rath (ČSSD) před časem v České televizi.

Náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr pojmenoval hned několik cílů nové právní úpravy. Má vybízet k transparentnímu a stabilnímu financování a hospodaření, vytvořit síť specializované a superspecializované péče, zajistit stabilní prostředí pro zkvalitnění vzdělávání a výzkumu nebo sjednotit motivace všech účastníků. „Dvoukolejnost řízení vede k odlišné motivaci vedení fakultních nemocnic a lékařských fakult,“ uvedl Šnajdr.

V neposlední řadě budou univerzitní nemocnice přímo v zákoně vyjmenované a tím bude stanoven jejich počet. Dá se předpokládat, že jich bude méně než dnešních 11 fakultních nemocnic. „Chtěli bychom umožnit výjimku, aby klinika mohla vzniknout i mimo půdu univerzitní nemocnice. Zákon bude řešit, za jakých podmínek bude moci být pracoviště, které poskytuje zdravotní péči, vzdělání i výzkum, na základě smlouvy univerzitní nemocnice s jiným zdravotnickým zařízením označeno za univerzitní pracoviště,“ doplnil ovšem Šnajdr.

Neziskové, nikoli ztrátové nemocnice

Ve vedení má být vedle finančního ředitele zvlášť ředitel pro zdravotní péči, ředitel pro vzdělávání a ředitel pro vědu a výzkum. „I v rámci organizační struktury tak bude docházet k odstranění duplicit či nejasností,“ soudí Šnajdr. Případný zisk bude muset akciová společnost investovat do svých hlavních činností. Zákon určí, že ustanovení, které to zaručí, bude muset být součástí stanov. „Princip neziskovosti nespočívá v tom, že daná společnost nevytváří zisk, zisk je naopak měřítkem kvality.

Ředitel Zeman nechtěl prozatím upřesnit, jestli vidí kromě pozitivních změn v návrhu na zavedení univerzitních nemocnic nějaká konkrétní rizika. „Nové uspořádání známe zatím jen v hrubých rysech, hodnotit potenciální rizika bude možné, až se seznámím s konkrétním návrhem zákona,“ vysvětlil. Podle ředitele Ludvíka bude nutné u konkrétního návrhu zákona zajistit ochranu financí z veřejného zdravotního pojištění. „Je důležité, aby úprava zabránila přesměrování finančních toků z veřejného zdravotního pojištění jinam, tedy tomu, že by nešly do zdravotnictví,“ upozorňuje Ludvík.

Více se dočtete v aktuálním vydání Zdravotnictví a medicína (č. 41/2007) neboZDE

Adéla Čabanová, Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!