Ředitelé nemocnic vnímají prostor pro zlepšení kvality poskytované zdravotní péče

V souvislosti s celkovou aktuální situací vnímá 62 % (v r. 2016 67 %) ředitelů nemocnic možné riziko zhoršení kvality zdravotní péče, 70 % (v r. 2016 75 %) ředitelů se obává také zhoršení její dostupnosti.

Po loňském výraznějším nárůstu obav došlo letos k mírnému snížení v obou sledovaných oblastech. Stejně jako každý rok, i tentokrát téměř všichni ředitelé nemocnic předpokládají, že existují možnosti zlepšení kvality zdravotní péče v nemocnici, kterou řídí (nárůst z 84 % v r. 2016 na 88 % v. r. 2017). Otázkou je, jak by se tyto případné překážky daly za rozumných podmínek překonávat. K tomu by nám měla pomoci speciální sonda „Barometr mezi řediteli nemocnic“ viz. detailní výsledky níže.

Posun se rovněž projevil ve vnímání nedostatku personálu. U lékařského personálu došlo k mírnému poklesu (z loňských 83 % na letošních 70 % ředitelů nemocnic pociťuje nedostatek lékařů), naopak nedostatek zdravotních sester mírně narůstá, pociťuje ho většina ředitelů nemocnic (z loňských 81 % na letošních 84 %). Velmi výrazně také narostl podíl ředitelů, kteří pociťují nedostatek pomocného zdravotnického personálu – z loňských 37 % na letošních 53 %. K opačnému trendu dochází u ostatních pracovníků (administrativa apod.), jejichž nedostatek se začíná výrazně snižovat, z loňských 35 % na letošních 16 %.

Barometr českého zdravotnictví

Vyplývá to z 9. ročníku celostátního průzkumu „Barometr českého zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2017“ organizace HealthCare Institute, který ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos proběhl mezi řediteli nemocnic během měsíce března roku 2017. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 155 nemocnic s akutními lůžky v České republice, celkově odpovědělo 72 ředitelů fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic. Cílem celostátního průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat a prodiskutovat náměty na jejich případné řešení v otázkách, které směřovaly k vnímání stávající situace v několika následujících oblastech: 1) kvalita a dostupnost zdravotní péče, 2) lidské zdroje, 3) bezpečnost, 4) finance, 5) hodnocení nemocnic.

Ohodnoťte tento článek!