Řediteli havířovské nemocnice snížili krajští radní osobní příplatek

Titulní obrázek

Výrazně snížit osobní příplatek řediteli havířovské nemocnice Juraji Chomiči se včera rozhodli krajští radní. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě poslal do tohoto zařízení dvě kontroly…

Ostrava/ Havířov – které měly prověřit například úroveň vedení zdravotnické dokumentace, nebo hospodaření s veřejnými prostředky.

Kontroly byly zaměřeny především na oblast personalistiky, správy majetku, zadávání veřejných zakázek a čerpání investičních dotací. “ Odbor kontroly odhalil především nedůslednou evidenci pracovní doby a neuvedení rozsahu pracovní doby v dohodách o pracovní činnosti, dále nedostatky v dlouhodobé správě majetku, a tím i nepřesné výsledky účetní uzávěrky v prvním pololetí letošního roku. Formální nedostatky se objevily také ve vedení dokumentace k veřejným zakázkám,“ upřesnila včera mluvčí krajského úřadu Šárka Swiderová. Dodala, že kontrola úrovně vedení zdravotnické dokumentace proběhla na odděleních urologie, interna, chirurgie, neurologie, anesteziologickoresuscitačním a na gynekologickoporodnickém oddělení nemocnice, kde byly zjištěny například některé nečitelné záznamy.

“ V oblasti personálního vybavení nemocnice splňuje požadavky na minimální personální vybavení stanovené příslušnou vyhláškou,“ dodala mluvčí. Juraj Chomič byl včera touto informací evidentně zaskočen. “ Nic o tomto opatření nevím. Výsledky kontrol jsem obdržel koncem září a nic závažného jsem v nich neshledal. Proto mě překvapuje, proč mě radní potrestali snížením osobního příplatku,“ reagoval včera překvapeně Chomič.

Moravskoslezský deník

Řediteli havířovské nemocnice snížili krajští radní osobní příplatek
Ohodnoťte tento článek!