Ředitelka Filová: Péče o pacienty bude zajištěna

záchranka, sanitka, pohotovost

V létě bude v Přibyslavi otevřeno nové, již dlouho očekávané výjezdové středisko Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, které by mělo zvýšit komfort přednemocniční neodkladné péče o pacienty.

V roce 2008 došlo po podrobné analýze stávajícího počtu posádek a jejich dojezdnosti do všech oblastí kraje Vysočina k rozhodnutí rady Kraje Vysočina o vytvoření dalších několika výjezdových stanovišť, z nichž byly vybrány k realizaci jako první Velká Bíteš, Jemnice a Přibyslav.

Na těchto stanovištích, která se otevřou a uvedou do provozu koncem prvního pololetí tohoto roku, budou působit nelékařské posádky.

V souvislosti se zahájením jeho provozu se mezi místními pacienty objevuje stále větší množství dotazů, jakým způsobem bude tato péče zajištěna. Na tyto dotazy odpovídá ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová.

Kdo je zdravotnický záchranář a co může dělat?

Zdravotnický záchranář je povolání, které může samostatně vykonávat pouze člověk, který absolvoval vyšší odborné nebo bakalářské studium, či zdravotní sestra s postgraduálním studiem anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče s praxí na intenzivním lůžku v nemocnici.
Z toho je patrné, že nelékařské profese jsou vysoce specializované. Po přijetí do pracovního poměru na naší záchranné službě je zdravotnický záchranář zařazen do tzv. adaptačního procesu, v rámci něhož se dále vzdělává a získává pracovní a provozní návyky nutné pro samostatný výkon práce.

Je zdravotnický záchranář skoro doktor?

Těžiště výkonu zdravotnického záchranáře spočívá především ve využití všech načerpaných znalostí a dovedností, aby byl schopen vyšetřit a ošetřit pacienta tak, aby byly zajištěny všechny jeho základní životní funkce. Sanitní vozidlo, které používá nelékařská posádka, je svým vybavením shodné s vybavením sanitního vozidla, které používá posádka lékařská. Kompetence zdravotnického záchranáře jsou dány předpisem organizace, který je vytvořen v souladu s právními normami a doporučeními odborných společností. Mezi základní kompetence řadíme například měření všech životních funkcí, zajištění dýchacích cest, defibrilace, nepřímá srdeční masáž, stavění masivního krvácení, kyslíková terapie, zajištění žilního vstupu pro podávání léčiv, fixace zlomenin atd. Zdravotnický záchranář není lékař, nemůže tedy samostatně medikovat, ale na základě využití svých znalostí, zkušeností a kompetencí dokáže rychle vyhodnotit situaci.Vpřípadě potřeby pak bezodkladně telefonicky kontaktuje lékaře a konzultuje podání léčiv.

Je řidič-záchranář také zdravotník?

Ano, i řidič-záchranář musí absolvovat zdravotnické vzdělání – akreditovaný kurz pro řidiče ZZS.Vkurzu získá teoretické znalosti a na stážích také praktické dovednosti, které jsou nezbytné proto, aby se stal nedílnou součástí zdravotnické posádky.

Proč nejsou na nových výjezdových stanovištích lékaři?

Systém vzdělávání nelékařských pracovníků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče zaznamenal v posledním desetiletí velkou změnu. Zdravotničtí záchranáři musí absolvovat tříletý studijní obor na vysoké nebo vyšší odborné škole.Cílem studijního oboru je připravit kvalifikované zdravotnické pracovníky oprávněné poskytovat neodkladnou péči při individuálním i hromadném postižení všech věkových skupin pacientů. I přesto, že na těchto nových výjezdových stanovištích nebude sloužit lékař, bude péče o pacienty v těchto regionech zajištěna.

A jak se tedy organizuje konkrétní výjezd?

Zdravotnické operační středisko sídlí v Jihlavě. Operátorka při příjmu tísňové výzvy získá od volajícího všechny důležité informace, které vyhodnotí a rozhodne podle zdravotního stavu pacienta o vyslání posádky.V každém okamžiku operátorka ví, jakou posádku má pro daný výjezd k dispozici. Má-li na výběr, volí posádku dle indikace, to jest dle závažnosti stavu pacienta. Pokud je nezbytná přítomnost lékaře, vyjíždí prioritně posádka s lékařem. V případě, že je místu zásahu nejbližší posádka nelékařská, vysílá tuto nelékařskou posádku na místo události pro co nejrychlejší zajištění pacienta a zároveň vysílá na místo lékařskou posádku z nejbližšího výjezdového stanoviště.

Do které nemocnice bude pacient převezen?

Vždy záleží na diagnóze a závažnosti stavu pacienta. Pacient je transportován do nejbližšího zařízení, jež je schopno pacientovi poskytnout adekvátní péči s ohledem na závažnost jeho stavu.Mohou přicházet v úvahu nemocnice v kraji Vysočina, ale také nemocnice mimo kraj. O tom, kam bude převezen, je rodina pacienta vždy informována.

Ohodnoťte tento článek!