Reforma zdravotnictví – jak hlasují poslanci?

Titulní obrázek

Poslanci v těchto dnech rozhodují o osudu balíku reforem, které předkládá vláda. Jaký mají názor na chystané změny členové Výboru pro zdravotnictví z jednotlivých parlamentních stran? Proč reformu podporují nebo ji naopak zamítají? Dnes čtěte odpovědi poslanců Jiřího Carbola (KDU-ČSL) a Jiřiny Fialové (KSČM)…

Jiří Carbol, poslanec KDU-ČSL

Podporujete reformní kroky, které nyní předkládá vláda Mirka Topolánka?

Reforma veřejných financí je bohužel nezbytnou nutností. Mandatorní výdaje státu jsou tak velké, že brzy převýší naše reálné příjmy. Podporuji proto reformní kroky, které povedou ke snížení plýtvání s veřejnými prostředky, a to hlavně v sociální oblasti. Zneužívání různých sociálních dávek a podpor se stalo až příliš snadným způsobem obživy. A o věcech, které mi na reformě vadí, chci vést diskusi na půdě poslaneckého klubu KDU-ČSL v rámci přípravy pozměňovacích návrhů pro druhé čtení.

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ:Jaké mají názory členové Zdravotního výboru z ODS a ČSSD?Čtěte zítra

Co se mi konkrétně líbí/co mi vadí na navrhovaných změnách ve zdravotnictví?

Nyní jsou ty navrhované změny spíše stabilizační a s výjimkou zavedení regulačních poplatků se občanů příliš netýkají. Osobně jsem podporoval zavedení výjimky z placení poplatků u praktických lékařů pro děti i dospělé, protože se domnívám, že nemají větší fiskální efekty v oblasti úhrady z veřejného zdravotního pojištění. U dětí navíc nedochází k úmyslnému nadužívání zdravotní péče a naopak hrozí zanedbání léčení v raném stadiu nemoci a následné komplikace. Myslím, že by v těchto případech stačila regulace zavedením poplatku za recept v lékárnách.

Jaké změny ve zdravotnictví jsou podle vás nyní prioritní?

Nevidím prioritu v privatizaci státních nemocnic nebo zdravotních pojišťoven. Ukazuje se, že právní forma zdravotnického zařízení není zdaleka to nejdůležitější. Třeba v našem Moravskoslezském kraji hospodaří nemocnice jako příspěvkové organizace s kladným výsledkem. Podle mého názoru má stát odpovědnost za využití peněz, které jsou vybrány prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. Situace v našem zdravotnictví se může změnit rozdělením poskytované lékařské péče na standardní, hrazenou z veřejného pojištění a nadstandardní, na kterou se občané připojistí. Tím se vytvoří prostor pro konkurenci zdravotních pojišťoven a od toho se může odvíjet další rozvoj českého zdravotnictví.

Jiřina Fialová, poslankyně KSČMPodporujete reformní kroky, které nyní předkládá vláda Mirka Topolánka?

Reformu vlády Mirka Topolánka nepodporuji. Důvody: ačkoliv je nazvaná „Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů“ , nejde o stabilizaci, ale pouze k přesunům, zvláště na méně ekonomicky silné jedince, snižují se progresivní daně, zvyšuje se snížená částka DPH.

Co se mi konkrétně líbí/co mi vadí na navrhovaných změnách ve zdravotnictví?

Nesouhlasím ani s návrhy změn týkající se zdravotnictví. Nejvíce se mi nelíbí regulační poplatky, které budou mít zvláště negativní dopad na seniory a rodiny s dětmi. Například poplatek 60,- Kč za den pobytu ve zdravotním zařízení bude pro sociálně slabé rodiny překážkou, aby se jejich dítě s chronickým onemocněním dýchacích cest mohlo léčit v odborné dětské léčebně. Stejně tak se mi nelíbí, že potvrzení o zaplacení poplatku bude vydáno pouze na vyžádání klienta. Jak potom zdravotní pojišťovna bude kontrolovat, kdo má přeplatek.

Jaké změny ve zdravotnictví jsou podle vás nyní prioritní?

Za prioritní změnu považuji to, aby si naše vláda uvědomila, že zdraví občanů nemůže být zboží a tudíž nemůžeme posuzovat lidi podle toho, kolik jsou ochotni za zdraví zaplatit, ale musíme brát také na zřetel, kolik mohou zaplatit.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Reforma zdravotnictví – jak hlasují poslanci?
Ohodnoťte tento článek!