Registr zdravotníků eviduje 2000 sester či ošetřovatelek z ciziny

„V českém registru zdravotnických pracovníků jsou zaneseny už 2000 zdravotních sester a dalších zdravotníků z ciziny. Nejvíce sester a ošetřovatelek pochází ze Slovenska, Ukrajiny a Běloruska,“ řekla ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Karla Pochylá…

Centrum registr vede. S registrací vydáváosvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru. Registrace zdravotníků jsou v ČR povinné. Centrum podle své ředitelky vydalo dosud 120.000 registrací a eviduje 107.000

dalších přihlášek.

Koncem roku 2005 mělo v registru téměř 60.000 sester, laborantů, porodních asistentek, zubních techniků, terapeutů a dalších „nelékařů“. Podmínkou registrace a získání osvědčení je kromě potřebné kvalifikace a celoživotního vzdělávání i trestní bezúhonnost a dobrý zdravotní stav pracovnice či pracovníka.

Zahraničním zdravotnicím a zdravotníkům ze zemí EU se v Česku přezkoumává

jejich osvědčení a doklady o vzdělání. Sestry či ošetřovatelky z dalších států musejí složit zkoušky. V nich prokážou nejen svou odbornost, ale i znalost češtiny. Češkám a Čechům, kteří chtějí pracovat v EU, pak jejich osvědčení usnadní uznání kvalifikace.

Podle Pochylé registr přispívá ke kvalitě péče o pacienty, zaručuje totiž odbornost pracovníků a požaduje jejich další vzdělávání. Před zavedením registru neměla téměř desetina zdravotníků potřebnou kvalifikaci pro svou profesi, uvedla ředitelka.

Registr je přístupný na internetu na adrese www.nconzo.cz. Pacienti si v něm mohou ověřit, zda například právě jejich zdravotní sestra všechny podmínky splňuje a má nutné osvědčení.

Registr se stane také hlavním tématem úterního jednání ministra zdravotnictví Davida Ratha se zástupci nelékařských profesí. Sněmovna by totiž měla tento týden rozhodovat o zákoně, který povinnou registraci ruší. Zdravotníci by ji rádi zachovali. Za registr se postavily i zdravotnické odbory.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!