Regulační poplatky omezily za pět let hlavně návštěvy pohotovosti

Poplatky

Regulační poplatky výrazně omezily v letech 2008 až 2012 návštěvy pohotovosti a počty receptů, nikoli spotřebu léků. Lékaři začali psát větší balení. V ambulantní a nemocniční péči poplatky posílily dlouhodobý trend, který souvisí s dalšími úspornými opatřeními. Vyplývá to z dat statistiků.

Podle nich je pravděpodobné, že kdyby poplatky zavedeny nebyly, neobešlo by se zdravotnictví bez jiných dodatečných zdrojů.

U lékařských pohotovostí pro dospělé klesly počty ošetření v prvním roce o 41,1 procenta, u pohotovostí pro děti a dorost o 25 procent a u ošetření na zubní pohotovosti o 36,7 procenta. Pokles se zachoval i v dalších letech kromě zubní pohotovosti, kde stoupl počet ošetření za pět let o 7,3 procenta. Naproti tomu přibylo výjezdů záchranné služby z 686.000 v roce 2007 na 795.000 loni, protože za ni se regulační poplatek nehradí.

V nemocnicích klesl počet ošetřovacích dnů loni proti roku předchozímu o 1,2 procenta na 15 milionů dnů, zatímco v roce 2008 meziročně klesl o 4,4 procenta. I tak celkový pokles za pět let přesáhl deset procent. Poplatky působily souběžně s trendem snižování lůžkového fondu – ve stejném období klesl počet nemocnic ze 192 s 63.662 lůžky na 188 s 58.832 lůžky.

V léčebnách dlouhodobě nemocných a ústavech klesaly počty ošetřovacích dnů už před zavedením regulačních poplatků, i proto za celé období klesly počty ošetřovacích dnů jen o 3,9 procenta. V roce 2007 bylo 129 ústavů s 21.647 lůžky, v roce 2011 bylo 135 ústavů s 20.900 lůžky.

V lázeňských léčebnách klesl počet ošetřovacích dnů u pobytů hrazených ze zdravotního pojištění v prvním roce o 5,1 procenta. Další výraznější pokles způsobila až loňská úsporná opatření. V roce 2012 bylo v lázních 26.196 lůžek, počty jsou stabilní prý s tendencí k růstu.

Celkové počty ambulantních ošetření, bez zubních a pohotovostních, klesly v roce 2008 o 17 procent, do roku 2012 se pokles snížil na 10,4 procenta. Lidé si zřejmě už na poplatky zvykli. Pokles návštěv se po zavedení poplatků dokonce téměř neprojevil u zubařů, protože tam se platilo běžně už dřív.

Regulační poplatky hradí pacienti od roku 2008, každoročně se vybere kolem pěti miliard. Největší dopad měly v prvním roce fungování, kdy se omezením návštěv u lékaře ušetřilo podle ministerstva zdravotnictví dalších pět miliard. Celkový přínos poplatků tak dosáhl deseti miliard. Zdravotnictví spotřebuje za rok 290 miliard, z nich zdravotní pojišťovny hradí kolem 220 miliard.

Ohodnoťte tento článek!