Reklama na léky má opět o něco jasnější pravidla

Titulní obrázek

Od března začal platit upravený pokyn SÚKL ohledně reklamy na humánní léčiva v médiích. Revidovaný pokyn například blíže specifikuje osoby, které nesmí doporučovat HLP v reklamě zaměřené na širokou veřejnost. Jaké další změny tato nová norma přináší?

Od března začal platit upravený pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv UST – 27. Vyjadřuje postoj k základním ustanovením zákona o regulaci reklamy týkajícím se reklamy na humánní léčiva v médiích (dále též „revidovaný UST – 27“).

Vzhledem k tomu, že původní znění pokynu UST – 27 pocházelo z května 2004, a s ohledem na to, že jeho vydání nezabránilo množícím se nejasnostem a dotazům týkajícím se výkladu příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy, dochází nyní k úpravě tohoto pokynu. V neposlední řadě reaguje pokyn také na novelu zákona o regulaci reklamy, která je účinná od 26. ledna 2006.

Revidovaný UST – 27 nově specifikuje druhy reklamy, na které se tento pokyn vztahuje.

Jsou jimi zejména reklama v komunikačních médiích, tištěná reklama, venkovní reklama, reklama v místě prodeje, výdeje nebo konzultace, reklamní materiály na datových nosičích a také reklamní materiály uveřejněné na internetu nebo rozesílané poštou, včetně elektronické pošty.

UST – 27 se také nově zmiňuje o již existujícím rozdělení dozorových kompetencí v oblasti reklamy na humánní léčivé přípravky (HLP), když výslovně stanoví, že reklama šířená v rozhlasovém a televizním vysílání je předmětem dozoru Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a nevyžádaná reklama šířená elektronickými prostředky je v kompetenci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon o regulaci reklamy stanoví, že pokud HLP obsahuje jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat i její obecný název.

Revidovaný UST – 27 v návaznosti na toto zákonné ustanovení nově stanoví, co se rozumí obecným názvem léčivé látky.

Je jím běžný název daného HLP, kterým se rozumí a) INN název léčivé látky neboli mezinárodní nechráněný název (international nonproprietary name), doporučený Světovou zdravotnickou organizací, nebo b) běžně užívaný název léčivé látky.

Revidovaný pokyn blíže specifikuje osoby, které nesmí doporučovat HLP v reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

Jsou jimi vědci, zdravotničtí odborníci a dále osoby, které sice nespadají do předcházejících kategorií, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit spotřebu léků.

Revidovaný UST – 27 výslovně stanoví povinnost zadavatele reklamy poskytnout SÚKLu na jeho výzvu vedle údajů o zpracovateli a šiřiteli reklamy také další informace, kterými jsou např. informace o záměru a způsobu šíření reklamy, informace o použitých komunikačních médiích, cílových skupinách reklamy, časovém období či plánu šíření, plné znění použitých zdrojů, případně informace o způsobech dalších forem obsahově podobné reklamy na HLP atd., a další materiály vztahující se k reklamě.

Mgr. Dagmar Bicková, právnička, AK Kůta Musil Vaňková & partners

Originál dokumentu UST – 27 naleznete ZDE.

Celý článek si můžete přečíst ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz 9/2007, které vyšly 5. března nebo ZDE.

www.Zdravi.Euro.cz

Reklama na léky má opět o něco jasnější pravidla
Ohodnoťte tento článek!