Rekonstrukce českolipské nemocnice je nevyhnutelná

Modernizace přístrojového vybavení je rovněž nevyhnutelná. V letech 1992 až 2001 bylo sice proinvestováno zhruba 147 miliónů korun, ale státní účelové dotace činily pouhých 37 miliónů. Vzhledem k nedostatku vlastních…

Česká Lípa – Problematikou zdravotnicví v okrese Česká Lípa se zabýval na výjezdním zasedání výbor pro zdravotnictví Libereckého kraje. Tématem byla zejména Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a proto se výjezdního zasedání konalo právě v tomto zdravotnickém zařízení. Jednání byl přítomen rovněž ing. Zdeněk Škromach, předseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PČR, dále pak Jiří Hromádka, členy Rady kraje pověřený řízením rezortu zdravotnictví a v neposlední řadě přednostka Okresního úřadu Česká Lípa JUDr. Helena Brožovská.

Právě ona podtrhla nezastupitelnou roli NsP v okrese Česká Lípa. Zdůraznila aktuální potřebu rekonstrukce a modernizace tohoto zařízení, poukázala rovněž na to, že se v budoucnu uvažuje o restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnice ve prospěch asi šedesáti lůžek rehabilitačně doléčovacích. Zmínila se o záměru převodu dvou zdravotnických zařízení, jejichž zřizovatelem je okresní úřad, na města. Nemocnice Pod Holým vrchem by měla být převedena pod město Česká Lípa a léčebna dlouhodobě nemocných v Novém Boru pod Nový Bor. Ředitelé zdravotnických zařízení, jež by měla být převedena pod města, mají však obavy, jak bude financován provoz zařízení a zda budou k dispozici i peníze potřebné na investice. Jak nemocnice Pod Holým vrchem tak novoborská LDN nesposkytují služby jen občanům České Lípy, Nového Boru a jejich spádových částí, ale mají celookresní působnost. Není vyloučené, že by mohlo dojít ke změně rozsahu a struktury poskytovaných služeb.

„Kraj ve svém stanovisku k žádosti přednostky JUDr. Brožovské zdůraznil nutnost ošetřit rozsah poskytovaných služeb ve smlouvách budoucích břemenem na dobu alespoň deseti let. V dalších krocích je třeba přihlédnout i k potřebám efektivního využití NsP Česká Lípa,“ sdělil Jiří Hromádka.

Ředitel NsP Česká Lípa MUDr. Jaroslav Tvrzník uvedl, že NsP je zařízení se spádem zhruba 110 tisíc obyvatel a ročně je zde hospitalizováno na 20 tisíc pacientů. Stavba byla dokončena v roce 1981 a je plně poplatná stavbám tehdejší doby. Rekonstrukce stavebních celků jsou nevyhnutelné obdobně jako snížení energetické náročnosti. Vždyť NsP vydává ročně za energie 36 miliónů korun. Modernizace přístrojového vybavení je rovněž nevyhnutelná. V letech 1992 až 2001 bylo sice proinvestováno zhruba 147 miliónů korun, ale státní účelové dotace činily pouhých 37 miliónů. Vzhledem k nedostatku vlastních finančních zdrojů jsou v současné době řešeny pouze havarijní situace. Nemocnice má vypracován investiční záměr a požádala o státní účelovou dotaci.

„V průběhu tohoto a následujícího roku by měla NsP Česká Lípa obdržet ze státního rozpočtu 110 miliónů korun. Ale celkové náklady na rekonstrukci jsou podstatně vyšší,“ podotkla přednostka okresního úřadu JUDr. Brožovská. Předseda parlamentního výboru Zdeněk Škromach konstatoval, že rekonstrukce zastaralého a neekonomického provozu jediné a nezastupitelné nemocnice s aktutními lůžky v okrese Česká Lípa má jeho podporu.

HELENA PLICKOVÁ, Českolipský deník, 18.4.2002

Ohodnoťte tento článek!