Reorganizace zruší lůžka kožního oddělení karlovarské nemocnice

chodba

Nemocnice v Karlových Varech plánuje sloučení lůžkového fondu interních oborů. Kromě jiného ale reorganizace oddělení přinese i konec lůžkového kožního oddělení.

Jeho prostory má využívat nově zřizované rehabilitační oddělení, informoval ČTK náměstek pro nechirurgické obory Nemocnice v Karlových Varech Robert Janda. To ale personál kožního oddělení odmítá, oznámil dnes v dopise médiím.

„Zamýšlené zrušení kožních lůžek povede k celkovému zhoršení péče o jednu vybranou skupinu klientů. Připravované změny povedou k odchodu kvalifikovaných pracovníků a zániku pracoviště jako takového, znemožnění specializačního vzdělávání mladých lékařů na našem pracovišti a zejména nedostupnosti specializované lůžkové péče v našem kraji o dermatovenerologické pacienty,“ uvádí kolektiv kožního oddělení.

Podle Jandy je sloučení lůžkového fondu další částí revitalizace interních oborů. „První fází bylo spuštění Pavilonu akutní medicíny a spuštění emergency. Další fází je vytvoření společného lůžkového fondu interních oborů a vznik lůžkové části rehabilitačního oddělení,“ uvedl.

Lůžkové rehabilitační oddělení je nemocnice povinna zřídit ještě letos, neboť je jednou z podmínek uděleného statutu iktového centra.

Podle Jandy bude zároveň výrazně rozšířen komplex kožních ambulancí tak, aby byla i nadále zajištěna dostupnost péče pro pacienty a zkráceny čekací doby na ošetření. „Zachován zůstane i tým zdravotních sester a lékařů na všech odděleních,“ uvedl Janda.

To si ale personál nemyslí. „Navrhované kroky povedou k rozpadu lékařského týmu a odchodu lékařů na jiná pracoviště. Konzultantský systém, jak ho dr. Janda plánuje, je z hlediska dermatovenerologie nereálný,“ uvádí personál oddělení ve svém prohlášení.

Ohodnoťte tento článek!