Reportéři ČT: Audit projektu elektronické knížky IZIP

Ilustrační foto; počítač,

Členové představenstva a dozorčí rady společnosti IZIP jsou konsternováni, pobouřeni a šokováni tím, že ze strany České televize je vedena dehonestující, zavádějící a účelová kampaň proti kvalitnímu, unikátnímu a bezpečnému systému zdravotních knížek. V dopise generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi to napsal předseda představenstva IZIPu Pavel Pašek.

Pořad nejdete ZDE.

Marek WOLLNER, moderátor: Členové představenstva a dozorčí rady společnosti IZIP jsou konsternováni, pobouřeni a šokováni tím, že ze strany České televize je vedena dehonestující, zavádějící a účelová kampaň proti kvalitnímu, unikátnímu a bezpečnému systému zdravotních knížek. V dopise generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi to napsal předseda představenstva IZIPu Pavel Pašek. Jeho čtyřstránkovou stížnost jsme si přečetli, ale bohužel v ní chybí jakékoli věcné argumenty. I následující reportáž se tedy musí držet zjištěných faktů. VZP už do projektu investovala skoro 2 miliardy, aniž by přinesl požadovaný efekt. Správní rada pojišťovny proto řeší, jak jej ukončit. To ji však komplikují smlouvy, podle kterých by IZIPu měla za služby platit až do roku 2016. Více Aneta Snopová.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: No, je to teďka napínavé, protože, jak se ukázalo asi před 3 týdny, tak VZP je zavázána do roku 2016 smlouvami, které by z ní měly dostat asi 3 čtvrtě miliardy.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/: Návrhy, které by chtěly rozvíjet tento projekt v budoucnu, nebyly, ani jeden. Spíš se diskutovalo o těch možnostech, jak co nejefektivněji, nejrychleji, z něho vlastně vystoupit nebo odejít pryč.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: Myslím, že hlavní teďka starost je, ty smlouvy nějakým způsobem zkrátit nebo zrušit.

Aneta SNOPOVÁ: A proto se správní rada VZP minulé pondělí rozhodla, že převezme většinu ve společnosti IZIP, aby mohla prosadit svoje zájmy a projekt elektronických zdravotních knížek v příštím roce ukončit. Někteří její členové ale vyjadřují pochybnosti, zda převzetí většinového podílu v IZIPu byl správný krok.

Michal SOJKA, člen správní rady VZP /ČSSD/: Já se domnívám, že cesta, která byla zvolena, s sebou nese obrovská rizika. Jo, a tím největším rizikem je to, že ta druhá strana, vlastně ti pánové, kteří za IZIP jednají, jsou vždycky minimálně o 2 kroky dopředu, čili my je v podstatě doháníme v těch věcech, které děláme. Takže já si myslím, že oni už teď přesně vědí, co bude následovat, a my se budeme za ten rok možná divit.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Než si vysvětlíme proč, zrekapitulujme si známá fakta. Už od jara řeší správní rada VZP, co s předraženým a nefunkčním projektem elektronických zdravotních knížek, tedy IZIPem.

Radim VYSLOUŽIL, poslanec, člen dozorčí rady VZP /VV/: Celý projekt IZIP je pouze velkým tunelem, který vysál ze Všeobecné zdravotní pojišťovny 1,8 miliard korun a nepřinesl ani jednu úsporu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Právě na jaře vznikla myšlenka, že VZP dá projektu poslední šanci. Otestuje ho ve 2 krajích, a pokud neprokáže životaschopnost, celý ho ukončí. Jenže k tomu potřebuje získat ve společnosti IZIP většinu, zatím v ní má 5 procent. Nákup má uskutečnit ředitel VZP Pavel Horák.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/: Domníval jsem se, že se standardně ty akcie prostě přejímají od firmy IZIP, a.s. nebo kupují od firmy IZIP, a.s.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Čili od původních akcionářů?

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/: Ano, od původních akcionářů.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: To se ovšem nestalo. Naše reportáž přinesla i pro členy správní rady překvapivé zjištění, že původní akcionáři IZIP, mimo jiné europoslanci Miroslav Ouzký a Milan Cabrnoch, předali své akcie neznámé švýcarské společnosti eHealth International. Udělali to poté, co VZP začala nahlas uvažovat o tom, že projekt IZIP ukončí. Chtěli si tak zajistit jeho pokračování.

Miroslav OUZKÝ, europoslanec /ODS/: Jsem přistoupil na předání akcií firmě, která je jednak ochotna garantovat to, že smluvně zaváže VZP k tomu, že to bude dál rozvíjet. Jo, to si myslím, že je hodně důležitý, protože to má větší, větší dopad, než kdybych se snažil je zavázat já k tomu, jo, takže zahraniční subjekt konající v této oblasti, který sám je připraven se zavázat k tomu, že bude celý projekt rozvíjet v Evropě, a je schopen zavázat tu VZP, že to opravdu nehodí do kanálu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Proč se europoslanci rozhodli k náhlému převodu svých akcií do Švýcarska?

Luděk LISSE, ředitel Rozhodčího soudu při IAL SE: Jedním z těch motivů může být právě snaha jaksi pokračovat v určité podnikatelské činnosti tam, kde by, a víceméně klást určité překážky státu k rozvázání například nevýhodné smlouvy pod hrozbou případné potencielní arbitráže. Pokud by tam byl oním držitelem akcií český podnikatelský subjekt, rozhodovaly by české soudy. Pokud je jím zahraniční investor, rozhoduje se tedy v arbitráži.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/: Proč zrovna ve chvíli, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodne převzít majoritu té společnosti, tak někteří akcionáři převádí akcie do Švýcarska na nově založenou firmu na adrese, kde nikdo neexistuje? Tato věc samozřejmě je prazvláštní.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Ředitel VZP Pavel Horák o tom, že akcie kupuje od neznámé švýcarské firmy, správní radu neinformoval.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Kdyby přišel na, do té advokátní kanceláře Vašek Vopička z Karlína a prostě přines ty akcie, no tak jsme to uzavřeli s Vaškem Vopičkou z Karlína prostě.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Ředitel Pavel Horák se nakonec veřejně omluvil za to, že správní radu neinformoval o nákupu akcií od neznámé švýcarské společnosti. Začalo se hledat řešení, jak z problému ven. Smlouva se švýcarskou společností byla už podepsána, ale akcie byly na 90 dní v úschově, během kterých se mohla VZP rozhodnout, zda je opravdu převezme nebo obchod zruší. A toto rozhodnutí mělo padnout mimo jiné na základě auditu společnosti IZIP, který si VZP nechala vypracovat.

Jan MATES, Právnická fakulta Univerzita Karlova: V auditu se objevily závažné informace, zejména ve vztahu mezi společností IZIP a společností MD Access a společností Uniqsol, když se jedná o spřízněné osoby a společnost IZIP de facto většinu služeb nakupuje u těchto 2 společností, má minimum zaměstnanců a je prakticky prázdnou schránkou.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Audit odhalil, že miliony od VZP společností IZIP jen protékají. Ze 150 milionů, které VZP ročně IZIPu platí, šlo více jak 135 milionů do firmy MD Access, do Uniqsolu pak téměř 8,5 milionu. Auditoři dále upozornili na to, že na konci srpna, kdy se už nahlas mluvilo o tom, že projekt může skončit, poslal IZIP firmě MD Access 64 milionů korun, aniž by bylo jasné za co.

Radim VYSLOUŽIL, poslanec, člen dozorčí rady VZP /VV/: Tohle jsou body nebo tohle jsou indicie k tomu, že nestandardní chování je společnosti IZIP, a tohle by měla samozřejmě řešit policie.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Jak jsme zjistili, europoslanec Miroslav Ouzký měl podíl nejen v IZIPu, ale byl také spolumajitelem firmy MD Access. Jak dokazují výpisy z valných hromad společnosti MD Access, minimálně v letech 2009 a 2010 měl v této společnosti čtvrtinový podíl. Můžete mi jenom říct, jestli jste ještě spolumajitelem MD Accessu?

Miroslav OUZKÝ, europoslanec /ODS/: Ježíšmarjá, nejsem. Na shledanou, nejsem.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: Faktem je, že ten střet zájmů, jak se ukázalo teďka po 10 letech, tady zcela jistě byl.

moderátorka pořadu: Kolik jste vy z IZIPu osobně měl?

Miroslav OUZKÝ, europoslanec /ODS/: Dobře, ano, v jeho počátcích moje manažersk…

moderátorka pořadu: Za celou dobu. Doteď.

Miroslav OUZKÝ, europoslanec /ODS/: Za celou dobu moje manažerská odměna činila, řekněme, do 200 tisíc korun.

moderátorka pořadu: Takže od začátku toho projektu až do teď to, co vám IZIP přinesl, je, řekněme, 300 tisíc korun.

Miroslav OUZKÝ, europoslanec /ODS/: Ano.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/: Je evidentní, že to konání těch původních vlastníků bylo postupně velmi účelové a ukazuje se, že VZP spíše tahala a tahá po celou dobu za kratší konec.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Ověřit, zda je Miroslav Ouzký stále spolumajitelem MD Access, není možné. Společnost má akcie na majitele, jsou tudíž anonymní. Letos už akcionáře na valné hromadě zastupoval právník, a to ze stejné advokátní kanceláře Češka-Císař-Smutný, která stojí za převodem akcií IZIPu do Švýcarska. Jak europoslanec Ouzký, tak jeho kolega Milan Cabrnoch navíc neuvedli v prohlášení o střetu zájmů pro Evropský parlament, že vlastnili podíl v projektu IZIP či v navázaných společnostech.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/: Poškozuje jméno ODS nejenom v Evropském parlamentu, ale myslím, že před celou veřejností. Já jsem přesvědčený, že ODS se musí k tomu v následujících týdnech nějakým způsobem postavit.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: A ve stejnou dobu, jako odešlo z IZIPu 64 milionů do MD Accessu, IZIP podle zjištění auditorů odprodal druhé navázané společnosti Uniqsol autorská práva k systému IZIP a k portálu VZP.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: To si myslím, že je jako dost velký problém a řekl bych podraz přímo od majitelů toho IZIPu.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Audit navíc neodhalil všechno, protože auditoři dostali i přes urgence od společnosti IZIP pouze podklady za letošní rok.

Jiří SKALICKÝ, poslanec, člen správní rady VZP /TOP 09/: /nesrozumitelné/ dostatečný. Očekával bych, že bude lépe odveden.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: I přes varovné závěry auditorů se většina správní rady rozhodla před týdnem většionvý balík od švýcarské firmy definitivně převzít. Udělali to na základě takzvaného memoranda uzavřeného mezi společností VZP a IZIP. Dokument dostali členové správní rady až v neděli večer před pondělním hlasováním.

Jiří RUSNOK, poslanec, člen správní rady VZP /VV/: Ten materiál přišel v 8, v 9 hodin večer mailem, aniž by prostě přišlo nějaké upozornění aspoň na mobilní telefon, že nějaký takový zásadní materiál je posílán do mailových schránek. Někteří členové ho vůbec ani nečetli.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/: Já se přiznám, že já jsem ho dostal také někdy v 9 večer, ale tím, že nemám přístup z domova k pracovnímu e-mailu, tak jsem se dozvěděl o tomto dokumentu v podstatě až na stole. To znamená až na, nebo těsně před jednáním správní rady jsem měl možnost se s touto věcí seznámit.

Jiří RUSNOK, poslanec, člen správní rady VZP /VV/: Právě proto taky dneska byla vznesena na správní radě otázka, jestli náhodou, jestli už víme všechno, ať se nestane něco, co na poslední správní radě, kdy jsme se ex post potom dozvěděli, že vlastně je tam určitá, figuruje tam vlastně švýcarská firma a tak dále. Takže aspoň takhle můžeme věřit panu řediteli, že snad známe všechny okolnosti v současné době.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Zdá se ovšem, že všechny okolnosti členové správní rady neznají. V memorandu se sice prohlašuje, že VZP může v půlce příštího roku projekt bez dalších sankcí zastavit. My jsme ovšem odhalili, že tak snadné to nebude. V srpnu, kdy ředitel VZP Pavel Horák podepsal se švýcarskou společností eHealth International smlouvu o koupi majoritního balíku akcií IZIPu, si tato společnost změnila stanovy. A to tak, že o všech zásadních krocích může rozhodovat nikoliv většinový vlastník, kterým se stala VZP, ale jsou nutné 2 třetiny všech akcionářů.

Jiří ZENDULKA, akciový analytik: Pokud stanovy společnosti podmiňují přijetí rozhodnutí valnou hromadou přinejmenším 2 třetinami všech vydaných hlasů, tak to jednoznačně ukazuje na posílení pozice minoritního akcionáře, protože bez jeho účasti, bez jeho hlasu na valné hromadě vlastně sama valná hromada nemůže přijmout žádné zásadní usnesení.

Jan MATES, Právnická fakulta Univerzita Karlova: VZP v tuto chvíli nemá žádnou kontrolu nad IZIPem a nemá ani sílu na valné hromadě prosadit jakékoli změny.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: Ano, je to takhle, těch 51 procent nebude dávat možnost jaksi diktovat cokoliv.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Ředitel VZP Pavel Horák byl přitom na valné hromadě, kde se o změně stanov rozhodlo, protože VZP už v té době držela 5 procent akcií společnosti IZIP.

Jan MATES, Právnická fakulta Univerzita Karlova: Z notářského zápisu nevyplývá, že by doktor Horák cokoliv namítal, ať již proti volbě orgánů společnosti, tak proti těm novým stanovám.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Chtěli jsme znát názor ředitele VZP Pavla Horáka, rozhovor ale odmítl.

Radim VYSLOUŽIL, poslanec, člen dozorčí rady VZP /VV/: Počínání pana Horáka je opět nestandardní a opět poškozuje VZP. A měl by pan Horák zhodnotit, koho zastupuje. Kterou společnost zastupuje, protože je ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/: Ty klíčové věci, které jsou pro rozhodování správní rady důležité, by řiditel měl správní radě sdělovat aktivně, a ne jenom, jak on někdy říká s oblibou, čekat, až se ho správní rada zeptá.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: Kdo je utajovaným investorem skrytým za švýcarskou společností eHealth International, a tedy minoritním partnerem VZP ve společnosti IZIP, vyšlo najevo minulý týden. 49 procent akcií a obě dodavatelské společnosti, MD Access a Uniqsol, kupuje nadnárodní společnost Asseco Central Europe.

Boris ŠŤASTNÝ, poslanec, člen správní rady VZP /ODS/: Já tu firmu skutečně neznám, nemám představu, co bude dále.

Radim VYSLOUŽIL, poslanec, člen dozorčí rady VZP /VV/: Tenhle postup v posledních měsících je nestandardní, proto připravuji trestní oznámení, které předám policii.

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví, člen správní rady VZP /bezpp/: V té další fázi asi bude na místě otázka, zvážení tedy, zda dané smlouvy, které se nejeví /nesrozumitelné/ pro pojišťovnu, nejsou podkladem pro to, aby byla z toho vyvozena jistá odpovědnost na straně managementu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Aneta SNOPOVÁ, redaktorka: To znamená pana ředitele Horáka?

Petr NOSEK, náměstek ministra zdravotnictví, člen správní rady VZP /bezpp/: Asi i pro něj to připadá v úvahu.

Ohodnoťte tento článek!