Restrukturalizace lůžkového fondu nesmí být krokem do neznáma, míní experti

ČZF

České zdravotnické fórum (ČZF) realizovalo již 12. kolo projektu HEZR, ve kterém vybraní experti různých odborností a zástupci pacientských či stavovských organizací hodnotí přínosnost ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Nejpřínosnějším opatřením za poslední 3 měsíce je podle hodnotitelů návrh na restrukturalizaci a racionalizaci lůžkového fondu, naopak nejkritičtěji se staví proti povinnosti spádových nemocnic zajistit péči u domácích porodů.

Cílem pravidelného hodnocení je podle realizátorů projektu zprostředkovat široké veřejnosti pohled odborníků na „často diskutovaná, důležitá, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů země“.

A právě restrukturalizace lůžkového fondu byla jedním z nejdiskutovanějších navrhovaných opatření ministerstva zdravotnictví poslední doby.

Způsob jakým má dojít k racionalizaci počtu a rozmístění nemocničních lůžek v České republice a především role zdravotních pojišťoven při uskutečňování tohoto záměru byla kritizována zejména řediteli malých nemocnic a zástupci krajů. ZDE

Podmínka efektivity

Podle zúčastněných expertů je ale restrukturalizace a potažmo redukce lůžkového fondu jednou z podmínek efektivního fungování zdravotní péče v ČR.

Uskutečnění takového opatření by však dle expertů měla předcházet důkladná analýza a vypracovaný plán na zajištění budoucí náhradní ambulantní péče, domácí péče či sítě jednodenních chirurgií apod.

„Bez toho, je tento krok krokem do neznáma. Opatření by proto nemělo být plošné, mělo by vycházet ze skutečného stavu a respektovat potřeby v daném místě,“ shodli se experti.

Referenční ceny zajistí udržitelnost financování

Dle hodnotitelů je druhým nejpřínosnějším opatřením návrh projektu Národního informačního systému sledování efektivity.

Referenční ceny jsou podle zúčastněných nezbytným předpokladem dlouhodobé udržitelnosti financování solidárního systému zdravotní péče. Neměly by být pouze vodítkem pro poskytovatele péče při uzavírání jednotlivých kontraktů s dodavateli, ale měly by být především nástrojem pro kontrolu výkonnosti najatých manažerů.

„Je to určitě jeden z kroků, který může posílit sledování efektivity vynakládání prostředků, ovšem stále se vyhýbá nebo oddaluje řešení efektivních nákupů formou určení standardu a nadstandardu péče, proplácených z veřejných prostředků,“ konstatují.

Nejvyšší ocenění za předchozích 11 kol projektu HEZR získalo právě zavedení standardů a nadstandardů ve zdravotnictví.

Problematické domácí porody

Podle vedoucího projektu Michaela Vícha, který novinářům prezentoval závěry tohoto kola hodnocení, je riziko domácích porodů je tak vysoké, že nelze než souhlasit s názory na ponechání porodů v nemocnicích.

„Ovšem současně je také potřeba zpříjemňovat anonymní nemocniční prostředí tak, aby rodičkám připomínalo domácí prostředí, a nejde jen o vnější vzhled prostor, ale především o chování a přístup zdravotnického personálu. Takovým řešením byl před lety projekt CAP – Centrum aktivního porodu, které několik let fungovalo, k velké spokojenosti rodiček, v Nemocnici na Bulovce,“ připomněl Michael Vích.

Kompletní výsledky 12. kola projektu HERZ – PDF DOKUMENT


HEZR 2012

Hodnocení za rok 2012 – pro kvalitní náhled rozklikněte obrázek

Ohodnoťte tento článek!