Revizní lékaři VZP zjistili loni nedostatky za téměř 674 mil. Kč

Nedostatky ve vykázané péči za téměř 674 milionů korun zjistili loni revizní lékaři Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) při kontrole výkazů od zdravotnických zařízení. K tomu se revizní lékaři podíleli jako experti na vyčíslování náhrad škod, například když VZP požadovala od viníka automobilové nehody úhradu léčení zraněných.

Loni tak bylo vymoženo 291 milionů korun, řekl novinářům předseda správní rady Jiří Běhounek.

Data o činnosti revizních lékařů obdržela dnes správní rada VZP. Loni uhradila VZP zdravotní péči za 146,854 miliardy korun. Některé vybrané ukazatele u veškeré vykázané péče kontroluje automatický systém.

Celkem 466 revizních lékařů loni provedlo 444.083 úkonů, z toho 43.855 revizí a kontrol, 161.514 schvalování úhrady léků, zdravotnických prostředků a výkonů a 10.755 povolování úhrady léků, zdravotnických prostředků a výkonů, jež nejsou z pojištění hrazeny. Revizní lékaři mimo jiné vydali 58.158 potvrzení léčebně rehabilitační péče a 2176 potvrzení péče v dětských léčebnách.

Běhounek uvedl, že správní rada na dnešním jednání doporučila, aby se letos revizní činnost zaměřila na akutní lůžkovou péči, zejména na nový způsob plateb za diagnózu DRG, překlady mezi nemocnicemi a indikace ke krátkodobé nemocniční léčbě.

Revize se mají letos zaměřit také na ambulantní specializovanou péči a péči praktických lékařů a centra se zvláštní smlouvou, u nichž jde zejména o odůvodněnost použití nákladných biologických léků. U dopravy se mají kontrolovat transporty k dialýzám a infekční převozy, v následné péči pak skryté sociální hospitalizace a kvalita péče. Revize se má zaměřit také na kontrolu zubní péče a v lékárnách na vyhledávání falzifikátů receptů a kontrolu omezení pro úhradu léčiv.

Posílit se má elektronická kontrola, která upozorní s krátkým časovým zpožděním na nestandardní chování v systému, což bude podnětem k zahájení cílené revize.

Letos je v plánu celorepubliková kontrola vykazování ve vybraných oblastech zdravotní péče a odhalování nejednotných postupů vykazování. VZP bude pořádat workshopy ke sjednocení postupu při posuzování žádostí o úhradu zdravotnických prostředků, léčiv a léčebně rehabilitační péče. Pokračovat bude také ve školeních, v nichž objasňuje lékařům pravidla pro úhradu péče z peněz zdravotního pojištění.

Ohodnoťte tento článek!