Revoluce v léčbě i platbách

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Co se změnilo ve zdravotnictví od roku 1989? Každý by asi odpověděl po svém, protože téměř každý má se zdravotnictvím osobní zkušenost.

Změn bylo hodně, reformy se zdravotnictví nedočkalo. Z pohledu pacientů k jedné revoluční změně došlo: poplatky jsou průlomem do bezplatného zdravotnictví. Na druhé straně se jim dostává léčby a léku, jako jinde ve světě.

Až do roku 1989 bylo zdravotnictví státní a hrazeno ze státního rozpočtu. V 90. letech ze systému, v němž hradil zdravotní péči stát, se stal systém pojišťovenský.

Právě pojišťovnám zdravotní pojištění odvádíme. Stát platí za své pojištěnce, tady hlavně děti, důchodce a nezaměstnané. Dohromady za 5,5 miliónu lidí. Pojišťoven bylo 29, nyní deset.

Výdaje na zdravotnictví stouply z 26 miliard korun v roce 1989 na loňských 260 miliard.

Regulační poplatky

Až do roku 1989 jsme vyjma občasného placení za recept neplatili žádné poplatky. Před dvěma roky tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) zavedl poplatky ve zdravotnictví. Od té doby platíme 30 korun u lékaře a za položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun za pohotovost.

To je zřejmě největší porevoluční změna. Pacienti tak ze svých kapes mimo zdravotní pojištění vydali 4 mld. za poplatky a dalších 16 mld. za léky včetně volně dostupných. Téměř dvacet let se hovoří o potřebě reformy zdravotnictví.

A téměř všichni ministři zdravotnictví ji chtěli provést. Vždy ale byla smetena ze stolu a neprošla ani Julínkova. Mnoho se nezměnilo ani ve vztahu lékař – pacient. Dál pacienti vysedávají dlouhé hodiny v čekárnách, až na ně přijde řada, dál s nimi lékař málo mluví.

Naopak obrovské změny ve prospěch pacienta zaznamenaly diagnostické přístroje a léčba. S nadsázkou se dá říct, že diagnostika pokročila tak, že už neexistuje zdravý člověk. Nové postupy a léky zachraňují život tam, kde před dvaceti lety to možné nebylo.

Rakoviny je víc, méně se umírá

V ČR stoupl počet diagnostikovaných s rakovinou. V roce 1989 bylo hlášeno 45 000 nových případů a zemřelo 28 000 pacientů, loni 72 000 a zemřelo 27 900 osob. Právě v důsledku lepší léčby a nejmodernějších, plně dostupných léků se méně umírá.

Dramaticky roste počet diabetiků. Před 20 lety jich bylo 480 tisíc, loni již 770 tisíc.

Na nemoci srdce a cév umíráme 2,5x častěji než jinde v Evropě. Podle lékařů je to daň za nový způsob života, který je plný stresu a nedostatku pohybu.

Léčba rakoviny včetně nejmodernějších léků je dostupná všem a stejně tak léčba nemocí srdce a cév. V ČR výrazně stoupla i obezita, kterou spolu s nadváhou už trpí víc než polovina národa.

Nemocnice a lůžka

V roce 1990 bylo v ČR 161 nemocnic, dnes je jich 192. Dvě třetiny z nich jsou soukromé. Před dvaceti lety jsme měli osm lůžek na tisíc obyvatel, dnes je jich šest.

Počet lékařů dosahuje téměř 45 000, což je o 11 000 víc než před dvaceti lety. Léčba se přesunula z nemocnic do ambulancí a celkově se léčení zkrátilo.

Ohodnoťte tento článek!