Revoluci přinesou technologie

V Austrálii je na vysoké úrovni elektronický monitoring pacientů na dálku. Už tu zdomácnělo, že lidé, kteří se léčí doma, mají u sebe přístroje, které jim umožní na dálku komunikovat s doktory, pokud přijdou potíže, říká velvyslankyně Austrálie pro Českou republiku Jean Dunnová.

Setkala jste se v Praze nedávno s českými vládními představiteli. Co bylo předmětem schůzky?

Hledali jsme způsob, jak by Austrálie mohla spolupracovat s českou vládou v oblasti zdravotnictví a péče o seniory. Austrálie má v obou těchto oblastech značné odborné znalosti. Není to však jen o představení produktů, které mohou naše firmy v těchto oblastech nabídnout. Nabízíme i školení či spolupráci na přípravě legislativy. Víme, že česká vláda v současnosti hledá v této oblasti inspiraci, zvláště pokud jde o problematiku demence.

Jaký je hlavní cíl vzájemné spolupráce?

Předávat si zkušenosti. Jak v Česku, tak v Austrálii je řada věcí, které jsou provedeny skvěle. Australský stát Nový Jižní Wales vyvinul legislativní rámec týkající se zejména předcházení demenci a péče o seniory trpící touto chorobou. Máme za to, že by to byl velký přínos při zavádění legislativy v Česku. Nejde o komerční aktivitu. Máme také specializovanou firmu, která po celé Evropě prodává přístroje k léčbě spánkové apnoe. Tuto technologii využívají pacienti ve svém domácím prostředí, a nemusejí tedy navštěvovat za účelem léčby zdravotnické zařízení. Dále zde máme firmu, která se zabývá vývojem zdravotnických pomůcek. Legislativa v oblasti péče o seniory je v Austrálii šedesát let a je na vyspělé úrovni.

Co může Česko z této tradice převzít?

Jednou z nejdůležitějších věcí je školení a akreditace odborného personálu. V minulosti lidé pracovali v oblasti péče o seniory s omezeným vzděláním. Dnes máme velmi vyspělou legislativu a systém profesního vzdělávání, kde se lidé učí péči o seniory na technických školách i univerzitách.

Velkým problémem Česka je, že mladí lékaři často odcházejí pracovat kvůli vyšším výdělkům do zahraničí. Vidíte tady nějakou inspiraci pro Česko?

V Austrálii musejí lékaři po ukončení studia po určitou dobu zůstat a musejí také část praxe strávit ve venkovských oblastech, kde je lékařů největší nedostatek. Nejde jen o lékaře, ale i o sestry či další lékařský personál, kterému poskytujeme potřebné vzdělání. Podporujeme například péči o nemocné doma v jejich prostředí.

Je to levnější pečovat o nemocné u nich doma?

Ano. Rozhodně je to mnohem levnější. Obecně podporujeme, aby lidé zůstávali doma, přičemž řada z nich to oceňuje. Potřebují řadu pomůcek a zařízení, které jim poskytujeme, a dochází za nimi trénovaný personál. Poskytujeme školení nejen personálu, který dochází k nemocným lidem domů, ale i rodinným příslušníkům, pokud mají zájem. Myslím, že revoluci ve zdravotnictví přinesou technologie. V Austrálii je na vysoké úrovni elektronický monitoring pacientů na dálku. U nás už zdomácnělo, že lidé, kteří se léčí doma, mají u sebe přístroje, které jim umožní na dálku komunikovat s doktory, pokud přijdou potíže. Dnes jsou tyto přístroje mnohem sofistikovanější než dříve.

Kromě zdravotnictví mají i jiné australské firmy zájem být více aktivní v Evropě?

V Česku je už v současnosti aktivní skupina Macquarie, která je jedním z největších infrastrukturních fondů na světě. Dále v Evropě vidí příležitost firmy dodávající LNG. Austrálie brzy bude největším producentem a exportérem LNG na světě. Austrálie má také velké zásoby uhlí a uranu.

Ohodnoťte tento článek!