Režim na neschopence porušilo do konce září na 2600 pojištěnců

Režim dočasně práceneschopného pojištěnce porušilo za první tři čtvrtletí letošního roku 2594 pojištěnců, meziročně o 77 méně.

Pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) zkontrolovali do konce září téměř každého desátého dočasně práceneschopného pojištěnce, provedli přes 118.400 kontrol, podobně jako loni ve stejném období. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nejvíce pojištěnců, kteří porušili režim dočasně práceneschopného pojištěnce, bylo odhaleno v Plzeňském kraji (391 postihů) a Moravskoslezském kraji (259). Naopak nejméně v Jihočeském kraji (54), na Vysočině (87) a v Libereckém kraji (94).

Kontroloři zjišťují, zda se nemocný na neschopence zdržuje na adrese, kterou nahlásil svému ošetřujícímu lékaři. Nemocný musí také zajistit dostupnost místa, kontrola by na adrese měla najít funkční zvonek s jmenovkou. K povinnostem nemocného pojištěnce patří i dodržování vycházek, které mu může ošetřující lékař povolit ve stanovených časech.

Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru či z podnětu ošetřujícího lékaře nebo na žádost zaměstnavatele. V případě, že pojištěnce při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytne nezbytnou součinnost, písemným oznámením jej vyzvou, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se porušení režimu potvrdí, zahájí OSSZ správní řízení. Na jeho konci může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Z tiskové zprávy České správy sociálního zabezpečení

Je dobré zopakovat, že pojištěnec (osoba účastna nemocenského pojištění, neplést se zdravotním pojištěním), který je uznán lékařem dočasně práceneschopným, má nárok na výplatu nemocenského, pokud splňuje zákonné podmínky. Současně je jeho povinností dodržovat režim dočasně práceneschopného.

Kdo a kdy kontroluje

Zaměstnavatel může provést kontrolu v průběhu počátečních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti včetně prvních tří dnů, za kterou se náhrada mzdy nevyplácí. O provedení kontroly může zaměstnavatel také požádat OSSZ. Pracovníci OSSZ mají možnost zkontrolovat nemocného kdykoliv během doby, kdy je na tzv. neschopence, a ten jim musí kontrolu umožnit.

Důležité – označení bytu

Nemocný se má zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři a která je zaznamenána v tzv. neschopence. Je důležité pamatovat na to, aby byt byl označen jmenovkou nebo jiným jednoznačným způsobem a opatřen zvonkem. Každý dočasně práceneschopný pojištěnec by měl vědět, že může být zkontrolován kdykoliv během doby, kdy je „na neschopence“, a to i opakovaně. Existuje-li důvodné podezření, může být kontrola provedena i např. v pozdních hodinách.

Dodržování stanovených hodin vycházek
Pokud nemocnému ošetřující lékař povolí vycházky (v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně, v rozmezí od 7 do 19 hodin), má pojištěnec povinnost dodržovat jejich stanovený časový úsek.

Dávka „nemocenské“ od 15. dne

Platná právní úprava stanoví, že za první tři dny nenáleží žádná výplata, jde o tzv. karenční dobu. V období od 4. do 14. dne dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Nemocenské od ČSSZ zaměstnanci náleží od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) náleží pouze nemocenské, a to od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a pouze za předpokladu, že si dobrovolně platí pojistné na nemocenské pojištění.

Informace o kontrolách dodržování léčebného režimu práceneschopných za období leden–září 2015 naleznete zde.

Ohodnoťte tento článek!