Říčanská nemocnice vyhrála svůj boj o přežití

Říčanská nemocnice vyhrála svůj boj o záchranu a zůstala zdravotnickým zařízením města. „Nemocnice se ekonomicky stabilizovala a nejde do ztráty,“ řekla starostka Adriena Mrázová. Město podle ní zrušilo i výběrové řízení na ředitele nemocnice…

ŘÍČANY- Říčanská nemocnice vyhrála svůj boj o záchranu a zůstala zdravotnickým zařízením města. „Nemocnice se ekonomicky stabilizovala a nejde do ztráty,“ řekla starostka Adriena Mrázová. Město podle ní zrušilo i výběrové

řízení na ředitele nemocnice.

Vyvést nemocnici ze ztráty se povedlo mimo jiné díky přísnému sledování jejích nákladů, důslednějšímu využití fondu pracovní doby i nárůstu výkonů. Podařilo se také zvýšit počet operačních dnů a lépe využít lůžkovou kapacitu. „Projevuje se to pozitivně na hospodaření,“ dodala starostka.

Nemocnice změnila také přístup k pacientům. „Vysloužila si už i nějaké pochvaly,“ poznamenala starostka. Zdravotnické zařízení má ale podle ní ještě rezervy, například v hospodaření s léky. Nemocnice zachovala plný rozsah lékařské péče. Mírně utlumila pouze provoz prádelny, a to kvůli zastaralému strojnímu zařízení.

„Zvažujeme, co s prádelnou dál,“ dodala starostka.

Provoz nemocnice byl v minulých letech ztrátový. Její celková ztráta dosáhla ke konci loňského roku 11 milionů korun. Město proto vypsalo výběrové řízení nejen na nového ředitele nemocnice, ale i na jejího provozovatele.

Nemocnice měla původně asi 87 akutních lůžek, část z nich ale přeměnila na lůžka následné péče. Poskytuje služby v oboru interna a chirurgie. Má laboratoř, transfuzní stanici a nový rentgen.

„V současné době obnovujeme mobiliář nemocnice. Přestavujeme část pokojů na chirurgickém oddělení na nadstandardní a rekonstruujeme sociální zařízení,“ uvedla starostka. Bez sponzorů by to podle ní ale nezvládli.

Nemocnice je zatím příspěvkovou organizací města. Zda jí zůstane, nebo se přemění na jinou společnost, například akciovou či obecně prospěšnou, by měl ukázat hloubkový rozbor, který nechá radnice zpracovat.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!