Ročně v ČR umírá 22 tisíc kuřáků

Fakt, že kouření poškozuje zdraví, byl vzhledem k již rozvinuté tabákové epidemii prokázán pozdě, uvedla včera na tiskové konferenci MUDr. Eva Králíková, CSc., z pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které při použití k účelu, pro který bylo vyrobeno, způsobuje zdravotní poškození a smrt, a to celkem…

PRAHA – polovině svých konzumentů, zdůraznila Králíková. Dodala, že současná vysoká spotřeba tabákových výrobků a zdravotní důsledky tabákové epidemie jsou daní z neznalosti těchto příčinných vztahů.

„V ČR je 30 procent kuřáků, což je asi 2,5 miliónu lidí, ročně jich však 22 tisíc v důsledku kouření umírá. Aby tabákové společnosti nepřicházely o zisk, potřebují získávat další konzumenty svých výrobků, nejlépe mládež. Toho lze dosáhnout propagací výrobku a cenovou politikou,“ řekl novinářům ředitel Lékařského informačního centra PhDr. Petr Sadílek, který novináře seznámil s vyčíslením podílu kouření na nákladech vynaložených v roce 1999 v ČR na nemocniční léčení. V roce 1999 bylo v ČR vynaloženo celkem 22 miliard 989 miliónů korun na nemocniční léčení chorob, způsobených kouřením. V této částce nejsou započítány náklady na ambulantní léčení nemocí, vzniklých v důsledku kouření, nejsou v ní obsaženy ani částky vynaložené na nemocenské pojištění a vyčísleny další škody, vzniklé např. v důsledku absencí a jiných sekundárních důsledků kouření. Jedná se o vyčíslení nákladů, vyplacených zdravotními pojišťovnami nemocnicím na hospitalizace ve vybraných diagnózách, na jejichž vzniku se kouření nejčastěji podílí. Sadílek upozornil, že vyčíslení vychází z údajů poskytnutých Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jde o náklady na nemocniční léčení v roce 1999 u skupin nemocí, jako jsou kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění a respirační onemocnění.

(jšd), Haló noviny, 23.8.2001

Ohodnoťte tento článek!