Rodiče bojují o fakta, proč zemřela dcera

Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo vyšetřování smrti Věry Musilové v psychiatrické léčebně Bohnicích. Rodiče ale nejsou spokojeni. S výsledky vyšetřování úředníci rodiče seznámili v dvoustránkovém dopise. Co a proč se skutečně stalo, se z něj ale nedozvěděli. Obrátí se proto na soud…

„Nedozvěděla jsem se, jak a proč má dcera umřela,“ říká rozhořčeně Jaroslava Musilová. „Je to fraška. Platíme tu péči ze svých daní, a oni místo aby nám pomohli a dceřin stav se zlepšil, tak tam umřela. A tvrdí, že se nic nestalo.“

Rodiče Věry Musilové se o svou dceru s mentálním postižením starali třicet let. Když se její zdravotní stav zhoršil, rozhodli se požádat o pomoc odborníky. Několikrát byla hospitalizována v psychiatrické léčebně.

Z posledního pobytu v bohnické léčebně letos v dubnu se už ale nevrátila. Zemřela zadušena vlastními výkaly zavřená v síťovém lůžku. Rodiče chtěli znát důvody, obrátili se proto se stížností na ministerstvo zdravotnictví. To včera poslalo rodičům dvoustránkovou odpověď.

Chybí argumenty

V dopise, který ministerstvo rodičům poslalo, se lze dočíst pouze stručnou rekapitulaci události. „Šetřením nebylo prokázáno pochybení při poskytování zdravotní péče Vaší dceři, a Vaši stížnost tudíž považuji za neoprávněnou,“ uvádí se v závěru.

„Je to tak obecné, že se s tím nelze spokojit. Nejsou vyargumentované základní otázky, například, jak dlouho byla v síťovém lůžku, proč, kdo k tomu dal souhlas,“ říká právnička sdružení psychiatrických pacientů Kolumbus Lucie Rybová. „Vůbec se nezabývali kvalitou péče, že byla dlouhodobě zanedbaná, dehydratovaná.“

„Komise jen opsala zdravotnickou dokumentaci. Pokud bych vycházel pouze z ní, tak bych i já došel k tomuto závěru. Ale vzhledem k tomu, že mám informace od rodiny, jiných pacientů léčebny a lékařů, kteří dříve Věru léčili, tak vím, že k pochybení došlo,“ říká Zbyněk Svadba z Občanské komise za lidská práva. „Nechápu, proč se například nikdo nezabýval tím, že její zdravotní stav se zhoršil po změně léků.“

Nikdo se nic nedozví

Dozvědět se ale, proč tak ministerstvo neučinilo, není možné. „Odborníci vycházeli ze zdravotní dokumentace pacientky, a ta není po smrti pacienta rodičům přístupná,“ říká tisková mluvčí ministerstva Jana Kocová.

„Více než z toho dopisu se od nás vy ani rodina nic víc nedozvíte. Ale není to naše neochota, my jsme připravili novelu zákona, který přístup k dokumentaci umožňoval. Prezident ji ale vetoval,“ dodává mluvčí.

Mediálně nejznámější případ, kdy nemocnice odmítla vydat zdravotní dokumentaci zemřelého, je zřejmě úmrtí hokejového trenéra Ivana Hlinky. Jeho manželka dokumentaci získala až od hejtmana Karlovarského kraje.

Podle současné legislativy pozůstalí pacienta skutečně nemají možnost do dokumentace nahlédnout. Podle stejného paragrafu do ní ale nesmí nahlížet ani soudy.

„Naštěstí se tento zákon striktně nedodržuje,“ říká soudce Vojtěch Cepl. Dokumentaci vždycky nějak získá, například od soudního znalce. „Pokud by se mi to nepodařilo, obrátil bych se na Ústavní soud,“ dodává Cepl a upozorňuje, že i pro příbuzné je to často problém. „Základem žaloby je, zda lékaři pochybili, či ne. Bez zdravotní dokumentace je obtížné takovou žalobu vůbec sepsat.“

Na řadě jsou žaloby

Rodiče Věry ale chtějí, aby se případem zabýval soud. „Chceme se dozvědět, proč Věra zemřela a kdo za to může,“ říká paní Musilová. „Nikdo z ministerstva ani léčebny se mnou po té události nemluvil, nezeptali se mě na nic, neomluvili se. Musí to prověřil nezávislý soud.“

Právnička Rybová uvažuje o tom, že by před soudem napadla porušení mezinárodních úmluv. „Podle nás došlo k porušení Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Evropské úmluvy o lidských právech,“ říká právnička Rybová. „Domníváme se, že došlo také k porušení Listiny základních práv a svobod.“

Zároveň se tímto případem zabývá už ombudsman (ten do dokumentace nahlížet může). Závěry svého zkoumání by měl zveřejnit do měsíce.

V šetření pokračuje také policie. „Pitvou jsme zjistili, že nezemřela cizím zaviněním,“ říká Tomáš Hulan z tiskového oddělení pražské policie. „Ale pokračujeme ve výsleších, požádali jsme ministerstvo o závěry jejich kontroly. Pokud to bude nutné, přizveme k vyšetřování znalce z oboru.“

Podle Cepla takové případy může rozhodnout jedině soud.

Aktuálně.cz

Rodiče bojují o fakta, proč zemřela dcera
Ohodnoťte tento článek!