Rok 2000 a zdravotnické prostředky

Protože s přechodem data z 31. prosince 1999 na 1. leden 2000 může být snížena či ohrožena funkčnost a spolehlivost některých zdravotnických prostředků využívajících při své činnosti výpočetní techniky (tzv. „problém roku 2000“), Státní ústav pro kontrolu léčiv spolu s resortním koordinátorem ministerstva zdravotnictví pro odstraňování následků dopadu počítačového roku 2000 vyzývá uživatele zdravotnických prostředků k uskutečnění dále uvedených opatření a dodavatele (tj. výrobce/dovozce/držitele rozhodnutí o povolení používání zdravotnického prostředku ke zdravotní péči) k účinné spolupráci.

Poskytovatelům zdravotní péče doporučujeme:

1. Vyhotovit si pro vlastní potřebu přehled zdravotnických prostředků, které jsou přímo či nepřímo řízeny výpočetní technikou a mohly by být ovlivněny problémem roku 2000.

2. Požádat dodavatele zdravotnických prostředků o posouzení vlivu přechodu data na činnost přístroje a o doporučení případných nápravných opatření.

3. Pokud se nepodaří navázat s dodavatelem kontakt, lze se po 30. srpnu (viz Věstník SÚKL č. 44/99) obrátit na SÚKL s žádostí o vyhledání (zprostředkování) odpovědného dodavatele. Spojení na SÚKL: tel. č.: (02)72 185 705, fax: (02)72 185 764, e-mail: zp@sukl.cz.

4. Vyhotovit havarijní plán pro případ selhání zdravotnických prostředků.

Předpokládá se, že dodavatelé, kteří jsou zodpovědni za bezpečnost zdravotnického prostředku uvedeného na trh, budou informovat (pokud tak již neučinili) uživatele o schopnosti výrobku čelit problému roku 2000 a zajistí nápravu tam, kde tento problém ovlivní funkci prostředku.

Další informace k problému roku 2000 jsou k dispozici na internetové stránce MZ ČR (www.mzcr.cz) a v nejbližších týdnech budou k dispozici na stránkách SÚKL (www.sukl.cz.).

Ohodnoťte tento článek!