Rokycanská nemocnice spustila IZIP

Rokycanská nemocnice se přidala k 38 českým zařízením stejného druhu, která využívají systém elektronických zdravotních knížek známý pod zkratkou IZIP. Její lékaři budou moci svým pacientům elektronické zdravotní knížky zřizovat a zároveň do nich zapisovat své zprávy…

Právě západní Česhy patří v kraji k oblastem s největším počtem zřízených zdravotních elektronických knížek

Rokycany – Rokycanská nemocnice se přidala k 38 českým zařízením stejného druhu, která využívají systém elektronických zdravotních knížek známý pod zkratkou IZIP. Její lékaři budou moci svým pacientům elektronické zdravotní knížky zřizovat a zároveň do nich zapisovat své zprávy.

Díky IZIP se podle vedení nemocnice zlepší informovanost pacientů a zároveň se usnadní předávání informací mezi nemocnicí a lékaři v celém regionu. V Plzeňském kraji je v současnosti evidováno 52 322 elektronických zdravotních knížek a do systému je zapojeno 490 lékařů.

Právě Rokycansko patří v kraji k oblastem s největším počtem zřízených zdravotních knížek IZIP zde má už téměř 20 procent pojištěnců VZP, tedy zhruba každý pátý pojištěnec.

Mezi nemocnicemi, které v Plzeňském kraji elektronické zdravotní knížky využívají, jsou například nemocnice v Sušici, v Horažďovicích či Nemocnice sv. Jiří v Plzni. Ředitel Rokycanské nemocnice Vladimír Gabriel k zavedení systému IZIP říká: „Vzhledem ke skutečnosti, že v našem okresu privátní sféra lékařů do tohoto systému zapojena byla, uvažovali jsme o jeho zavedení do našeho zdravotnického zařízení již od počátku roku 2005. Tomu ale zabránily technické problémy. Na podzim roku 2005 probíhala příprava k zavedení IZIP, aby byl od začátku roku 2006 systém IZIP v Rokycanské nemocnici plně funkční.“

Podle jeho slov pomáhá IZIP lépe sledovat zdravotní stav pacientů: „Tuto službu velice vítáme, neboť při návštěvách pacientů dovoluje lépe sledovat jejich zdravotní stav, vyhodnocovat výsledky vyšetření s ohledem na vývoj onemocnění, sledovat a kombinovat předepisování léků.

A to vše i u pacientů, jejichž dokumentaci nemáme nebo u těch, kteří nám informace podat nemohou. Výhodou IZIP je, že informace lze používat a nalézt nepřetržitě.“ „Plzeňský kraj patřil ještě donedávna z hlediska počtu zřízených elektronických zdravotních knížek k těm slabším.

Také díky zapojení nových zdravotnických zařízení se ale tento stav výrazně mění a počet zřizovaných knížek i zájem lékařů o zapojení do systému tu dynamicky roste,“ komentuje rozvoj IZIP v Plzeňském kraji ředitel společnosti Tomáš Mládek. Podle něj IZIP přináší řadu výhod pro pacienta i lékaře: „Ve zdravotní knížce může mít pacient zaznamenány například léky, které užívá, či zprávy o předchozích vyšetřeních.

Nemělo by se tak stát, že lékař z neznalosti skladby užívaných léků či bez informace o předchozí léčbě předepíše nevhodný lék nebo pošle pacienta na zbytečné a opakované vyšetření.“ Elektronickou zdravotní knížku má v republice v současnosti přes 870 tisíc lidí a v systému je registrováno kolem osmi tisíc lékařů. IZIP využívají také velké nemocnice jako například Masarykův onkologický ústav v Brně, pražská Nemocnice na Františku či Nemocnice ve FrýdkuMístku. Počet zápisů, které knížky obsahují, překročil začátkem února tři miliony.

Rokycanský deník

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

vinca

Proč el.knižky plati pouze pro VZP ? jiné pojišťovny nemají zájem nebo jim nebyl dán prostor ?

Bohumír Šimek

Exklusivita IZIPu pro VZP tento systém znehodnocuje. Nebyla by jednodušší čipová karta s podrobným výpisem z karty?


Ohodnoťte tento článek!