Role nelékařů je v etických komisích nezastupitelná

Problematika vzdělávání zdravotnických pracovníků a příprava zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání byly jedním z bodů jednání na pravidelném…

zasedání Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví, které se konalo minulý týden. Ředitelka odboru ošetřovatelské péče ministerstva zdravotnictví Mgr. I. Kohoutová a seznámila přítomné s tím, že v jejím odboru působí na základě požadavku EU sestry a ostatní odborní pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Odbor má na starosti nejen problematiku ošetřovatelství a porodní asistence, ale i dalších nelékařských oborů. Zřízením tohoto odboru došlo k významnému kvalitativnímu posunu v oblasti řešení problémů spojených s uvedenými obory činnosti pracovníků ve zdravotnictví.

CEK MZ byla informována o cílech, jichž hodlá odbor ošetřovatelské péče dosáhnout v oblasti přípravy právních norem, koncepcí, metodických opatření. Členové CEK MZ vítají zájem odboru ošetřovatelství o problematiku etických aspektů spojených s výkonem zdravotnického povolání. Mgr. I. Kohoutová je podrobně seznámena se zněním i uplatňováním etických kodexů jednotlivých profesních organizací oborů činnosti, které jsou v její působnosti. Jedná se o etické kodexy přijaté profesními organizacemi sester, porodních asistentek, poskytovatelů domácí péče, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, instrumentářek na operačních sálech, dietních sester, laboratorních oborů a dalších. Jejich aktuální znění je uplatňováno v praxi a jejich obsah je modifikován dle nových poznatků spojených s etickými aspekty výkonu jednotlivých profesí.

I. Kohoutová dále uvedla, že role nelékařů v etických komisích na všech úrovních je nezastupitelná a interdisciplinární zaměření etických komisí je nutno podporovat a rozvíjet. Členům CEK MZ byla nabídnuta spolupráce a podpora při řešení všech etických problémů, které jsou v působnosti odboru ošetřovatelství.

Bc. Blanka Misconiová, členka Centrální etické komise MZ

Ohodnoťte tento článek!