Roudnická nemocnice je na prodej, město nemá peníze

Areál roudnické nemocnice je na prodej. Záměr nalézt nového majitele pro komplex budov vyhlásili roudničtí radní. Podle města je důvodem vyhlášení záměru prodeje stav budov a nutnost náročných investic do jejich modernizace v příštích letech.

Peníze nikdo nedá

„Areál nemocnice i vlastní provoz nyní potřebují v horizontu 10 let investice v řádech stovek milionů. Po prověření situace, že ministerstvo zdravotnictví ani kraj na takovouto investici do roudnické nemocnice nepřispějí ani korunou, hledal jsem společně s odborem majetku řešení, jak tyto investice do nemocnice zajistit, a umožnit tak nejen další fungování nemocnice, ale i její rozvoj. Bohužel se nám nepodařilo žádné prostředky z veřejných zdrojů ani z evropských fondů, ani od soukromých investorů zajistit,“ vysvětlil Luboš Matek, roudnický místostarosta. Podle něj je prodej areálu jediná možnost, jak zachránit provoz roudnické nemocnice ve střednědobé perspektivě i v dnešním rozsahu. „Prodej navrhujeme uskutečnit za podmínky, že s novým vlastníkem bude smluvně zajištěno, že nemocnice zde bude provozována nejméně dalších deset let a že nový majitel se zaváže v tomto areálu do rozvoje zdravotní péče proinvestovat v těchto deseti letech minimálně 100 milionů korun,“ přibližuje místostarosta.

Desítky milionů

Jak ještě dodal, podle rozborů města se tržní hodnota areálu po odečtení závazků na něm váznoucích pohybuje v rozpětí 30 až 40 milionů korun. Na základě toho rozhodla rada města zveřejnit záměr prodeje areálu předem vybranému zájemci, Podřipské nemocnici s poliklinikou s. r. o. „Zcela jistě se do tohoto obchodu zapojíme, o areál máme zájem,“ reagoval Josef Krajník, náměstek ředitele Podřipské nemocnice s poliklinikou. Jak dále upozornil Josef Krajník, vše týkající se případného obchodu mezi městem Roudnice a společností Podřipská nemocnice s poliklinikou, která je dlouholetým nájemcem areálu, je teprve v začátcích. „O všem budeme jednat, v tuto chvíli nemohu sdělit podrobnosti o finančních záležitostech a podobně. Rada města může sice záměr prodeje vyhlásit, ovšem poslední slovo v uskutečnění obchodu bude mít zastupitelstvo,“ říká Josef Krajník.

Nemocnice zůstane

„O areál máme zájem už kvůli tomu, aby zde byla nemocnice zachována, což naše společnost může garantovat. Působíme zde již 12 let. Existuje řada případů, kdy byly nemocnice prodány a nový vlastník v nich následně zřídil domovy důchodců a podobně. Nám jde o zachování současné úrovně péče a všech oborů zdravotnictví,“ dodal primář Josef Krajník. Areál nemocnice, který byl postaven převážně v letech 1976 – 1980, získalo město v roce 1995 převodem od státu s podmínkou, že zde bude fungovat zdravotnické zařízení nejméně do roku 2005. „V roce 2002 bylo rozhodnuto, že město pronajme areál soukromé společnosti. Pronájem byl zvolen proto, že v té době existovala představa, že město jako majitel nemovitostí bude získávat dotace z veřejných zdrojů na revitalizaci areálu a běžné investice, a provoz bude hradit nájemce – soukromá společnost. Tato vize se bohužel nenaplnila a ukázalo se, že stát ani kraj nemají na podpoře roudnické nemocnici zájem,“ přiblížil Luboš Matek.

Nové sály

Situace podle něj vygradovala v období let 2005 – 2006, kdy bylo nezbytně nutné vybudovat nové chirurgické sály, jinak hrozilo uzavření chirurgie. „Z veřejných zdrojů se nepodařilo na tuto investici prostředky sehnat, a tak nakonec musel nájemce investovat 40 mil. do nemovitosti města sám. Městu se nakonec podařilo sehnat dotaci alespoň na mobilář těchto sálů,“ dodal místostarosta.

Ohodnoťte tento článek!