Rozhodčí soud projedná dnes dvě žaloby protonového centra na VZP

Dvě žaloby pražského Protonového centra na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) projedná dnes Rozhodčí soud při Hospodářské komoře. Centrum se žalobami se dožaduje smluvní pokuty a náhrady ušlého zisku.

VZP odmítá uznat platnost sedm let staré smlouvy o smlouvě budoucí, která zaručuje centru na 15 let ročně miliardu korun za léčení 1600 klientů VZP.

Uznání neplatnosti smlouvy o smlouvě budoucí se VZP domáhá žalobou u civilního soudu, termín projednání zatím nebyl stanoven.

VZP předložila centru v polovině října návrh standardní smlouvy s dohodou o narovnání. V pondělí zveřejnila, že ji centrum nutí k mlčenlivosti o všech společných jednáních. Standardní smlouva by měla zajistit protonovou léčbu pro zhruba 150 klientů VZP s rakovinou ročně, za ozařování dospělých navrhla VZP paušální platbu 505.907 korun a za ozařování dětí 734.567 korun.

Pražské centrum má smlouvu zatím jen s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Ostatní české zdravotní pojišťovny hradí léčení svých klientů v Praze jen v případě, když jim centrum nabídne cenu srovnatelnou s tím, za kolik léčí protonové centrum v Mnichově. Na léčbu protony posílají tyto pojišťovny jen klienty, u nichž to doporučí komplexní onkologická centra, v případě vojenské pojišťovny rozhodují o indikacích lékaři protonového centra.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!