Rozhodci v kauze Diag Human: Stát nám vyhrožoval

Titulní obrázek

Arbitři, kteří rozhodovali spor mezi Českou republikou a společností Diag Human, uvedli v odůvodnění svého rozhodčího nálezu, že jim české instituce při rozhodčím řízení vyhrožovaly. Česko kritizují také za to, že z jeho strany se do řízení snažily zasahovat i lidé, kteří na to neměli právo…

– například ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Vyplývá to z částí nepravomocného nálezu, které zveřejnil internetový server iHned.cz.

Podle nálezu rozhodců Květoslava Růžičky, Moniky Pauknerové a Zdeňka Ruska se o obsah spisu ještě před ukončením řízení zajímala česká policie, sněmovní vyšetřovací komise i Obvodní soud pro Prahu 2.

Aby arbitři zachovali jednotnost řízení, raději spis přemístili „na bezpečné místo v zahraničí“.

V odůvodnění nálezu je výslovně uvedeno, že pražský obvodní soud předsedovi rozhodčího senátu Růžičkovi „vyhrožoval odnětím rozhodčího spisu a uložením pokuty až do výše 50.000 korun“.

Už předchozí částečný rozhodčí nález z června 2006 uváděl, že jedno z písemných podání ČR obsahuje i zjevnou pohrůžku rozhodcům. Stát tehdy rozhodce upozorňoval na to, že ve způsobu, jak zadali znalcům vypracování znaleckého posudku, je spatřován trestný čin, a že tuto záležitost šetří orgány činné v trestním řízení.

Růžička, Pauknerová a Rusek konstatují také to, že přístup ČR v kauze Diag Human často nebyl konstruktivní. Stát podle arbitrů dělal v řízení obstrukce, a řízení se pak neodůvodněně protahovalo. „V době podání žaloby činil nárok uplatňovaný stranou žalující (Diag Human) necelých 200 milionů korun. Nyní, v době konečného rozhodování ve věci, je uplatněný nárok šestašedesátkrát vyšší,“ napsali.

Stát ve sporu původně zastupovalo ministerstvo zdravotnictví, později tato povinnost přešla na nově zřízený Úřad pro zastupování ve věcech majetkových. Rozhodčí senát v nálezu uvedl, že do řízení přesto zasahovali lidé ze strany ČR, kteří nebyli oprávnění k jakýmkoliv právním krokům.

Senát v této souvislosti upozornil na přípis bývalé ministryně zdravotnictví Milady Emmerové (ČSSD), která žádala, aby byl Růžička zbaven rozhodcovské mlčenlivosti, a mohl tak vypovídat při policejním vyšetřování, a také na přípis současného ministra Julínka, který projevil nesouhlas s navýšením odměny rozhodců.

Rozhodci v nepravomocném nálezu Julínka kritizují i za jeho červencové prohlášení, že společnost Diag Human neprokázala, jak jí vznikla škoda, a proto není možné dospět ani k závěrům o výši této škody. Ministr také řekl, že kdyby kauzu posuzoval soud, nikoliv rozhodčí senát, ČR by ve sporu uspěla.

Podle rozhodců je výrok útokem na jejich nezávislost a neoprávněným zásahem do jejich rozhodování. Arbitři podotkli, že různí představitelé ČR vystupovali v minulých letech s veřejnými prohlášeními ke kauze Diag Human, která byla mnohdy v rozporu se skutečným stavem řízení.

Podle nálezu musí Česko zaplatit firmě Diag Human 4,1 miliardy korun plus úroky z prodlení za to, že jí na počátku 90. let zničilo její lukrativní obchody s krevní plazmou. Částka, která od začátku loňského srpna denně narůstá o více než milion korun, už nyní dosahuje téměř devíti miliard.

Obě strany mohou podat návrh na přezkum nálezu. O dalším postupu ČR rozhodne vláda, ministr Julínek chce dosáhnout toho, aby stát nemusel platit nic, a navrhne vládě, aby využila všech možností přezkumu rozhodnutí.

ČTK

Rozhodci v kauze Diag Human: Stát nám vyhrožoval
Ohodnoťte tento článek!