Rozhoduje zásah v pravou chvíli

Udělením certifikátů armády USA dnes ve Vojenské lékařské akademii JEP vyvrcholí kurs, jehož tématem bylo „Reakce na katastrofy a systém medicínského zabezpečení hromadných neštěstí…

Hradec Králové – Při zdravotnické pomoci po různých hromadných neštěstích a katastrofách rozhoduje každá vteřina a zásah v pravou chvíli.

Rozhoduje sehranost týmu

Velitelský kurs se ve VLA konal už podruhé a účastnilo se jej 30 vojenských lékařů a zdravotníků od nás, z Maďarska a Slovenska. Byla mezi nimi také desítka žen. Lekce vedlo deset specialistů letectva americké armády. Vedoucí kursu byla pplk. Elizabeth Bridgesová z texaského San Antonia. Za českou stranu kurs vedl plk. Stanislav Konštacký, vedoucí katedry všeobecného lékařství VLA JEP. Vysvětlil, že účastníci kursu mimo teoretických přednášek absolvovali praktické zásahy.

„Vyměnili si dosavadní zkušenosti a získali nové informace, jak postupovat v krizových okamžicích. Za velice pozitivní považuji, že v každé oblasti bylo připomínáno, jakým způsobem se tato situace změnila po událostech v USA po 11. září,“ řekl Stanislav Konštacký. Zdůraznil, že při zásahu vždy rozhoduje sehranost a operativnost záchranářského týmu.

Vojenská zdravotnice

Jednou z účastnic kursu byla i pětadvacetiletá pprap. Martina Mádrová z neurologického oddělení vojenské nemocnice v Olomouci.

„Pro zdravotní sestru je velmi důležité umět se vcítit do problémů pacientů a snažit se jim, co nejvíce pomoci,“ uvedla.

„Američtí kolegové mají spoustu zkušeností právě v oblasti medicíny katastrof, zatímco já se s některými problémy ještě nesetkala,“, svěřila se. Nejvíce ji zaujalo praktické cvičení, při němž aktivně asistovala. Jejich tým prováděl „naživo“ neodkladné resuscitační zákroky.

Chvála zdravotnictví ČR

Doslova nadšena byla šéfka amerických instruktorů Elizabeth Bridgesová, která v Hradci Králové byla už podruhé.

„Naším cílem je vybudovat mezinárodní síť jednotek pomoci a rychlého zásahu při krizových situacích. Mohu říci, že úroveň českých lékařů, zdravotníků a zdravotnictví vůbec je na vysoké úrovni a patří ke světové špičce,“ řekla nám americká podplukovnice. Dodala ještě, že současný svět nejvíce potřebuje porozumění a vzájemnou komunikaci.

JIŘÍ KOŠŤÁK, Hradecké noviny, 9.3.2002

Ohodnoťte tento článek!