Rozhovor s náměstkem ministra zdravotnictví Ferdinandem Polákem

Ferdinand Polák.

Na českém trhu se ročně prodá bez jakéhokoliv dohledu 1,5 tuny červeného fosforu. Podle expertů přitom velká část téhle látky následně slouží jako surovina pro výrobu pervitinu. Ministerstvo zdravotnictví che právě tuto látku nově dostat pod kontrolu.

Jan POKORNÝ, moderátor: Příslušnou novelu zákona dnes předloží na vládě. V Ranním interview teď po telefonu vítám náměstka ministra zdravotnictví Ferdinanda Poláka, dobrý den, pane náměstku. Jak se dá stručně shrnout hlavní cíl toho chystaného nového opatření.

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Tak hlavní cíle jsou dva, za prvé řekněme, zprůhlednit ty legislativní podmínky, to znamená, došlo k oddělení zákona o prekurzorech drog ze zákona o návykových látkách, protože skutečně ty režimy jsou oddílné a ukázalo se to v posledních, řekněme, několika letech.

Jan POKORNÝ, moderátor: Pardon, pro člověka, kterého drogy vůbec nezajímají, prekurzor drog je co?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Prekurzor drog je látka, ze které následně může být droga vyrobena, ale ta látka se dá používat i k jiným řekněme zcela legálním účelům. To znamená, že ten pohyb nějakým způsobem musí být legální, ale je potřeba ho sledovat, protože ta látka může být zneužita.

Jan POKORNÝ, moderátor: Takže takovým tím prekurzorem drog je třeba právě ten červený fosfor?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Červený fosfor je řekněme, pomocnou látkou při výrobě pervitinu, při výrobě metanfetaminu a ten se skutečně ukázal velkým problémem, zdá se, že velké procento, určitě nadpoloviční procento toho červeného fosforu v České republice bylo zneužíváno. Bylo to proto, že ten obchod s ním je legální a nebyl nějak sledován. Nyní my navrhujeme v tom zákoně, že každý, kdo bude s červeným fosforem v České republice obchodovat, se bude muset zaregistrovat a bude muset být schopen doložit, co s tím nakoupeným červeným fosforem udělal, jinými slovy, komu ho prodal a ta množství musí souhlasit. Co nakupil, musel zcela legálně prodat. A mělo by zmizet to, že v tuto chvíli máme určitou černou díru, ale nejsme schopni ji vysledovat.

Jan POKORNÝ, moderátor: Kdo bude kontrolovat to, jestli obchodníci dodržují, pokud tedy tato novela bude schválená, ta nařízení?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Předpokládáme v tom zákoně, že tou agenturou bude Inspektorát omamných a psychotropních látek při ministerstvu zdravotnictví.

Jan POKORNÝ, moderátor: Dnes se v České republice podle dostupných údajů ročně prodá odhadem asi tuna a půl toho červeného fosforu a většina přitom zřejmě slouží podle specialistů právě k výrobě pervitinu. Ostatně sám jste o tom mluvil. Máte představu, o kolik by se tedy množství prodaného fosforu mohlo těmi chystanými opatřeními snížit?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Ta čísla jsou skutečně orientační, ale my předpokládám, že k legální potřebě na území České republiky je potřeba řekněme řádově jsou potřeba desítky kilogramů. To znamená, skutečně by mělo dojít k radikálnímu omezení toho červeného fosforu na červeném trhu, ale tím, že ho teď nesledujeme, tak jsou to všechno jenom dohady.

Jan POKORNÝ, moderátor: A červený fosfor je vlastně co, jaká je to látka?

Ferdinand POLÁK, náměstek ministra zdravotnictví: Je to pomocná látka při výrobě metanfetaminu. Je potřeba říci, že ten metanfetamin, potažmo pervitin je možno vyrobit i bez toho červeného fosforu, ale ta procedura je složitější, je dražší. To znamená, že my nemůžeme zcela jistě, říct, že kdybychom zamezili veškerému prodeji a nelegálnímu obchodu s červeným fosforem, že zcela vymýtíme pervitin, ale zcela jistě zkomplikujeme život těm prodejcům, druhým takovým důrazným pomocníkem v boji s těmi nelegálními látkami je to, že novou látku do seznamu těchto, řekněme, buď registrovaných látek nebo přímo návykových látek bude možné dodat pouhým nařízením vlády, což je mnohem rychlejší procedura než dosud, kdy to je v příloze zákona a musí to projít celou standardní legislativní procedurou a to je často na desítky měsíců až roky.

Ohodnoťte tento článek!