Rozhovor s Tomášem Julínkem

Titulní obrázek

Rušení brněnské Úrazové nemocnice, hospodaření a budoucnost zdravotních pojišťoven či nedostatek zdravotních sester v nemocnicích byla hlavní témata rozhovoru Hany Hikelové s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem. Přepis rozhovoru si můžete přečíst v článku…

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Rušení brněnské Úrazové nemocnice, hospodaření a budoucnost zdravotních pojišťoven či nedostatek zdravotních sester v českých nemocnicích, nejen o těchto tématech budeme mluvit ve Studiu Česko. Naším hostem je ministr zdravotnictví Tomáš Julínek z ODS, hezké odpoledne.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Dobrý den.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Pane ministře, začnu netradičně. Když se v těchto dnech mluví o zdravotnictví, asi každého napadnou vedra a jejich důsledky pro zdraví lidí. Jak s nimi bojujete vy?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: No, tak určitě to není příjemné být v práci v těchto vedrech, takže já mám teplo a sluníčko rád, rád se koupu, takže bych uvítal, abych nemusel sedět na úřadě ministerstva zdravotnictví, ale moje povinnosti mě tady váží a bohužel k té vodě se nedostanu.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Zapotil jste se asi i v pondělí v Brně, kde jste oznámil definitivní rušení Úrazové nemocnice a přesun traumacentra do Brna-Bohunic. Brněnský primátor Roman Onderka z ČSSD na vaši adresu pak řekl, že vaším záměrem je, cituji: „Zlikvidovat nemocnici, dostat z její nemovitosti zaměstnance a následně ji prodat.“ Proč jste, pane ministře, nakonec nesouhlasil s tím převodem Úrazové nemocnice na město tak, jak to chtěla právě radnice?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: My jsme chtěli městu vyhovět, protože jsme představili úplně jasný plán, co s tím uděláme, snažili jsme se to všem vysvětlit včetně zaměstnanců, jasně jsme řekli, že toto rozhodnutí je promyšlené, že je neměnné, ale že budeme postupně seznamovat s detaily zaměstnance. Do tohoto plánu přišlo vyhlášení, že by město tuto nemocnici rádo épřevzalo. Já jsem nemohl nereagovat na takové vyhlášení a dal jsem si schůzku s panem primátorem a vedli jsme jednání. Předpokládal jsem ovšem, že přijde s jasnou představou, jaké obory, co bude chtít v Úrazové nemocnici dělat a jakým způsobem se město postará o zdravotní péči, která v Úrazové nemocnici by zbyla poté, co vznikne v Bohunicích to špičkové traumatologické centrum. Protože i na té schůzce už jsem mu dopředu řekl, že není možné, aby se ministr zdravotnictví vzdal odpovědnosti za budování takového centra, my tyto centra budujeme po celé republice a ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami se vlastně takto koncentruje zdravotní péče, která je velmi drahá špičková a kterou potřebují lidé, a to ne lidé jenom Brna, to potřebují lidé Jihomoravského kraje, Vysočiny, Zlínského kraje a při této špičkové medicíně se taky musí provádět výzkum a musí se školit medici a logické je, že to musí být v Univerzitní nemocnici. To jsou všecko fakta, která pan primátor ví a zná, a proto je úplně zbytečné, aby dělal silácké řeči, spíš zastupuji to, že populisticky cosi vyhlásil a neměl jasnou představu, co chce dělat. A já nemůžu nechat péči zdravotní jen tak na takové populistické vyhlášení a převezmu nemocnici a vy se nestarejte, co bude potom dál. Já musím vědět dopředu, co bude, a tudíž čekám, zda něco pan primátor, svou představu nám dá, ale čekám jenom na to vyhlášení, já nemohu čekat a nekonat do té doby, to znamená, my jedeme dál v tom svém prvním plánu.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy říkáte, že město, respektive jeho vedení nepředložilo žádný projekt, primátor Onderka řekl, že žádný nebyl potřeba, město prý chtělo převzít nemocnici tak, jak je a zachovat spektrum péče, jaké je. To pro vás tedy řešení nebylo.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Tak, tohle by si měl aspoň ověřit u zdravotní pojišťovny a my víme, že s ní vůbec nejednal, takže pořád je to zase silácké vyhlášení, že by to takto mohlo fungovat. Ten přesun špičkového traumatologického centra byl taky motivován tím, že ve velmi blízké budoucnosti, řádově v jednotkách let, zdravotní pojišťovna by pravděpodobně tuto špičkovou péči v Úrazové nemocnici nenasmlouvala, pokud by tam nedošlo k zásadnějším investicím a rekonstrukci. A protože tu nemocnici vlastní stát, tedy potažmo za to zodpovídám já, tak jsme vyhodnotili to, zda investovat do toho místa, do této budovy a zjistili jsme, že by to bylo velmi neefektivní a že by to bylo plýtvání penězi. Už jenom teď potřebovala Úrazová nemocnice sto milionů. A tudíž jsme rozhodli strategicky o tom, že tato péče nemůže být izolovaná v těchto starých budovách, prostředí a že má být v Univerzitní nemocnici společně se všemi ostatními obory. Čímž jsme zároveň zajišťovali vyšší kvalitu té péče a je nám úplně jasné, že nositeli té zdravotní péče není ten dům Na Ponávce v Brně, ale že jsou to ti lidé a toho jsme si velmi dobře vědomi.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy říkáte, ti lidé, už v pondělí jste oznámil, že v podstatě těch dvě stě padesát špičkových expertů z traumatologického centra v Úrazové nemocnici se právě přesune do toho nového traumatologického centra, co ten zbytek zaměstnanců, jestli se nepletu, tak jich má Úrazová nemocnice osm set.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: My jsme předjednali především s pojišťovnami to, že objem péče, který je teďka prováděn v nemocnici Na Ponávce, tedy v Úrazové nemocnici v Brně, že bude zachován pro Brno, to znamená, že občané se nemusí bát, že by přišli o tuto péči, akorát ji nenajdou v tom místě Na Ponávce, ale najdou ji u svých lékařů, a to jak třeba například ta ambulantní péče například na privátních praxích, tak ta lůžková péče v ostatním zařízení v městě Brně. Především jsme preferovali městské zařízení, městské zařízení U milosrdných bratří, protože víme, že tam mají dostatečnou kapacitu, mají tam úplně nové operační sály a taky víme, že tato nemocnice je dotovaná, tak jsme si mysleli, že tímto rozhodnutím kromě toho, že zajistíme pracovní příležitosti pro lidi z úrazovky, že zároveň zlepšíme i finanční situaci této nemocnice a že to bude sloužit pro Brňany ve známém městském zařízení. A samozřejmě i ostatní nemocnice jsou schopny převzít stejně tak, jako naše Nemocnice u svaté Anny nebo Vojenská nemocnice má volné kapacity, takže vůbec není potřeba se bát, že by se tato péče v Brně ztratila, prostě tam zůstane, akorát bude na jiných místech a budou pacienti hledat své oblíbené lékaře někde jinde. O nic jiného nejde. Tento plán na jednotlivě rozčleněný a na jednotlivé správy zaměstnanců Úrazové nemocnice by měl být hotov do jara příštího roku a všichni by se měli postupně dovědět, kde najdou své uplatnění.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Jak ten spor tedy mezi ministerstvem a radnicí teď vnímat, čistě politický, protože vám asi těžko může někdo vyčítat, že byste Brno jakkoli chtěl poškodit, protože z Brna pocházíte.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Je to přesně tak, protože jsem senátor za Brno a z hlediska politického zcela zjevně dělám nepopulární opatření, protože Brno a Brňáci jsou na nemocnici v úrazovce zvyklí, ale já zároveň mám odpovědnost za celý ten systém zdravotní péče, zároveň i Brňáci a i jiní občané České republiky říkají, že se s penězi ve zdravotnictví plýtvá. A já neřeším jenom Úrazovou nemocnici a není to izolovaná akce, to se týká racionalizace péče U svaté Anny v Brně, ale hlavně se to bude týkat celé Prahy a tady už pracuje komise a za čtvrt roku se budeme bavit zase o Praze a možná nějaká městská část bude zase říkat, že něco ničím a likviduji, ale pravda je taková, že se snažím naopak něco vybudovat a ne zlikvidovat.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: To je právě hned má další otázka, pane ministře, vy jste představil záměr reformy brněnského zdravotnictví letos v dubnu, teď už jste zmínil, kdy představíte reformu pražského zdravotnictví, máte už nějakou rámcovou představu, jak by měla vypadat?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Je opravdu rámcová, já bych nerad jako prozrazoval detaily, protože není všechno projednáno tak, jak má být a zase to spočívá v tom, že hlavní princip je, aby se drahá péče koncentrovala v nemocnicích, které budou univerzitními nemocnicemi. Nepochybně to budou v Praze Nemocnice Na Vinohradech, motolská, všeobecná, IKEM, takže to jsou ty základní stěžejní, fakultní nemocnice nynější, které se mají přetvořit a my chceme, aby péče, která je po Praze rozptýlena, já například připomenu, jak je po Praze rozptýlena onkologická péče, jak se těžko lidé dostávají k moderním metodám, jak tamhle se léčí prsa, tamhle se léčí rakovina konečníku a je potřeba, aby se lidé dostali k moderním diagnostickým metodám, k těm nejšpičkovějším, a to nelze udělat jinak, než to dát na jedno místo, aby tyhle drahé technologie se využily, takže to bude hlavní princip, kterým je toto řízeno, samozřejmě s respektem k pražské univerzitě a k výuce a k výzkumu, který se tam taky dělá.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy jste mluvil o univerzitních nemocnicích, jaké postavení v jakémkoli tom zdravotnickém systému by měly mít vojenské nemocnice, které například v Praze je významná Ústřední vojenská nemocnice, ale nejenom v Praze.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Vojenské nemocnice během těch let po revoluci změnily svůj charakter, protože z velké části přijímají civilní obyvatelstvo. Zřizuje je sice ministerstvo obrany, ale slouží normálně v té síti. Ten jednotící prvek, který určuje, co se ve vojenských nemocnicích bude dělat a jak se to tam bude dělat, jsou opět zdravotní pojišťovny. Musíme si uvědomit, že jsou to ony, to se týká i Brna, to se týká toho, o čem jsme tu teďka celou dobu hovořili, jsou to ony, kteří odpovídají za racionální nasmlouvání této péče a my se snažíme jaksi politicky toto podpořit a zákony to podpořit a samozřejmě i svými rozhodnutími o státních zařízeních. V tomhle případě je ministerstvo obrany kompetentní. Ministerstvo obrany ale plní i jiné úkoly než jenom péči o obyvatele v rámci té lůžkové péče, kterou poskytují ve třech nemocnicích v republice, a to plní nějaké úkoly NATO a my víme, že nebo občané a posluchači ví, že Česká republika je přímo specialista na zdravotní zázemí v misích, a tudíž k tomuhle jsou využívány vojenské nemocnice jakoby druhou částí své činnosti.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Podle aktuálního vydání týdeníku Euro mají za sebou zdravotní pojišťovny nejskvělejší rok v historii, a to nejen ty oborové, ale i VZP. Oborové a resortní pojišťovny neutratily loni veškeré přijaté pojistné a na účtu jim zůstalo přes pět miliard korun. To je pro české zdravotnictví, pane ministře, dobrá nebo špatná zpráva?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: To určitě pro české zdravotnictví je dobrá zpráva. Teď jde o to si říct, proč tomu tak bylo. A když se dopátráme, jaké hlavní kroky na půdě politické, jaké rozhodnutí k tomu vedly, tak to byly především zvýšení platby státu ze státního rozpočtu, a to už by nás mělo jaksi varovat, protože nelze vydávat ze státního rozpočtu peníze a doufat, že se tím zalepí díra ve zdravotním pojištění a neučinit další kroky, které by vedly k tomu, aby se tento systém sám udržel efektivní a sám vynakládal prostředky velmi účelně, to znamená, ten stav byl způsoben tím, že se tam nalily peníze, řekneme to úplně česky a teď naším úkolem je, aby se tahle bilance udržela, aby se zase tyto peníze nerozprášily, to už se stalo jednou v roce 2000, kdy se opět celé zdravotnictví zadlužilo a během pěti let byly zadluženy pojišťovny i zdravotnická zařízení. Takže já chci, aby se to, aby se někdo neukolébal tady těmito čísly a o to víc je potřeba reforma.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy jste říkal, nalily peníze, nehrála tam důvod i některá opatření vašeho předchůdce ministra Ratha, protože řada expertů v nemocnicích tvrdí, že spousta té nákladné drahé péče byla odložena vlastně na následující rok kvůli vyhláškám a nařízením.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: To je klasický efekt limitu. Tento limit samozřejmě spolupůsobil, ale z hlediska finančního příjmu nehrál takovou roli. Nicméně když někdo stanoví limit, tak říká, že v jeden okamžik už se může vyléčit sice jako poslední pan Novák, ale pan Pokorný už tu péči nedostane, to znamená, dejme tomu, že mluvíme o jednomiliardové úspoře, ale v uvozovkách úspoře a můžeme třeba říct, že za pět set milionů někdo nedostal péči. Možná můžeme říct, že nebyla poskytnuta neefektivní péče za dvě stě milionů a nevíme, co přesně ještě těch zbylých tři sta milionů kdy budou spotřebovány. Je také možné, že péče jednak jednoznačně, že když se udělají limity, tak se prodlouží čekací doby, to se ukázalo na všech statistikách, což znamená, že ti lidi budou někdy léčeni v budoucnosti, a to budou pravděpodobně v tomto roce a příštím roce, to znamená, ty peníze zase budou utraceny, ale to jaksi patří k tomu zdravotnímu pojištění. Co je daleko smutnější, že někteří lidé se možná péče nedočkali, kteří by tady mohli být. A to nikdy nevíme při takovém ostrém limitu, jestli to bylo opravdu spoření, nebo to bylo na úkor někoho.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy chcete transformovat zdravotní pojišťovny na akciové společnosti, i z tohoto pohledu, je, zdá se, to loňské hospodaření dobrou zprávou.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Určitě když chcete něco přeměnit ve státě, tak je to potřeba dělat ve stabilním prostředí. S tím souvisí i přijímaný teďka ten velký batoh vládní, protože všechny věci, které jsme tam dali z oblasti zdravotnictví, směřují k tomu, aby bylo stabilní prostředí v roce 2008 a 2009, aby prostě vládní škrty nezasáhly zdravotnictví natolik, aby tam vznikaly problémy, které by bránily transformaci, takže je to určitě dobrá zpráva, je to dobrá zpráva i pro lékaře, je to dobrá zpráva i pro pacienty, že bude prováděna transformace, ale že to nemusí vůbec zasáhnout objem té péče.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Vy jste zmínil ten vládní batoh, který se bude schvalovat v srpnu v Poslanecké sněmovně. Zatímco se týká zpráv z koalice, z koaličních stran, tak zaznívají rozporné informace, podle posledních informací se řešila zejména daňová oblast, jak je to vůbec teď v oblasti zdravotnictví, jste už domluveni na nějaké definitivní shodě, jak by v případě, že by koalice dávala ten jednotný velký pozměňovací návrh, tak tam v podstatě jako ministerstvo jste schopni třeba i ustoupit některým koaličním poslancům? Je už tam nějaká definitiva, protože přece jenom těch zpráv už bylo hodně.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Není tam ještě definitiva, takové to poslední jednání o tom pozměňovacím návrhu, který bude koaličně odsouhlasen, nás ještě čeká před projednáváním, srpnovým projednáváním ve sněmovně, předpokládám, že není možné uplatnit některé, bych řekl, téměř destruktivní pozměňovací návrhy, jako že třeba tento balík lze rozdělit nebo něco podobného, protože je velmi úzce finančně provázán na jednotlivá opatření v daňové oblasti, v sociální oblasti, a tak dále, to nepřipadá v úvahu, některé věci už jsme v rámci vlastně projednávání na vládě upravili tak, aby to bylo v té kompromisní poloze a jedinou, kterou jakousi vstřícnost z mé strany, ze které mně ale nedělá nějakou velkou radost je, že bychom platbu nebo poplatky udělali až od šesti let, to znamená, do šesti let že by se neplatily. Chci zdůraznit, že to sice vypadá jakoby dobrá zpráva pro rodiče těchto dětí, ale zároveň to nepřispívá k stabilitě toho prostředí.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Já se vrátím k těm změnám v systému. Vy podle původní verze jste chtěl měnit systém kompletně zdravotnictví od počátku roku 2009 právě i tou transformací zdravotních pojišťoven. Jak konkrétně by ta transformace na akciové společnosti měla proběhnout a je reálné, že to skutečně bude do toho začátku roku 2009?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Velmi důležité jsou zákony, které to upravují, protože ty dávají tu jistotu občanům. Chci zdůraznit, že my zachováváme veřejný systém zdravotního pojištění, naopak snažím se ho kultivovat a dát mu smysl. Ten smysl mu může být dán jedině tehdy, pokud zdravotní pojišťovny začnou nabízet každá něco jiného a začnou soutěžit mezi sebou v těchto nabídkách. A tam směřujeme. To je hlavní cíl. Naším hlavním cílem není to samotné přeměnění zdravotních pojišťoven, ale my chceme, aby soutěžily, a to zajistí zákony, které připravujeme, a to je nový zákon o veřejném zdravotním pojištění, který určí, na co mají občané nárok a dovolí zdravotním pojišťovnám nabízet rozdílné nabídky a také zákon o zdravotní pojišťovně, který bude jenom jeden pro všechny, který jasně určí, jak má vypadat zdravotní pojišťovna. Ten je velmi důležitý, protože jednoznačně vyloučí veškeré obavy o tom, že by se ze zdravotnictví vysávaly peníze někam jinam. Ten jasně určí, že tyto peníze zůstanou ve zdravotnictví a ačkoliv to budou akciové společnosti, tak samozřejmě tímto zákonem bude přesně upraveno, co smí a co nesmí s těmito penězi dělat a já garantuju, že je budou dávat do zdravotnictví. A co se týče toho nejdůležitějšího a důležitého, nebo to, co je důležité zároveň s tím udělat, je udělat přísný dozor státu nad těmito pojišťovnami. Už máme teď v legislativní radě vlády zásadný zákon o dohledu nad zdravotním pojištěním a tam bude mít stát přesné, jasné nástroje, jak ovlivnit zdravotní pojišťovny, aby dělaly svou činnost ve prospěch pojištěnců.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Když se podíváme na současné rozložení těch zdravotních pojišťoven, které si v podstatě vůbec nekonkurují, tak po té transformaci se samozřejmě dá předpokládat, VZP bude nadále patřit státu, zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra pravděpodobně ministerstvu vnitra, stejně jako vojenská ministerstvu obrany, potom jsou tam ty oborové pojišťovny svazů, předpokládáte, že na ten trh se dostanou nové pojišťovny, nebo si myslíte, že to spektrum, to množství těch pojišťoven je takové, že už by si mohly v tomto rámci konkurovat?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Nikdy není možné určit, jestli je devět pojišťoven dost nebo málo. A proto je potřeba vždycky vytvářet otevřené prostředí, to znamená, vytvářet to prostředí tak, aby pojišťovny se mohly slučovat, ale aby mohly i nové vznikat. Je to důležité kvůli pojištěncům, aby mohli dostávat jinou, odlišnou nabídku. Já bych dokonce uvítal, kdyby se objevil na trhu zdravotního pojištění nějaká štika, která trošku rozvlní ty až příliš klidné hladiny našich zdravotních pojišťoven, které si příliš starostí s poskytováním služeb svým pojištěncům nedělají, a proto je to i podpora soutěže. Je potřeba opravdu zdůraznit, že zdravotní pojišťovny v té podobě, jak my je připravujeme, budou mít rovné podmínky a že se musí zajistit rovné podmínky a že je strašně důležité, aby ty produkty, které budou předvádět na trh, aby byly kontrolovány státem, ale zároveň aby se opravdu lišily, aby si ti lidi mohli vybrat.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: A když budeme mluvit o těch konkrétních zdravotních plánech, o tom, jak se říká, komerčním připojištění, to zůstane pouze v kompetenci zdravotních pojišťoven, to znamená, do toho systému nemohou vstoupit například normální fungující pojišťovny, ty, které nejsou teď ve zdravotním systému?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Ano, my chceme, aby tento systém byl jednotný a chceme zachovat tu možnost především pro zdravotní pojišťovny. Nelze vyloučit, aby nějaká komerční pojišťovna okrajově neprováděla pojištění, ale pokud se bude jednat o připojištění komerčního charakteru, tak chceme, aby je dělaly zdravotní pojišťovny, protože chceme udržet peníze v tom systému a chceme i na to připojištění dohlížet přes stát, aby bylo jasné, zda je to korektní nabídka nebo není korektní nabídka a je to strašně důležité pro dostupnost těch lidí, kteří třeba nemají tolik peněz a nemůžou si dovolit připojištění, aby vždycky existoval v tom systému nabídka pojištění, produktu pojišťovny, který bude pro lidi, kteří si tohle nemohou dovolit nebo prostě nemají nějaké preference, nějaká zvláštní přání.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Jak chcete pak ošetřit obchodovatelnost s akciemi, aby se k nim nedostali spekulanti, protože krátkodobě se z pojišťovny, ze zdravotní pojišťovny dá samozřejmě vygenerovat vysoký zisk.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Já jsem slyšel nesmyslné komentáře, že existuje jenom nezisková organizace a pak už existuje jenom obchodní organizace, organizace akciová společnost. To je naprostý nesmysl, myslím, že to zrovna řekl pan poslanec Rath, což je tragické, že to jako poslanec neví. Protože jsou akciová společnost České dráhy a mají velmi přísně vymezeno, že můžou jezdit jenom ve vlacích, nemůžou otvírat vykřičené domy. Prostě musí tohle dělat, nemůžou zcizovat akcie. Prostě ten zákon, který jsem zmínil, jasně určí obchodovatelnost nebo nemožnost obchodovat akcie a jakým způsobem tyto akcie budou udělány, takže tam není potřeba se bát, já nejsem padlý na hlavu, abych pustil veřejné peníze, které jdou do těchto zdravotních pojišťoven, mimo tyto pojišťovny. Ale na druhou stranu, pokud se nebudeme bavit o zisku těchto pojišťoven a o motivaci té soutěže, kterou chceme, aby vznikla, no, tak pak by tento celý plán byl bezzubý a pak bychom opravdu nepotřebovali tolik pojišťoven.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Další sporná otázka je tato, bude možné, aby jeden vlastník měl zdravotní pojišťovnu a zároveň mu patřila například síť zdravotnických zařízení?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: To samozřejmě možné je u jednoho vlastníka, ale zdůrazňuju, že je to možné dneska, a to je strašně důležitá věc, o které se málo hovoří, protože se hovoří o nějakém nebezpečí, které hrozí dnes. A co je nejdůležitější, je stanovit jasná pravidla, co smí a co nesmí vlastník, který vlastní i pojišťovnu a vlastní zdravotnické zařízení a co nesmí z těchto činností mísit a co nesmí dělat na tom trhu, kdy společně s tím dohledovým orgánem ministerstva zdravotnictví, které jsem zmínil, pod tím novým zákonem tady dohlíží i Úřad pro hospodářskou soutěž. A my velmi úzce spolupracujeme s Úřadem pro hospodářskou soutěž, takže pravidla, která teďka právě připravujeme, pravidla dozoru připravujeme, budou zohledňovat i tuto problematiku, takže vlastně naopak zajistíme, aby nedošlo k zcizení těchto peněz nekorektním způsobem, protože ten trh by měl být průhledný, abychom ho měli přísně kontrolovat.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Pane ministře, transformace zdravotnictví má za cíl také stanovit zákonem, co je to základní zdravotní péče, tedy na co všechno bude občan, co všechno bude občanům hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění, na zbytek se pak budou moci právě komerčně připojistit, mnozí experti tvrdí, že tím měla celá reforma zdravotnictví začít. Proč tím nezačala, tím stanovením, co je základní zdravotní péče?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Myslím, že to nemohli tvrdit experti, protože to není vůbec ten nejhlavnější úkol. Nejhlavnější úkol bylo napřed jasně vydefinovat nárok občanů a jestli bude potom doplněn a bude prostor pro komerční připojištění nebo pro jiné způsoby, jak se účastnit zdravotní péče, protože ta škála je obrovská, tak to je už otázka nového financování zdravotnictví a kvůli tomu jsme otevřeli diskusi u kulatého stolu, protože to je ta hlavní otázka, ta budoucnost České republiky, jak vyřešíme problémy narůstajícího počtu starých občanů, kteří budou potřebovat více a více péče a my se inspirujeme například v Holandsku, kde velmi progresivně tuto otázku řeší, ale chceme do toho vtáhnout i ty ostatní politické subjekty, chceme, aby i oni se začli zabývat budoucností a nežili z roku na rok, jak se v českém zdravotnictví žije a prostě chci jenom zdůraznit, že zprimitizovat to na komerční připojištění jako řešení financování českého zdravotnictví je naprostý nesmysl a nemohl to říct expert. To je jenom taková líbivá věc, které lidi rozumějí sice, ale zároveň já jim můžu garantovat, že pro budoucnost to není žádný zázračný produkt.

Hana HIKELOVÁ, redaktorka: Říká ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. Díky za váš čas a opět někdy na slyšenou.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/: Já děkuji.

ČRo – Rádio Česko

Rozhovor s Tomášem Julínkem
Ohodnoťte tento článek!