Rozladily mě fámy o propouštění v nemocnici

Rada kraje se v posledních dnech soustavně zabývá ekonomickou situací krajské nemocnice v Pelhřimově.

Vedení kraje, krajský odbor zdravotnictví a nové vedení nemocnice díky přijatým opatřením nalezly uspokojivé řešení hrozící finanční krize v nemocnici, a i díky operativně hledaným úsporám a kontokorentnímu úvěru je nemocnice schopna dalšího plného provozu. Jsme přesvědčeni, že díky aktivitě všech zaměstnanců bude nemocnice nadále poskytovat zdravotnickou péči v plném rozsahu a bez zvyšování svého dluhu. Už během tohoto týdne se podařilo nemocnici vyřešit očekávanou absenci peněz na běžných účtech.

Velmi mě proto rozladily nepodložené spekulace o omezení odborné nemocniční péče nebo fámy o hromadném propouštění specialistů a středního zdravotnického personálu. V příštím týdnu je připraveno setkání radních kraje a odboru zdravotnictví s pracovníky nemocnice v Pelhřimově, na němž budou předány nejen detailní informace o hospodaření nemocnice, ale také popsány možnosti dalšího řešení ekonomiky a provozu nemocnice. Kromě postupů, které navrhujeme, očekáváme na tomto setkání i předložení návrhů ze strany vedení nemocnice, jednotlivých oddělení i zaměstnanců, které povedou k hlubší stabilizaci nelehké situace. Jsem přesvědčen, že je v zájmu všech najít východiska a společnými silami je zvládnout.

Ohodnoťte tento článek!