Rozpaky senátorů nad osobními daty

Členové senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku se včera rozhodli doporučit senátu, aby vrátil zpět sněmovně novelu zákona o péči o zdraví lidu, která se týká nakládání s osobními údaji ve zdravotnictví. Výbor nejprve…

vypracoval vlastní sérii pozměňovacích návrhů (např. posílení práva pacientů na nahlížení do jejich zdravotní dokumentace), avšak při konečném hlasování většina z nich nebyla schválena. Jednotliví členové výboru proto zvažují, že se svými návrhy vystoupí při jednání senátu. Jeden z předkladatelů novely Milan Cabrnoch (ODS) uvedl, že záměrem nebylo rozšířit právě v této normě okruh nově upravovaných témat, novela měla v podstatě řešit jen možnost vést dokumentaci v elektronické podobě a uzákonit existenci tzv. národního informačního systému. Sněmovna však připojila další okruhy otázek, např. výčet osob s přístupem ke zdravotní dokumentaci. Právě to však podle senátorů komplikuje schůdnost projednání této normy. Pokud se ve výčtu osob s přístupem k osobním datům zapomene na některé jedince, v praxi se to bude chápat jako zákaz nakládání s citlivými údaji.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!