Přejít na obsah

Rozpisy služeb na poslední chvíli - porušení zákona

zpět
25.5.2007

Blíží se konec května a vy stále neznáte rozpis služeb na červen. Tato situace se opakuje každý měsíc znovu. Víte o tom, že váš zaměstnavatel tím porušuje zákoník práce? Podle zákona má totiž "jednoznačnou povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (tzv. harmonogram směn) a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období," uvádí pro Zdraví.Euro.cz advokát Dominik Brůha...

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Do kdy mají být rozepsané směny na další měsíc? Je 24. 5. a nemáme služby na červen. Je to tak stále. Odvodit si je nemohu a objednávky k lékaři i na masáže musejí být měsíc dopředu.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, advokát, AK Brůha

Zákoník práce v § 81 odst. 1 stanoví, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn.

Za standardní rozvržení pracovní doby se ve smyslu zákonku práce považuje tzv. rovnoměrné rozvržení pracovní doby, kdy délka směny nepřesahuje 9 hodin a kdy se pracovní doba zpravidla rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne.

Při rozvržení pracovní doby je přitom zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Z dikce dotazu lze ovšem dovodit, že tazatel zřejmě pracuje ve směnách plánovaných na určité období dopředu a pravděpodobně se tedy jedná o zaměstnance pracujícího v tzv. nerovnoměrném rozvržení pracovní doby.

Z § 83 odst. 2 zákoníku práce vyplývá, že při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin a současně podle odst. 1 téhož ustanovení platí, že průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

Z hlediska zodpovězení dotazu je klíčové ustanovení § 84 zákoníku práce, které zaměstnavateli stanoví jednoznačnou povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (tzv. harmonogram směn) a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Pro úplnost uvádím, že v případě tzv. konta pracovní doby činí lhůta pro vypracování a seznámení s harmonogramem směn 1 týden před začátkem období.

Z uvedeného je zřejmé že pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodl na kratší době seznámení s harmonogramem směn a ani na konci měsíce dubna nebyl zaměstnanec seznámen s harmonogramem směn na bezprostředně následující období měsíce května, případně období delší, pak zaměstnavatel zřejmě porušil ustanovení § 84 zákoníku práce.

Pokud by zaměstnavatel vdaném případě postupoval podle zákoníku práce, měl by vypracovat a seznámit zaměstnance s novým harmonogramem směn nejpozději do 17. 4. 2007.

Jestliže zaměstnavatel nedodržuje své povinnosti na úseku pracovní doby, může se jednat, v případě, že zaměstnavatelem je právnická osob, o správní delikt ve smyslu § 28 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, za který mohou orgány inspekce práce uložit pokutu až do částky 2 mil. Kč.

(red) www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Rozpisy služeb na poslední chvíli - porušení…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Rozpisy služeb na poslední chvíli - porušení…

Komentáře

dalších 10 komentářů
Re:Diskriminace lékařů touto společností.  | 27. 05. 2007 17:09

Lékař je zapleten do státem vytvořené sítě zdravotně sociálního propojení a zabezpečení víc, než je zdrávo.

lékař Diskriminace lékařů touto společností.  | 27. 05. 2007 14:52

Chování státu i občanů vůči lékařům je v této zemi jasná diskriminace. Žádná profese nemá regulaci cen práce. Právník si řekne za práci 3-10 tisíc korun/hod i více a státu i občanům to nevadí a nikdo to nepovažuje za amorální. Opravář pračky si řekne 500-800/hod a nikomu to nepřipadá divné. V autoservisu platíme 800-1700/hod i více a nikoho to nepohoršuje. Když se doktoři ozvou, že chtějí víc než mizerných 300/hod, třeba aspoň 500/hod (méně než vyučený opravář nebo dělník), tak jsme kritizováni a napadáni, co si to dovolujeme... Stát nám reguluje všechno, platy, úhradu, počty klientů, hodiny práce atd. Kdy už nás nechají jako ostatní volnému trhu?

Re:14 dní předem  | 26. 05. 2007 10:28

Zkus to, ale pak se nediv....

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné