Rozpočet Horské služby na příští rok činí 123,5 milionu korun

Obecně prospěšná společnost Horská služba ČR bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 123,5 milionu korun. Převážnou část prostředků, 111 milionů, získá ze státního rozpočtu, zbytek půjde z vlastních zdrojů společnosti…

PRAHA –

V úterý byla nástupnická organizace dřívějšího občanského sdružení aregistrována a ve středu se poprvé sešla její správní rada. Uvedla to mediální zástupkyně společnosti Marcela Řehořková.

Do funkce ředitele jmenovala správní rada současného náčelníka Horské služby ČR Jiřího Brožka.

„Jedná se o velmi významnou událost v dějinách Horské služby ČR, jejímž výsledkem je jistota kontinuity fungování horské služby u nás,“ zhodnotil

transformaci Brožek.

Stávajících 102 zaměstnanců občanského sdružení Horská služba ČR přejde do nově vzniklé obecně prospěšné společnosti, která má sídlo ve Špindlerově Mlýně, uvedla Řehořková.

Organizace bude řízena správní radou a kontrolována dozorčí radou. Předsedou správní rady je ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek (ČSSD), ten zároveň jmenuje i členy dozorčí rady.

Ve správní radě dále zasedne poslanec Josef Hojdar (ČSSD), Ivana Hanačíková z ministerstva pro místní rozvoj, dále zástupce z ministerstva financí, zdravotnictví a vnitra, z občanského sdružení Horská služba ČR jsou jmenováni tři členové.

Dozorčí rada bude mít sedm členů. Usedne v ní senátor Jiří Brýdl (KDU-ČSL), čtyři zástupci zasednou z ministerstva pro místní rozvoj a po jednom zástupci zde bude mít dozorčí rada Asociace krajů a Sdružení měst a obcí ČR.

Dosavadní občanské sdružení Horská služba ČR se v rámci transformace zavázalo převést svůj movitý i nemovitý majetek včetně pozemků v úhrnné hodnotě zhruba 157 milionů korun formou daru na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost.

Vedle obecně prospěšné společnosti Horská služba, zřízené státem, bude od ledna působit ještě stejnojmenné občanské sdružení. V něm zůstanou dobrovolní záchranáři.

Obě organizace vytvoří provázaný celek. Dobrovolní členové služby však nesmějí patřit do obecně prospěšné společnosti. Tam budou pracovat pouze

profesionální záchranáři.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!