Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se nelepší

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se nelepší. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší se na všech měřicích stanicích oproti předchozím dnům zvedly.

Imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, byl včera překročen všude, nejvíce v Českém Těšíně na Karvinsku. Naměřená hodnota tam dosáhla 119 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než dvojnásobek povoleného množství. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, v noci a ráno až nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu,“ uvedli meteorologové.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se na všech stanicích zvedaly a na šesti stanicích dosáhly více než dvojnásobku povoleného limitu. Podle aktuálních hodinových koncentrací byla ráno situace hodnocena většinou jako špatná, odpoledne jako uspokojivá. Koncentrace ostatních měřených škodlivin stanovené imisní limity nepřesahovaly.

Moravskoslezský kraj je jednou z oblastí s nejznečištěnějším ovzduším v Česku. Smog postihuje region hlavně na podzim a v zimě. Kvalitu ovzduší ovlivňuje průmysl, doprava a topení v domácnostech, ale podle odborníků také nečistoty, které do kraje míří ze sousedního Polska.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!